لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات سینجر SINJER


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
فر توکار
سینجر فر توکار اسمارت فول برق سفید مدل SLS1W ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SES12 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SES13 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SES3 ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SES9 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SMS17 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی استیل مدل SMS9 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی سفید مدل SES2 ۰ ۰
سینجر فر توکار برقی و گازی سفید مدل SMS2 ۳,۵۳۵,۰۰۰ ۳,۵۳۵,۰۰۰
سینجر فر توکار برقی و گازی مشکی مدل SMS1 ۰ ۰
سینجر فر توکار مدل SES1 - گازی و برقی ۲,۸۵۰,۰۰۰ ۲,۸۵۰,۰۰۰
سینجر فر توکار مدل SES33 - مشکی - 58 لیتری - برق و گاز ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
سینجر فر توکار مدل SLS5 - برقی - مشکی - 58 لیتری ۰ ۰
سینجر فر توکار مدل SMS1 - 58 لیتری - برق و گاز - 58 لیتری ۳,۳۳۵,۰۰۰ ۳,۳۳۵,۰۰۰
سینجر فر توکار مدل SMS19 - گازی و برقی ۰ ۰
سینجر فر توکار مدل SMS24 - مشکی و سیلور - 58 لیتری - برق و گاز ۳,۳۷۵,۰۰۰ ۳,۳۷۵,۰۰۰
سینجر فر توکار مدل SMS6 - گازی و برقی ۳,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۴۹۰,۰۰۰
فر/اجاق گاز
سینجر 401 ۰ ۰
سینجر اجاق گاز - 5 شعله فردار SG-S5031 ۰ ۰
سینجر ‏اجاق گاز مدل SG-P5045 - استیل 4 شعله ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰
سینجر اجاق گاز مدل SG- Eco 5255 - استیل 5 شعله ۴,۲۷۰,۰۰۰ ۴,۲۷۰,۰۰۰
سینجر اجاق گاز مدل SG- Eco 5251 - سفید 5 شعله ۳,۵۸۹,۰۰۰ ۳,۵۸۹,۰۰۰
سینجر ‏اجاق گاز مدل SG-A5091 - سفید 5 شعله ۴,۳۸۹,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
سینجر اجاق گاز مدل SG-ECO 5051 - سفید 5 شعله ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
سینجر اجاق گاز مدل SG-ECO 5055 - استیل 5 شعله ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
سینجر ‏اجاق گاز مدل SG-P5041 - سفید 4 شعله ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
سینجر SDS 700 - استیل - 5 شعله ۱,۶۲۹,۰۰۰ ۱,۶۲۹,۰۰۰
سینجر اجاق گاز صفحه ای 5 شعله استیل SDS 401 ۰ ۰
سینجر مشکی شیشه ای پنج شعله SDG 501W ۰ ۰
سینجر مشکی شیشه ای پنج شعله SDG-505 D ۰ ۰
يخچال و فريزر خانگی
سینجر یخچال و فریزر مدل SET 55 ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
سینجر یخچال و فریزر مدل SET-55 ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۳,۳۸۰,۰۰۰