لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات OSCAR اسکار


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
OSCAR POS92 Thermal Printer ۵,۴۶۰,۰۰۰ ۵,۴۶۰,۰۰۰
OSCAR وایرلس POS88W ۴,۵۱۴,۰۰۰ ۴,۵۱۴,۰۰۰
OSCAR POS 88MW Thermal Receipt Printer ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۵,۵۴۱,۰۰۰
OSCAR POS88F Thermal Printer ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
OSCAR POS 88A Thermal ۲,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۸۴۳,۰۰۰
OSCAR فیش و بارکد پرینتر POS 58L ۲,۱۳۴,۰۰۰ ۲,۱۳۴,۰۰۰
OSCAR پرینتر صدور فیش POS58 USB Receipt Printer ۱,۶۰۷,۰۰۰ ۲,۸۹۵,۰۰۰
OSCAR 70LBS Barcode Scanner ۱,۳۵۶,۰۰۰ ۱,۳۵۶,۰۰۰
OSCAR بارکد خوان باسيم OS-80DBWi Barcode Scanner ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
OSCAR OS60CBW Barcode Laser Scanner ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
OSCAR بارکد خوان باسيم Unibar 1 Barcode Scanner ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
OSCAR POS58 LAN Receipt Printer ۸۹۳,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
OSCAR پرینتر حرارتی مدل POS58UE ۸۹۳,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
OSCAR OS-80DBW ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
OSCAR 60CBS Barcode Scanner ۸۶۵,۰۰۰ ۸۶۵,۰۰۰
OSCAR 60CBW Barcode Scanner ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
OSCAR 60LWW Barcode Scanner ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
OSCAR OS-60 LBW ۴۳۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
OSCAR OS-60 LWW ۳۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
OSCAR OS-60CBR Barcode Scanner ۸۵,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰