لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات کاله


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
کاله پنیر گودا پستو سبز / قرمز / پراتو مقدار 300 گرم ۹۵,۲۷۰ ۹۵,۲۷۰
کاله پنیر دیپ چدار -1000 گرم ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
کاله پنیر بلوچیز مقدار 250 گرم ۸۲,۵۴۰ ۸۲,۵۴۰
کاله پنیر کبابی مقدار 450 گرم ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
کاله پنیر تازه موزارلا مدل گیلاسی مقدار 500 گرم ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
کاله پنیر تازه موزارلا مدل توپی مقدار 500 گرم ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
کاله پنیر بوترکیزه مقدار 250 گرم ۷۳,۴۲۰ ۷۳,۴۲۰
کاله پنیر گودا پرچرب مقدار 250 گرم ۷۱,۲۲۰ ۷۱,۲۲۰
کاله پنیر پراتو کم چرب مقدار 250 گرم ۷۱,۲۲۰ ۷۱,۲۲۰
کاله پنیر گودا ورقه ای مقدار 250 گرم ۶۶,۸۳۰ ۶۶,۸۳۰
کاله پنیر فرانسوی کممبر مقدار 200 گرم ۶۲,۳۴۰ ۶۲,۳۴۰
کاله ماست سون پر چرب مقدار 2.2 کیلوگرم ۵۲,۸۶۰ ۵۲,۸۶۰
کاله ماست سون کم چرب مقدار 2200 گرم ۵۲,۸۶۰ ۵۲,۸۶۰
کاله ماست لاکتیویا مقدار 1500 گرم ۴۹,۳۸۰ ۴۹,۳۸۰
کاله ماست کم چرب لاکتیویا مقدار 1500 گرم ۴۹,۳۸۰ ۴۹,۳۸۰
کاله ماست کفیر پروبیوتیک ناری مقدار 1400 گرم ۴۹,۳۸۰ ۴۹,۳۸۰
کاله ماست کم چرب کفیر پروبیوتیک ناری مقدار 1400 گرم ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۹۰۰
کاله ماست سون کم چرب 1.5 کیلوگرم ۴۴,۳۹۰ ۴۴,۳۹۰
کاله ماست سون مقدار 1500 گرم ۴۴,۳۹۰ ۴۴,۳۹۰
کاله ماست کم چرب پروبیوتیک مقدار 2200 گرم ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
کاله ماست پر چرب مقدار 1500 گرم ۳۶,۷۶۰ ۳۶,۷۶۰
کاله پنیر فراوری شده گوسفندی کم چرب وزن 350 گرم ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
کاله پنیر ورقه ای چدار پرچرب مقدار 180گرم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
کاله پنیر ورقه ای لازانیا مقدار 180 گرم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
کاله پنیر ورقه ای پارمسان پرچرب مقدار 180گرم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
کاله پنیر ورقه ای پستو مقدار 180 گرم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
کاله پنیر ورقه ای گودا مقدار 180 گرم ۳۳,۵۰۰ ۳۳,۵۰۰
کاله ماست کم چرب مقدار 1500 گرم ۳۳,۳۷۰ ۳۳,۳۷۰
کاله پنیر زیره مقدار 400گرم ۳۱,۸۳۰ ۳۱,۸۳۰
کاله ماست ایسلندی مقدار 900 گرم ۳۱,۶۰۰ ۳۱,۶۰۰
کاله پنیر خامه ای ویلی مقدار 350گرم ۳۰,۴۸۰ ۳۰,۴۸۰
کاله پنیر سفید آمل کم چرب مقدار 400 گرم ۲۹,۸۳۰ ۲۹,۸۳۰
کاله ماست میوه ای با طعم آلوورا و میوه های جنگلی مقدار 450 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله ماست میوه ای با طعم توت فرنگی مقدار 450 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله ماست میوه ای با طعم هلو مقدار 450 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله ماست لاکتیویا مقدار 900 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله ماست کم چرب لاکتیویا مقدار 900 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله ماست لاکتیویا مقدار 900 گرم ۲۸,۹۲۰ ۲۸,۹۲۰
کاله پنیر سفید آمل مقدار 400 گرم ۲۷,۹۰۰ ۲۷,۹۰۰
کاله پنیر فراوری شده صبحانه پینکا کم چرب 350 گرم ۲۷,۹۰۰ ۲۷,۹۰۰
کاله ماست همزده کلسیویتا مقدار 900 گرم ۲۶,۹۳۰ ۲۶,۹۳۰
کاله ماست بادمجان مقدار 750 گرم ۲۵,۹۴۰ ۲۵,۹۴۰
کاله ماست سبزیجات مقدار 750 گرم ۲۵,۹۴۰ ۲۵,۹۴۰
کاله ماست خیار مقدار 750 گرم ۲۵,۹۴۰ ۲۵,۹۴۰
کاله ماست اسفناج مقدار 750 گرم ۲۵,۹۴۰ ۲۵,۹۴۰
کاله پنیر لبنه - 350 گرم ۲۵,۱۱۰ ۲۵,۱۱۰
کاله ماست سون کم چرب مقدار 900 گرم ۲۴,۴۴۰ ۲۴,۴۴۰
کاله پنیر پروسس پرچرب مقدار 180 گرم ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
کاله ماست ایسلندی مقدار 400 گرم ۲۱,۳۰۰ ۲۱,۳۰۰
کاله ماست چکیده موسیر مقدار500 گرم ۲۰,۹۴۰ ۲۰,۹۴۰
کاله پنیر پروسس گردویی آمل مقدار 200 گرم ۲۰,۴۵۰ ۲۰,۴۵۰
کاله پنیر سفید تازه کاله مقدار 400 گرم ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
کاله ماست کم چرب پروبیوتیک مقدار 900 گرم ۱۹,۵۰۰ ۱۹,۵۰۰
کاله ماست چکیده مقدار500 گرم ۱۷,۹۵۰ ۱۷,۹۵۰
کاله پنیر سفید آمل مقدار 200 گرم ۱۵,۵۰۰ ۱۵,۵۰۰
کاله ماست سون پر چرب مقدار 500 گرم ۱۲,۹۶۰ ۱۲,۹۶۰
کاله ماست چکیده با موسیر تک نفره مقدار 250 گرم ۱۱,۴۷۰ ۱۱,۴۷۰
کاله ماست میوه ای با طعم هلو مقدار 125 گرم ۸,۴۷۰ ۸,۴۷۰
کاله ماست میوه ای با طعم آلوورا و میوه های جنگلی مقدار 125 گرم ۸,۴۷۰ ۸,۴۷۰