لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات انتشارات سخن


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
انتشارات سخن کتاب 365 روز در صحبت حافظ حسین الهی قمشه ای ۴۰۴,۴۰۰ ۴۰۴,۴۰۰
انتشارات سخن کتاب 365 روز در صحبت قرآن حسین محی الدین الهی قمشه ای ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
انتشارات سخن کتاب مختارنامه اثر عطار نیشابوری ۹۹,۶۰۰ ۹۹,۶۰۰
انتشارات سخن کتاب زرین کوب و نقد ادبی ایرج پارسی نژاد ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
انتشارات سخن کتاب حالات و مقامات م.امید محمدرضا شفیعی کدکنی ۳۶,۰۰۰ ۳۶,۰۰۰