لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BLU بلو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
BLU G50 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BLU G50 Mega ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BLU J7L ۱,۵۲۹,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
BLU JOY-Dual SIM ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
BLU Z5 ۳۵۹,۰۰۰ ۳۵۹,۰۰۰
BLU Tank JR T590 Dual SIM ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰