لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BARFAB برفاب


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
BARFAB 40-60 - فریزر پایین ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۷,۸۵۰,۰۰۰
BARFAB کولر آبی مدل BF7- 7000 ۶,۵۶۰,۰۰۰ ۶,۵۶۰,۰۰۰
BARFAB کولر آبی مدل BF5-O ۴,۷۷۰,۰۰۰ ۴,۷۷۰,۰۰۰
BARFAB کولر آبی مدل BF2- 2800 ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
BARFAB بخاری برقی مدل QH-3000 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
BARFAB بخاری برقی فن دار مدل QH-2800 ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
BARFAB بخاری برقی مدل 2200 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰