لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BIXOLON


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل XT5-43S ۴۳,۲۹۰,۰۰۰ ۴۳,۲۹۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل XT5-409 ۳۹,۶۷۰,۰۰۰ ۳۹,۶۷۰,۰۰۰
BIXOLON SRP 275 ۳۷,۳۱۰,۰۰۰ ۳۷,۳۱۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل XT5-40 ۳۷,۱۰۰,۰۰۰ ۳۷,۱۰۰,۰۰۰
BIXOLON SLP T403 ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل SLP-TX403 ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
BIXOLON فیش و لیبل پرینتر مدل SPP-R400 ۸,۸۴۰,۰۰۰ ۸,۸۴۰,۰۰۰
BIXOLON SLP T400 ۸,۶۲۰,۰۰۰ ۸,۶۲۰,۰۰۰
BIXOLON SLP-D220G Label Printer ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰
BIXOLON لیبل پرینتر SLP-TX423 ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-F312 ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰
BIXOLON SPP R310 Thermal Printer ۷,۶۹۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-F310 Thermal Printer ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰
BIXOLON SLP-DX220 Label Printer ۷,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۶۵۰,۰۰۰
BIXOLON SPP R318 Thermal Printer ۷,۴۱۰,۰۰۰ ۷,۴۱۰,۰۰۰
BIXOLON SRP- 350III ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-350 ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
BIXOLON SLP-TX420 Label Printer ۷,۲۶۸,۰۰۰ ۷,۲۶۸,۰۰۰
BIXOLON SRP 380 Thermal Printer ۶,۹۶۳,۰۰۰ ۶,۹۶۳,۰۰۰
BIXOLON پرینتر حرارتی لیبل زن مدل XD3-40TK ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۱۳۰,۰۰۰
BIXOLON پرینتر لیبل زن مدل XD3-40T ۵,۱۳۰,۰۰۰ ۵,۱۳۰,۰۰۰
BIXOLON SRP-330II ۴,۵۳۰,۰۰۰ ۵,۸۴۰,۰۰۰
BIXOLON فیش پرینتر حرارتی مدل SRP-B300ESK/RAY ۴,۰۵۰,۰۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰
BIXOLON SPP-R300 ۳,۸۰۶,۰۰۰ ۳,۸۰۶,۰۰۰
BIXOLON پرینتر صدور فیش مدل SRP-E300 USB ۳,۱۷۶,۰۰۰ ۳,۱۷۶,۰۰۰
BIXOLON کشوی پول BC460 Cash Drawer ۹۵۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
BIXOLON کشوی پول BC425 Cash Drawer ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰