لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات ABSAL آبسال


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
بخاری گازی -شومینه
ABSAL بخاری گازی مدل 463 ۷۳۵,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
ABSAL مدل 481 ۵۸۵,۰۰۰ ۵۸۵,۰۰۰
كولرآبی
ABSAL AC26-متحرک - پنکه ای ۱,۲۴۹,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
ABSAL AC55- پشت بامی ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۵۸۵,۰۰۰
ABSAL AC70- پشت بامی ۳,۱۵۷,۰۰۰ ۳,۱۷۹,۰۰۰
ABSAL کولر آبی سلولزی مدل ACCP76 ۵,۹۲۵,۰۰۰ ۵,۹۲۵,۰۰۰