لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات کارابان Karaban


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
کارابان KTA-950P Attendance Device ۷,۳۴۱,۰۰۰ ۷,۳۴۱,۰۰۰
کارابان KTA-630 ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۲۰,۰۰۰
کارابان دستگاه کنترل تردد مدل KTA-3450 ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۲۰,۰۰۰
کارابان دستگیره هوشمند مدل KDL-4100 ۴,۰۲۵,۰۰۰ ۴,۰۲۵,۰۰۰
کارابان دستگیره کارتی هوشمند چپگرد مدل KDL-2700 ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
کارابان KTA-260 Attendance Device ۲,۴۲۰,۰۰۰ ۲,۴۲۰,۰۰۰
کارابان KTA-610 Attendance Device ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
کارابان KTA-120 ۱,۱۴۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰