لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Antec آنتک


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
پاور- Power
Antec VP700P-700W ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
Antec BP450PS ۸۹۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Antec HCG1000 Extreme Gold ۲,۸۲۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
Antec HCP-1000 PLATINUM Power Supply ۳,۴۵۵,۰۰۰ ۴,۱۴۰,۰۰۰
Antec HCP-1300 Platinum ۱,۷۲۰,۰۰۰ ۴,۶۶۰,۰۰۰
كيس - ‍Case
Antec NE650M 650W -80 PLUS BRONZE ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰