لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BIXOLON


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
پرینتر صدور فیش
BIXOLON Bixolon SRP-150 Thermal POS Printer ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
BIXOLON SPP R200 ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON SPP R310 Thermal Printer ۴,۲۳۰,۰۰۰ ۴,۴۲۰,۰۰۰
BIXOLON SPP R318 Thermal Printer ۴,۱۹۵,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP 350 PLUS ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP- 350III ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP 380 Thermal Printer ۳,۸۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-330II ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۳,۰۹۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-350 ۳۵۳,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-E300 POS Thermal Printer ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-F312 ۴,۰۸۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر صدور فیش SRP-350 Plus III Thermal Printer ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
کشوی پول
BIXOLON کشوی پول BC425 Cash Drawer ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
BIXOLON کشوی پول BC460 Cash Drawer ۹۴۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
لیبل پرینتر -Label Printer
BIXOLON C342C ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON SLP T400 ۳۵۳,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
BIXOLON SLP T403 ۳۵۳,۰۰۰ ۳۵۳,۰۰۰
BIXOLON SLP-TX400 ۴,۹۴۵,۰۰۰ ۴,۹۶۹,۰۰۰
BIXOLON پرینتر حرارتی SRP 352 PLUS II Thermal Printer ۳,۰۸۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر حرارتی SRP330 Thermal Labeller ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل SLP-TX403 ۵,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۴۶۹,۰۰۰