لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات کیبی


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
کیبی پنیر با خامه تازه مقدار 400 گرم ۵۳,۹۰۰ ۵۳,۹۰۰
کیبی پنیر با خامه تازه مقدار 200 گرم ۲۸,۴۰۰ ۲۸,۴۰۰
کیبی پنیر لبنه مقدار 350 گرم ۲۵,۹۰۰ ۲۵,۹۰۰
کیبی پنیر لبنه مقدار 180 گرم ۱۴,۹۰۰ ۱۴,۹۰۰