لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BLU بلو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
گوشی موبايل
BLU Advance L4 ۵۶۵,۰۰۰ ۵۶۵,۰۰۰
BLU C5 LTE ۷۹۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
BLU Dash L4 LTE ۶۳۹,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰
BLU Diva Flex-Dual SIM ۲۲۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
BLU Diva Flip-Dual SIM ۲۹۵,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰
BLU Grand M2 ۷۳۹,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
BLU R2 LTE ۱,۱۲۹,۰۰۰ ۱,۱۲۹,۰۰۰
BLU Studio J8 LTE ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BLU Tank 2-Dual SIM ۳۷۷,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰
BLU Tank 3-Dual SIM ۱۹۰,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
BLU Tank 4 Dual SIM ۳۴۹,۰۰۰ ۳۴۹,۰۰۰
BLU Tank JR T590 Dual SIM ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
BLU Tank Xtreme 2.4 ۳۴۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
BLU Z3 Music ۱۵۹,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰