لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات کاوه


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
گاو صندوق
کاوه صندوق الکترونیکیمدل 380J ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
مبدل و چند راهی برق
کاوه محافظ ولتاژ 3500 وات یخچال و فریزر مدل KRP1235E ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
کاوه محافظ ولتاژ یخچال فریزر مدل OR326 ۴۷,۴۰۰ ۴۷,۴۰۰