لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات استیل البرز


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
سینک ظرفشویی -توکار و روکار
استیل البرز توکار مدل پلاس 725/50-دو لگنه ۷۷۸,۲۵۸ ۷۷۸,۲۵۸
استیل البرز فانتزی توکار - 170 ۵۳۴,۹۰۰ ۵۳۴,۹۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 608 ۷۰۰,۰۰۰ ۹۵۹,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 611 ۷۳۴,۳۰۲ ۹۹۲,۳۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 725- ضد خش ۷۷۸,۲۵۸ ۷۷۸,۲۵۸
استیل البرز فانتزی توکار- 510 ۷۰۳,۶۶۶ ۹۵۱,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 614 ۷۴۷,۰۰۰ ۱,۰۲۴,۰۰۰
استیل البرز استیل - سینک توکار مدل 736 ۸۶۹,۰۰۰ ۹۰۴,۰۰۰
استیل البرز استیل - سینک روکار مدل 270/50 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۷۹,۰۰۰
استیل البرز استیل - سینک روکار مدل 735/60 ۹۳۳,۶۵۸ ۹۳۳,۶۵۸
استیل البرز استیل - سینک روکار مدل 813/60 ۱,۱۲۴,۳۵۶ ۱,۱۲۴,۳۵۶
استیل البرز استیل - سینک روکار مدل 815/60 ۱,۲۰۰,۲۰۶ ۱,۲۰۰,۲۰۶
استیل البرز روکار مدل طرح پلاس 165/60-تک لگن ۲۶۵,۰۶۸ ۳۱۳,۰۰۰
استیل البرز روکار مدل طرح پلاس 260/50-دو لگنه ۳۸۶,۸۷۲ ۳۸۶,۸۷۲
استیل البرز روکار مدل طرح پلاس 165/50 ۲۸۶,۷۵۰ ۲۸۶,۷۵۰
استیل البرز روکار مدل طرح پلاس 260/60-دو لگنه ۴۳۲,۴۵۶ ۴۳۲,۴۵۶
استیل البرز سفید سینک توکار مدل کریستال شیشه ای ۲,۱۲۷,۰۰۰ ۲,۱۲۷,۰۰۰
استیل البرز سینک توکار کد ۲۰۰ استیل ۴۳۹,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
استیل البرز سینک توکار کد 614NEW ۷۱۴,۰۰۰ ۷۱۴,۰۰۰
استیل البرز سینک توکار کد 733 ۸۶۹,۰۰۰ ۸۶۹,۰۰۰
استیل البرز سینک روکار مدل 270/60 ۴۳۱,۰۰۰ ۴۳۱,۰۰۰
استیل البرز سینک زیرکورین کد 930 - تکی سایز کوچک ۷۶۷,۰۰۰ ۷۶۷,۰۰۰
استیل البرز شیشه ای - سینک توکار مدل کریستال مشکی ۱,۹۱۶,۸۲۲ ۱,۹۱۶,۸۲۲
استیل البرز شیشه ای - کریـستـال (لگن راست) ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 605 ۵۶۲,۰۰۰ ۷۷۰,۴۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 614 ضد خش ۸۶۰,۵۴۶ ۸۶۰,۵۴۶
استیل البرز فانتزی توکار - 628 ۶۴۷,۰۵۶ ۸۷۴,۴۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 734 ۹۰۴,۰۰۰ ۹۰۴,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 735 ۸۸۱,۱۱۸ ۱,۱۹۰,۷۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 736/52 ۱,۱۹۰,۷۰۰ ۱,۱۹۰,۷۰۰
استیل البرز فانتزی توکار - 815 با جامایع استیل ۱,۱۰۶,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۳۰۰
استیل البرز -فانتزی توکار - با جامایع استیل - 814 ۱,۰۸۵,۰۰۰ ۱,۴۸۶,۷۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 530 ۸۸۵,۰۰۰ ۱,۲۱۳,۲۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 540 ۸۴۳,۰۰۰ ۸۴۳,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 610 ۷۱۸,۱۷۰ ۹۷۰,۵۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 618 ۵۷۸,۰۰۰ ۶۰۱,۰۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 725 ۷۶۷,۰۰۰ ۱,۰۵۱,۷۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 810 ۵۶۸,۹۱۲ ۷۶۸,۷۰۰
استیل البرز فانتزی توکار- 813 با جامایع استیل ۱,۰۳۶,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۳۰۰
استیل البرز فانتزی روکار - 220/50 ۸۰۳,۰۰۰ ۸۰۳,۰۰۰
استیل البرز فانتزی روکار - 60 - 725 ۹۲۶,۱۱۰ ۹۲۶,۱۱۰
استیل البرز فانتزی روکار - 60 - 812 ۱,۰۶۱,۰۰۰ ۱,۰۶۱,۰۰۰
استیل البرز فانتزی روکار - 605/60 ۵۹۲,۲۹۶ ۵۹۲,۲۹۶
استیل البرز فانتزی روکار - 608/60 ۶۷۹,۶۱۶ ۷۳۰,۰۰۰
استیل البرز فانتزی روکار - 610/50 ۷۵۱,۶۱۸ ۷۵۱,۶۱۸
استیل البرز فانتزی روکار - 610/60 ۷۶۹,۴۵۲ ۷۶۹,۴۵۲
استیل البرز فانتزی روکار - 618/60 ۶۱۱,۰۰۰ ۶۱۱,۰۰۰
استیل البرز فانتزی روکار - 725/50 ضد خش ۸۲۱,۶۲۲ ۸۲۱,۶۲۲
استیل البرز فانتزی روکار- 611/60 ۷۱۷,۸۷۴ ۷۱۷,۸۷۴
استیل البرز فانتزی روکار- 612/50 ۷۹۶,۰۰۰ ۷۹۶,۰۰۰
استیل البرز کلاسیک - 165/50 ۲۴۶,۹۳۸ ۲۴۶,۹۳۸
استیل البرز کلاسیک - 214 ۳۹۷,۰۱۰ ۶۵۱,۸۰۰
استیل البرز کلاسیک - 260/50 ۳۳۱,۱۵۰ ۴۴۴,۰۰۰
استیل البرز کلاسیک- 215 ۴۵۲,۷۳۲ ۶۵۱,۸۰۰
استیل البرز مدل 711 - تک لگن - سایز کوچک ۶۰۴,۰۰۰ ۶۲۸,۰۰۰
شیر آلات آشپزخانه
استیل البرز شیر ظرفشویی کد ST211 - متحرک و چرخشی ۴۹۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
استیل البرز شیر ظرفشویی کد ST112 - استیل کروم نقره ای ۴۹۲,۰۰۰ ۴۹۲,۰۰۰
استیل البرز شیر ظرفشویی کد ST231 - استیل کروم نقره ای ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
استیل البرز شیر ظرفشویی کد ST311 - استیل کروم نقره ای ۶۲۱,۰۰۰ ۶۲۱,۰۰۰
فر توکار
استیل البرز فر توکار کد FE4-رنگ مشکی -14 برنامه ۲,۸۱۵,۵۵۲ ۲,۸۹۱,۰۰۰
استیل البرز فر توکار کد FE5-رنگ استیل -14 برنامه ۲,۸۷۵,۲۷۰ ۲,۹۵۲,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
استیل البرز اجاق گاز شیشه ای - G-4101 ۱,۳۷۳,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۸۰۰
استیل البرز اجاق گاز شیشه ای - G-5907 ۱,۶۴۳,۰۰۰ ۲,۱۶۲,۰۰۰
استیل البرز اجاق گاز شیشه ای - G-5908 ۱,۶۰۷,۰۰۰ ۲,۱۱۵,۳۰۰
استیل البرز اجاق گاز شیشه ای - G-5909 ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۲,۰۲۲,۰۰۰
استیل البرز اجاق گاز شیشه ای - G-5910 ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۱,۷۸۶,۰۰۰
استیل البرز اجاق گاز صفحه ای استیل- 2 شعله مدل S-2302 ۹۲۱,۰۰۰ ۹۷۳,۰۰۰
استیل البرز اجاق گاز صفحه ای استیل- 3 شعله مدل S-3601 ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۳۶۸,۰۰۰
استیل البرز اجاق گاز نیمه استیل - G-5901s ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۳۵۵,۴۰۰
استیل البرز اجاق گاز نیمه استیل - G-5904s ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۹۰۰
استیل البرز اجاق گاز نیمه استیل- G-4602S ۱,۳۹۸,۰۰۰ ۱,۸۳۹,۶۰۰
استیل البرز اجاق گازشیشه ای - G-1301 ۶۲۷,۰۰۰ ۸۲۵,۴۰۰
استیل البرز اجاق گازشیشه ای - G-2303 ۸۶۰,۰۰۰ ۱,۱۳۲,۸۰۰
استیل البرز استیل 2 شعله S2351 ۵۶۷,۰۰۰ ۵۶۷,۰۰۰
استیل البرز استیل 5 شعله مدل S 4605 ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
استیل البرز استیل 5 شعله مدل S 5910 ۱,۸۷۸,۰۰۰ ۱,۸۷۸,۰۰۰
استیل البرز استیل 6 شعله S6125 ۱,۳۸۹,۰۰۰ ۱,۳۸۹,۰۰۰
استیل البرز استیل 6 شعله مدل S 6121 ۲,۲۹۳,۰۰۰ ۲,۲۹۳,۰۰۰
استیل البرز استیل 6 شعله مدل S 6902 ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - s-3501 ۹۵۹,۰۰۰ ۱,۲۶۲,۷۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-4602 ۱,۲۱۵,۴۵۰ ۱,۲۱۵,۴۵۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-5701 ۱,۳۱۱,۰۰۰ ۱,۷۹۶,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-5902 ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۱۵۸,۳۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-5904 ۱,۶۳۶,۰۰۰ ۲,۱۵۳,۲۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-5906 - ضد خش ۱,۵۷۴,۰۰۰ ۱,۵۷۴,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار - S-5907 ۱,۶۰۴,۰۰۰ ۱,۶۰۴,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-2301 ۷۵۲,۰۰۰ ۹۹۰,۳۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-4603 ۱,۲۲۵,۰۰۰ ۱,۶۱۱,۹۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-5901 ۱,۵۹۲,۰۰۰ ۲,۰۹۵,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-5905 ۱,۴۰۱,۰۰۰ ۱,۸۲۳,۶۲۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-5906 ۱,۷۱۰,۰۰۰ ۲,۰۷۱,۲۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-5909 ۱,۵۳۶,۰۰۰ ۲,۰۲۲,۰۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار- S-6901 ۱,۸۹۳,۰۰۰ ۲,۴۹۱,۸۰۰
استیل البرز استینلس استیل توکار-S-5908 ۱,۴۹۱,۰۰۰ ۲,۰۴۳,۶۰۰
استیل البرز سفید شیشه ای 5 شعله G5960w ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-5904 ۱,۶۰۷,۰۰۰ ۲,۱۱۵,۳۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-3501 ۱,۰۹۱,۰۰۰ ۱,۴۳۶,۵۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-4601 ۱,۳۷۲,۰۰۰ ۱,۸۰۶,۰۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-4602 ۱,۲۴۸,۰۰۰ ۱,۶۴۲,۵۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-5703 ۱,۵۴۶,۰۰۰ ۲,۰۳۴,۵۰۰
استیل البرز شیشه ای - G-5905 ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۱۱۹,۵۰۰
استیل البرز شیشه ای- G-2302 ۷۹۵,۰۰۰ ۱,۰۴۶,۳۰۰
استیل البرز شیشه ای- G-5701 ۱,۴۷۵,۰۰۰ ۱,۹۴۱,۸۰۰
استیل البرز شیشه سرامیکی توکار - C-4701 ۲,۹۲۹,۰۰۰ ۲,۹۲۹,۰۰۰
استیل البرز شیشه سرامیکی توکار- C-4901 ۲,۲۷۵,۰۰۰ ۳,۱۱۷,۰۰۰
استیل البرز شیشه سرامیکی توکار- C-5902 ۳,۴۵۹,۰۰۰ ۳,۴۵۹,۰۰۰
استیل البرز مشکی استیل شیشه ای 1 شعله G1351 ۴۷۷,۰۰۰ ۴۷۷,۰۰۰
استیل البرز مشکی استیل شیشه ای 5 شعله G5951s ۱,۲۱۸,۰۰۰ ۱,۲۱۸,۰۰۰
استیل البرز مشکی استیل شیشه ای 5 شعله G5954s ۱,۱۵۶,۰۰۰ ۱,۱۵۶,۰۰۰
استیل البرز مشکی استیل شیشه ای 5 شعله G5959 ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
استیل البرز مشکی استیل شیشه ای 5 شعله G5960 ۱,۱۰۵,۰۰۰ ۱,۱۰۵,۰۰۰
استیل البرز مشکی با خط سفید شیشه ای 5 شعله G5958 ۱,۰۵۲,۰۰۰ ۱,۰۵۲,۰۰۰
استیل البرز مشکی با طرح سفید شیشه ای 4 شعله G4651 ۸۴۶,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 2 شعله G2352 ۵۸۱,۰۰۰ ۵۸۱,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 3 شعله G3551 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 4 شعله G4652 ۸۳۷,۰۰۰ ۸۳۷,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 4 شعله G4652s ۹۲۸,۰۰۰ ۹۲۸,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 5 شعله G5753 ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 5 شعله G5954 ۱,۰۳۹,۰۰۰ ۱,۰۳۹,۰۰۰
استیل البرز مشکی شیشه ای 5 شعله G5957 ۱,۰۷۹,۰۰۰ ۱,۰۷۹,۰۰۰
مایکروفر توکار
استیل البرز مایکرویو توکار کد MH 441 هیتر دار-44 لیتر-لمسی-تاچ ۳,۲۴۷,۰۰۰ ۳,۲۴۷,۰۰۰
استیل البرز مایکرویو توکار کد MS 251 سولاردوم-25 لیتر ۲,۰۷۴,۰۰۰ ۲,۰۷۴,۰۰۰
هود آشپزخانه
استیل البرز شومینه ای - SA-101 ۶۷۰,۰۰۰ ۹۱۸,۲۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-102 ۶۷۴,۰۰۰ ۹۲۳,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-117 ۷۲۷,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-118 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۴۰,۲۹۶
استیل البرز شومینه ای - SA-106 ۷۴۱,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-107 ۷۳۰,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-115 ۷۹۸,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-119 ۸۱۵,۰۰۰ ۱,۰۷۲,۷۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-120 ۶۵۳,۰۰۰ ۸۹۴,۷۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-201 ۰ ۰
استیل البرز شومینه ای - SA-207 ۹۱۱,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-401 ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۰۲۲,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-402 ۱,۰۲۲,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-403 ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۴۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-404 ۱,۴۲۳,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۴۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-405 ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱,۸۹۷,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-409 ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۴۰۵,۳۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-411 ۱,۰۲۴,۸۲۶ ۱,۳۸۷,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-412 ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۳۸۸,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای - SA-413 ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۳۸۸,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای- SA-108 ۶۹۰,۰۰۰ ۹۴۶,۰۰۰
استیل البرز شومینه ای- SA-202 ۹۶۳,۰۰۰ ۱,۲۶۷,۵۰۰
استیل البرز شومینه ای استیل- SA-105 ۷۲۶,۰۰۰ ۹۹۶,۰۰۰
استیل البرز هود شومینه ای مدل SA-202B سایز 90- رنگ مشکی ۹۷۸,۷۲۴ ۹۷۸,۷۲۴
استیل البرز هود شومینه ای مدل SA-208 سایز 90- رنگ استیل ۱,۰۰۷,۰۰۰ ۱,۰۰۷,۰۰۰
استیل البرز هود کد 501-مخفی مورب - کج ۶۶۶,۰۰۰ ۶۹۳,۰۰۰
استیل البرز هود مخفی SA504 ۶۱۹,۰۰۰ ۶۱۹,۰۰۰
استیل البرز هود مخفی SA505 ۶۵۳,۰۰۰ ۶۵۳,۰۰۰
استیل البرز هود مخفی مدل IZ-502 ۵۰۳,۷۹۲ ۵۰۳,۷۹۲
استیل البرز هود مورب SA463 مشکی شیشه ای ۱,۰۷۸,۰۰۰ ۱,۰۷۸,۰۰۰
استیل البرز هود مورب مدل SA-414 ۱,۰۲۴,۸۲۶ ۱,۰۲۴,۸۲۶
استیل البرز هود مورب مدل SA-415 سایز 60- رنگ مشکی ۸۹۴,۵۱۲ ۸۹۴,۵۱۲
استیل البرز هود مورب مدل SA-431 ۱,۰۷۶,۹۲۲ ۱,۰۷۶,۹۲۲
استیل البرز هود مورب مدل SA-432 سایز 90- رنگ مشکی ۱,۰۷۶,۹۲۲ ۱,۰۷۶,۹۲۲
استیل البرز هود مورب مدل SA-461 سایز 90- رنگ مشکی ۹۶۵,۱۸۲ ۱,۱۹۲,۰۰۰
استیل البرز هود مورب مدل SA-462 ۱,۲۶۵,۴۷۴ ۱,۲۶۵,۴۷۴
استیل البرز هود مورب مدل SA-465 ۸۳۱,۲۴۲ ۸۳۱,۲۴۲