لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BITRON بیترون


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آب مرکبات گیری
BITRON آب مرکبات گیری مدل BCJ-120S ۵۹۷,۸۰۰ ۵۹۷,۸۰۰
آبميوه گيری خانگی
BITRON آبمیوه گیری مدل BAM-1865 ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
BITRON آبمیوه گیری مدل BAM-600 ۲,۱۲۵,۰۰۰ ۲,۱۲۵,۰۰۰
اتو پرسی
BITRON BSI-103 ۲,۲۸۵,۰۰۰ ۲,۲۸۵,۰۰۰
BITRON BSI-305 ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰
BITRON BSI-412 ۳,۱۳۰,۰۰۰ ۳,۱۳۰,۰۰۰
BITRON bsi-532 ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
BITRON bsi-600 ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
BITRON BSI-915 ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
BITRON BSI-95XL ۳,۹۹۸,۰۰۰ ۳,۹۹۸,۰۰۰
BITRON اتو بخار پرس مدل BSI-418 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BITRON اتو بخار پرسیمدل BSI-511 ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
BITRON اتو پرس مدل BSI-428 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BITRON اتو پرسی مدل BSI-400 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BITRON اتو پرسی مدل BSI-400BB ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BITRON اتو پرسی مدل BSI-405BB ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
BITRON اتو پرسی مدل BSI-500 ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
BITRON اتو پرسی مدل BSI-975 ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
BITRON اتوپرس مدل BSI-300E ۲,۸۳۰,۰۰۰ ۲,۸۳۰,۰۰۰
BITRON اتوپرس مدل BSI-411 ۳,۰۹۵,۰۰۰ ۳,۰۹۵,۰۰۰
BITRON اتوپرس مدل BSI-605 ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BITRON اتوپرسی مدل BSI-405 SB ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BITRON اتوی پرس مدل BSI-615 ۳,۴۶۵,۰۰۰ ۳,۴۶۸,۰۰۰
BITRON اطوپرس مدل BSI-505 SB ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
اتو خانگی
BITRON بخارگر مدل BGC-320 BL ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
BITRON بخارگر مدل BGC-320 WH ۱,۵۳۷,۰۰۰ ۱,۵۳۷,۰۰۰
BITRON بخارگر مدل BGC-400 ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
اون تستر / Owen
BITRON آون توستر 38لیتر TO-850 WH- رنگ سفید ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
BITRON آون توستر مدل TO-650bl ۵۹۹,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰
بخارشور
BITRON بخارشوی مدل BSM-10 ۸۴۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
BITRON بخارشوی مدل BSX-2100 ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
BITRON بخارشوی مدل BSX-4000- برای زمین - شیشه - دیوار ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BITRON بخارشوی مدل BSX-4100 ۲,۳۴۲,۶۶۰ ۲,۳۴۲,۶۶۰
پلوپز-آرام پز
BITRON پلوپز مدل BRC-38 ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۲۰۰
چرخ گوشت
BITRON BMG-A2600W Meat Mincers ۱,۴۹۹,۷۱۰ ۱,۴۹۹,۷۱۰
BITRON BMG-A3000W Meat Mincers ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
زودپز
BITRON زودپز برقی مدل BZP-1800 ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
BITRON زودپز مدل BZP-55 ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
سرخ کن
BITRON سرخ کن مدل BSK-2600 ۷۵۰,۰۳۰ ۷۵۰,۰۳۰
غذا ساز
BITRON غذاساز مدل BMR-5000- رنگ سفید ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
BITRON غذاساز مدل BMR-5000- رنگ مشکی ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
BITRON توستر مدل TO-80P ۸۰۶,۲۳۰ ۸۰۶,۲۳۰
BITRON توستر مدل TO-90S ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
کتری برقی
BITRON کتری برقی مدل BKB-20 ۵۳۳,۵۰۰ ۵۳۳,۵۰۰
گوشتکوب برقی
BITRON گوشت کوب برقی مدل BMR-7540 ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
BITRON گوشت کوب برقی مدل BMR-7580 ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
BITRON گوشت کوب برقی مدل BSB-100 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
BITRON گوشت کوب برقی مدل BSB-300 ۴۹۳,۸۴۰ ۴۹۳,۸۴۰
BITRON گوشت کوب برقی مدل BSB-500 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
مخلوط کن
BITRON مخلوط کن مدل BGS-G700BL ۱,۳۰۹,۵۰۰ ۱,۳۰۹,۵۰۰
BITRON مخلوط کن مدل BGS-G700wh ۹۴۶,۴۳۰ ۹۸۹,۹۹۰
همزن
BITRON همزن BHK-5WH ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
BITRON همزن BHK-6PL ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
BITRON همزن BHK-8KS ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BITRON همزن دو کاسه مدل BHK-8KSHS ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
BITRON همزن مدلBHK-7 ۹۲۵,۰۰۰ ۹۲۵,۰۰۰