لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BOSCH بوش


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
ابزار برقی همه کاره -چند کاره
BOSCH ابزار همه کاره مدل GOP 30-28 ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
آبسردكن / گرم كن
BOSCH RDW1370 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۲۹۵,۰۰۰
BOSCH RDW1470- یخچال دار ۲,۰۹۳,۰۰۰ ۲,۳۴۹,۰۰۰
BOSCH RDW1571 ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۲۷۹,۰۰۰
آبميوه گيری خانگی
BOSCH MCP3500 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
BOSCH MCP72GMB VitaStyle Citro ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH MCP72GPW VitaStyle Citro ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
BOSCH MES25A0 ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۹,۰۰۰
BOSCH MES3500 ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۹۷۰,۰۰۰
BOSCH MES4000 ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰
BOSCH MES4010 ۵۵۴,۰۰۰ ۳,۰۴۹,۰۰۰
BOSCH عصاره گیر مدل MESM500W ۲,۷۰۹,۰۰۰ ۲,۷۰۹,۰۰۰
BOSCH عصاره گیر مدل MESM731M ۰ ۰
اتو خانگی
BOSCH TDA3024010 ۹۲۹,۰۰۰ ۹۴۰,۰۰۰
BOSCH TDA3024034 ۱,۰۲۵,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA3024110 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA3024110 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA3026110 ۱,۳۴۲,۰۰۰ ۱,۳۴۲,۰۰۰
BOSCH TDA3027010 ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
BOSCH TDA3028014 ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۱۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA502412 Steam Iron ۱,۳۸۲,۰۰۰ ۱,۳۸۲,۰۰۰
BOSCH TDA502412E ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
BOSCH TDA5024214 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TDA5030110 ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
BOSCH TDA503011P ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰
BOSCH TDA702421 Steam Iron ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۵۹۵,۰۰۰
BOSCH TDA7030214 ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA703021A ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH TDA703021I ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۴۵۶,۰۰۰
BOSCH TDI9032314 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۴۹۳,۰۰۰
BOSCH TDI903231A ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH TDI903231H ۲,۷۸۹,۰۰۰ ۲,۷۹۵,۰۰۰
BOSCH TDI90EASY ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۹,۰۰۰
BOSCH TDS6080 ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۳,۴۹۵,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مخزن دار مدل TDS8080 ۰ ۰
BOSCH اتو بخار مدل TDA1060GB Sensixx x ۷۶۹,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل TDA3020GB ۱,۴۳۹,۰۰۰ ۱,۴۳۹,۰۰۰
BOSCH اتوبخار مدل TDA70EASY ۱,۸۴۲,۰۰۰ ۱,۸۴۲,۰۰۰
اتو مو
BOSCH PHS1151 ۴۷۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH PHS5263 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
BOSCH PHS8667 ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰
BOSCH اتو مو PHS2004- سرامیکی متوسط ۵۲۹,۰۰۰ ۵۲۹,۰۰۰
اتومخزن دار
BOSCH TDS2241 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
BOSCH TDS3715100 ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TDS3831104 ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۴,۵۶۹,۰۰۰
BOSCH TDS6040 ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH TDS8030 ۳,۹۷۵,۰۰۰ ۳,۹۷۵,۰۰۰
اره دیسکی
BOSCH GKS 9 ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH GKS 190 ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
اره زنجیره ای
BOSCH مدل AKE 35 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
اره عمودبر
BOSCH GST 65 BE ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH GST 8000 E ۱,۳۳۰,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
BOSCH GST 90 BE ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH PST 800 PEL ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
آسیاب کن
BOSCH MKM6000 ۴۰۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
BOSCH MKM6003 ۴۱۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
اون تستر / Owen
BOSCH TAT3A001 ۷۴۸,۰۰۰ ۷۴۸,۰۰۰
BOSCH TAT6A001 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۳۴۵,۰۰۰
BOSCH TAT6A003 ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A004 ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
BOSCH TAT6A111 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A113 ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
BOSCH TAT6A803 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A913 ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
BOSCH TAT6L132 ۷۸۵,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
BOSCH TAT7S25 ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
BOSCH TAT8611 ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۹۳,۰۰۰
BOSCH TAT8613 ۱,۱۶۰,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
BOSCH تستر TAT - 6101 ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
بابلیس(حالت دهنده مو)
BOSCH PHC5363 ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
پاکت جاروبرقی
BOSCH BBZ123GALL ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰
BOSCH BBZ41FGXXL ۵۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
BOSCH BBZ41FP ۳۲,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی GALL برای جاروبرقی های تایپ G,GXLL,GALLبسته 4عددی ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی Type p ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی بوش و زیمنس مدل BBZ41FP- پک 3 تایی ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
BOSCH مدل MUC88B68 ۴,۲۸۹,۰۰۰ ۴,۳۹۹,۰۰۰
پیچ گوشتی
BOSCH 25 عددی سری پیچ گوشتی - 2607019503 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی سر پیچ گوشتی مدل 2607019510 ۲۰۷,۸۰۰ ۲۰۷,۸۰۰
BOSCH مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی مدل 2607019676 ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 27 عددی سری بکس و پیچ گوشتی مدل 2607017160 ۴۰۶,۰۰۰ ۴۰۶,۰۰۰
BOSCH مجموعه 32 عددی پيچ گوشتی و سري پيچ گوشتی-2607017063 ۳۲۴,۹۰۰ ۳۲۴,۹۰۰
BOSCH مجموعه 46 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی 2607019504- سبز ۴۵۸,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰
BOSCH مجموعه 46 عددی پيچ گوشتی و سری پيچ گوشتی-2607019504 ۴۵۹,۰۰۰ ۴۵۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 48 عددی ابزار مدل 2607017303 ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 60 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس مدل 2607010611 ۸۸۰,۸۰۰ ۸۸۰,۸۰۰
پیچ گوشتی برقی
BOSCH پیچ گوشتی شارژی مدل IXO ۷۰۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی شارژی مدل GSB 14.4-2-LI ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
تابه وقابلمه
BOSCH سرویس قابلمه سرامیکی 10 پارچه بوش مدل رینگی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH سرویس قابلمه سرامیکی 10 پارچه مدل رینگی ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
تراز لیزری
BOSCH GLL 3-50 Professional ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری اپتیک مدل GOL 20 D ۳,۸۵۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GCL 2-15 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 2 Professional ۱,۰۹۸,۰۰۰ ۱,۰۹۸,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 2-20 ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 3 X ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 3-80 P ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GPL 5 Professional ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GTL 3 ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری نور سبز مدل GLL 3-80 CG L-BOXX ۱۰,۹۸۰,۰۰۰ ۱۰,۹۸۰,۰۰۰
ترازوی دیجیتال
BOSCH PPW3300 ۴۷۵,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
تسمه تایم ماشین -خودرو
BOSCH کیت تسمه تایم کد 56004 مناسب برای پژو 206(ساخت ایتالیا) ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
BOSCH کیت تسمه تایم مدل 1987946574 مناسب برای خودرو پژو 206 ۲۹۹,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
تسمه دینام ماشین -خودرو
BOSCH تسمه دینام مدل EB6PK1660 مناسب برای پژو 405 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
تیغ اره
BOSCH تیغ اره بلند عمود بر مدل T118A ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
BOSCH تیغ اره بلند عمود بر مدل T144D ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمود بر مدل T344D ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
تیغه اره
BOSCH عمود بر مدل T302H بسته 5 عددی ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر بوش مدل 2608630030 بسته 5 عددی ۲۷,۵۰۰ ۲۷,۵۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر چوب مدل 2607010629 بسته 10 عددی ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر چوب مدل T111C بسته 5 عددی ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر مدل 2607010630 مجموعه 10 عددی ۲۴۸,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
BOSCH تیغه عمود بر مدل 2608631319 بسته 5 عددی ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
BOSCH عمود بر مدل T102H بسته 5 عددی ۹۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
BOSCH عمودبر چوب - T144D - بسته 5 عددی ۲۷,۸۰۰ ۲۷,۹۰۰
BOSCH عمودبر فلز - مدل T118A-بسته 5 عددی ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی تیغه عمودبر مدل 2607010631 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 3 عددی تیغه عمودبر مدل 2608630663 ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 5 عددی تیغه عمودبر مدل 2608630033 ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
تیغه برف پاک کن ماشین -خودرو
BOSCH تیغه برف پاک کن مدل 2624- مناسب برای شیشه جلو لکسوس RX350 ۱۱۶,۱۰۰ ۱۱۶,۱۰۰
جارو برقی خانگی
BOSCH BGL72234 ۳,۴۹۵,۰۰۰ ۴,۱۹۹,۰۰۰
BOSCH BGS4ALLGB ۳,۱۱۹,۰۰۰ ۳,۱۲۸,۰۰۰
BOSCH BSGL5ZOO2 ۰ ۰
BOSCH BGL25MON6 ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
BOSCH BGL32500 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH BGL35MOV14 ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۵۹۹,۰۰۰
BOSCH BGL3A209 Vacuum Cleaner 2500W ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL7200 ۲,۴۸۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH BGL72232 ۰ ۰
BOSCH BGL72294 ۳,۵۹۹,۰۰۰ ۴,۱۴۵,۰۰۰
BOSCH BGL81800IR ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۹۲۹,۰۰۰
BOSCH BGL82030IR ۲,۸۱۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL82294IR ۳,۵۹۰,۰۰۰ ۳,۸۸۵,۰۰۰
BOSCH BGL8GOLDIR ۳,۰۸۵,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO3IR ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO4 ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۰۳۸,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO5IR ۴,۱۵۵,۰۰۰ ۴,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH BGL8SIL59D ۳,۷۱۱,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL8SILM1 ۳,۸۸۰,۰۰۰ ۴,۱۳۰,۰۰۰
BOSCH BGS5330S ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH BGS5335 ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰
BOSCH BGS5SIL66C - ProSilence66 -کم صدا ۳,۹۹۵,۰۰۰ ۳,۹۹۵,۰۰۰
BOSCH BSG81470 ۸,۹۹۹,۰۰۰ ۸,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH BSG81472 ۸,۹۲۹,۰۰۰ ۸,۹۳۵,۰۰۰
BOSCH BSG81474 ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH BSG82433 ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۹,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH BSGL32500 ۱,۶۸۹,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH BSGL52531 ۲,۹۱۰,۰۰۰ ۳,۲۷۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5318 Vacuum Cleaner 4.5l ۲,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5335 ۲,۷۹۵,۰۰۰ ۲,۸۰۳,۰۰۰
BOSCH BSGL5PRO5 ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۸۱۹,۰۰۰
BOSCH GL-30 bag&bagless 2200W ۰ ۰
BOSCH جارو برقی 1800 وات مدل BSGL5PRO4 ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH جارو برقی مدل BGL35MOV26 ۰ ۰
BOSCH جارو برقی مدل BGL35MOV27 ۰ ۰
BOSCH جارو برقی مدلBSGL 5ZOOM ۳,۷۹۹,۰۰۰ ۳,۷۹۹,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی 2400 وات مدل BGL35MOV25 ۰ ۰
BOSCH جاروبرقی BSG - 82480 ۶,۹۹۵,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل BGL8ALL5 ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل BGS 62530 ۰ ۰
BOSCH جاروبرقی مدل BGS4UGOLD2 ۴,۳۹۵,۰۰۰ ۴,۳۹۵,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل GL-45 ۳,۳۶۹,۰۰۰ ۳,۳۶۹,۰۰۰
جارو شارژی
BOSCH BBHMOVE4N ۰ ۰
BOSCH BBH Move 5 ۱,۶۶۹,۰۰۰ ۱,۷۲۵,۰۰۰
BOSCH BBH Move 6 Chargeable Vaccum Cleaner ۱,۸۸۹,۰۰۰ ۱,۸۸۹,۰۰۰
BOSCH BBH22042 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۸۱۹,۰۰۰
BOSCH BBH22451 - Readyy'y 24V ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۵۴۰,۰۰۰
BOSCH BBHL21841 ۲,۸۵۵,۰۰۰ ۳,۲۸۶,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE1N ۰ ۰
BOSCH BBHMOVE3N ۱,۳۷۹,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE4 ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۷۳۵,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE5N ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۶۹,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE6N ۱,۷۲۹,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH BCH6ATH25 - Athlet 25.2V ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۸,۰۰۰
BOSCH BHN12CAR ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH BHN14090 ۸۸۵,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
BOSCH BKS4043 ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۱۸۸,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی BBH - Move2 ۱,۵۲۷,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی مدل BHN 20110 ۰ ۰
BOSCH جاروشارژی مدل BBHL2GOLD ۳,۱۶۹,۰۰۰ ۳,۱۷۵,۰۰۰
BOSCH جاروی شارژی مدل BHN20110 ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
BOSCH مدل BBH52550 ۰ ۰
BOSCH مدل BCH625LTD ۰ ۰
BOSCH مدل BHN1840L ۱,۶۸۵,۰۰۰ ۱,۶۸۵,۰۰۰
BOSCH مدل BHN2140L ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
جعبه ابزار
BOSCH جعبه ابزار با دریل شارژی TSR18-2-LI - Tool Box Corlless Dril ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
چای ساز
BOSCH TTA2010 ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
BOSCH TTA2201 سفید / نقره‌ای چای‌ساز ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
BOSCH TTA5603 stainless steel / black ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۷۶۹,۰۰۰
BOSCH TTA5883 stainless steel / black ۱,۵۴۸,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
چرخ گوشت
BOSCH MFW3630I ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
BOSCH MFW3850B ۲,۰۷۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
BOSCH MFW45020 - ProPower ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH MFW66020 - ProPower ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH MFW67440 - ProPower ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH MFW68640 - ProPower ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۹۷۵,۰۰۰
BOSCH MFW68660 ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۳,۳۴۵,۰۰۰
چکش تخریب و بتن کن
BOSCH دریل بتن کن مدل GBH 2-26 DFR ۹۱۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
خرد کن
BOSCH MMR08A1 ۶۸۹,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
BOSCH MMR08R2 ۷۱۹,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
BOSCH MMR15A1 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
دریل
BOSCH PSB 1440 LI-2-دریل پیچ گوشتی شارژی ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۸۹۵,۰۰۰
BOSCH GBM 1000 ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
BOSCH GBM 1600 RE ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH GSR 1000 -دریل پیچ گوشتی ۱,۳۷۶,۳۱۰ ۱,۳۷۶,۳۱۰
BOSCH GSR 12V-15 FC ۴,۰۶۰,۰۰۰ ۴,۰۶۰,۰۰۰
BOSCH PSB 650 RE-دریل چکشی ۳,۰۴۰,۰۰۰ ۳,۰۴۰,۰۰۰
BOSCH دریل بتن کن GBH 2-28 DFV Rotary Hammer Drill ۱,۰۹۰,۰۰۰ ۱,۰۹۰,۰۰۰
BOSCH دریل بتن کن شارژی مدل GBH 180-LI ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH دريل بتن کن شارژي-GBH 36 VF-LI Plus ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH دريل بتن کن-GBH 2-26 DRE ۹۱۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی شارژی مدل GSB 18-2-LI Plus ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH دريل پيچ گوشتي شارژي-GSB 18 VE-EC ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH دريل پيچ گوشتي شارژي-GSR 120-LI ۱,۳۷۵,۰۰۰ ۱,۳۷۵,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 13 RE ۵۲۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 1300 ۸۳۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 16 RE ۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل EasyImpact 550 ۲,۶۵۰,۵۰۰ ۲,۶۵۰,۵۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GBH 2-24DRE ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۳,۳۲۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 16/GSB 16 RE ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 18-2RE ۲,۶۴۰,۰۰۰ ۲,۶۴۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 21-2 RCT ۴,۴۷۰,۰۰۰ ۴,۴۷۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل UniversalImpact 700 ۲,۱۳۷,۵۰۰ ۲,۱۳۷,۵۰۰
دستگاه پولیش
BOSCH دستگاه پولیش مدل GPO 14 CE ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
دستگاه فرز
BOSCH مینی فرز - GWS 9-115 ۹۵۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
سشوار
BOSCH PHA1151-برس دار ۳۱۹,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
BOSCH PHD5767 ۵۹۵,۰۰۰ ۷۳۵,۰۰۰
BOSCH PHD5987 Hair Dryer ۶۸۹,۰۰۰ ۶۸۹,۰۰۰
BOSCH PHD7961 ۰ ۰
BOSCH PHD9760 Professional Hair Dryer ۰ ۰
BOSCH PHD9940-2200w ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
سشوار صنعتی
BOSCH GHG 500-2 ۸۵۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
BOSCH GHG 600 CE ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH GHG 660 LCD ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
سنسور اکسیژن ماشین -خودرو
BOSCH مدل 0258006026 - مناسب برای پژو 405 - پارس و سمند ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
BOSCH مدل 0258006027 - مناسب برای پژو 206 و رانا ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
BOSCH مدل 0258006028 - مناسب برای پراید ساژم و نیسان وانت ۲۴۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
BOSCH مدل 027 - مناسب برای پژو 206 ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
BOSCH مدل 028 - مناسب برای نیسان وانت - پیکان - پراید ۲۴۴,۰۰۰ ۲۴۴,۰۰۰
شمع ماشین -خودرو
BOSCH دو پلاتین مدل FLR8LDCU بسته ی 4 عددی ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
BOSCH مدل Double Platinum NPP332 پایه بلند ساخت آلمان ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
BOSCH شمع پایه کوتاه بوش گروپ مدل AY17 بسته 4 عددی ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 42 بسته 4 عددی ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو Plus2 پلاتین پایه بلند بسته 4عددی برای پژو 206 پژو 207 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو اوریجینال مدل 5960F3 پایه بلند ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو پایه بلند مدل FR7MPP10 بسته 4 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو پلاتین مدل DOUBLE PLATINUM پایه کوتاه بسته 4 عددی ۱۶۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو تک پلاتین پایه بلند مدل FR8SC+42 بسته 4 عددی ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو چهارپلاتین سوزنی پایه کوتاه آلمانFGR8DQP+48 برایBMW ۸۵,۴۰۰ ۸۵,۴۰۰
BOSCH شمع خودرو دو پلاتین پایه کوتاه مدل FLR8LDCU+9 بسته 4 عددی ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو دو پلاتینه پایه کوتاه مدل Plus 9 بسته 4 عددی ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو سوزنی پایه بلند مدل FR7MPP10 ساخت آلمان ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۹۰۰
BOSCH شمع خودرو سوزنی مدل FR8DI30 بسته 2 عددی ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو شمع نور-مدل FR7DE+وایر پاتیگ برای پراید زیمنس 4 عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو کد 0810 بسته 4 عددی ایریدیوم پایه بلند مناسب سمند ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو کد 3707011 بسته 4 عددی ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل +FR8DC بسته 4 عددی مناسب برای سمند ملی ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل 3+Nickle نیکل پایه بلند ساخت آلمان ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل BO252 جی پاور پایه بلند بسته 4 عددی برای آئودی Q5 ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل DP-3X بسته 4 عددی پلاتین پایه کوتاه ۱۷۷,۰۰۰ ۱۷۷,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR7DC ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8DI30 ۱۶۷,۰۰۰ ۱۶۷,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8DI30 ایریدیوم پایه کوتاه ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 42 بسته 2 عددی ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 8 بسته 4 عددی- مکانیسم شمع سرد ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 8 بسته 4 عددی- مکانیسم شمع گرم ۶۵,۵۰۰ ۶۵,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 9 ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل PLUS YTTRIUM ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل YR7MPP33 بسته 4 عددی ۲۴۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل YR7MPP33 پایه بلند سوزنی ایریدیم ساخت آلمان ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل YR7NE بسته 4 عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل YR7NE پلاتین یورو 4 بسته 4 عددی ۱۳۲,۰۰۰ ۱۳۲,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو نیکل پایه کوتاه FR8DC6 بسته 4 عددی (احتراق بالا EF7) ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
BOSCH شمع موتور بسته 4 عددی ۶۳,۸۰۰ ۶۳,۸۰۰
BOSCH شمع موتور مدل YR7NE یورو 4 ساخت آلمان ۳۹,۵۰۰ ۳۹,۵۰۰
BOSCH مدل Double Platinum KPP332 پایه کوتاه ساخت آلمان ۱۷۹,۰۰۰ ۱۷۹,۰۰۰
BOSCH مدل Platinum 2X سوزنی بسته 4 عددی ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
BOSCH مدل Plus 9 بسته 4 عددی ۹۲,۰۰۰ ۹۲,۰۰۰
BOSCH مدل TU5 ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
صفحه فرز و پولیش
BOSCH صفحه الماسه مدل 2608602205 ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
BOSCH صفحه برش پروفیل مدل 2608601238 بسته 10 عددی ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
BOSCH صفحه برش چندکاره مدل 2608623012 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
BOSCH صفحه برش فرز مدل 2608600315 ۹,۰۰۰ ۲۷,۳۷۰
BOSCH صفحه برش فرز مدل 2608600316 ۲۲,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰
BOSCH صفحه ساب فرز مدل 2608600218 مخصوص فلز ۲۰,۵۵۰ ۲۰,۵۵۰
BOSCH صفحه ساب مدل 2608603672 ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
BOSCH صفحه سنگ فرز مدل Expert Metal ۲۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
BOSCH صفحه سنگ فرز مدل پروفشینال سرامیک 115 میلی‌متر ۱۹۵,۸۰۰ ۱۹۵,۸۰۰
BOSCH صفحه فرز الماسه مدل 2608602792 ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608600005 ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608600095 ۴۶,۴۰۰ ۴۶,۴۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608602759 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
BOSCH صفحه گرانیت بر مدل پروفشینال یونیورسال-Professional Universal ۸۴,۰۰۰ ۸۴,۰۰۰
BOSCH کاغذ سمباده مدل 2608608P13 ۳۳,۹۰۰ ۳۳,۹۰۰
BOSCH کاغذ سمباده مدل 2608608P15 ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
BOSCH مته گردبر فلز مدل 2608584110 سایز 35 میلی متر ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
غذا ساز
BOSCH MC64060 ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰
BOSCH MCM3200W ۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱,۹۲۰,۰۰۰
BOSCH MCM3501M4 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH MCM3601M4 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM64060 ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۴,۰۸۰,۰۰۰
BOSCH MCM640604 ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH MCM68885 ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰
BOSCH MES - 3000 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH غذاساز MCM - 4200 ۲,۸۶۹,۰۰۰ ۲,۸۶۹,۰۰۰
BOSCH غذاساز مدل MCM3201B ۰ ۰
فر توکار
BOSCH فر با بخار افزوده HRG656XS1I ۲۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH فر گازی توکار HGN21F350I ۰ ۰
BOSCH CBG675BS1I-سری 8 ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH CMG633BB1I-مشکی ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH CSG656BS1I ۰ ۰
BOSCH HBG43S350I ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG43S360I ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG656RS1I-سری 8 ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG6725S1I ۱۵,۷۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG6750B1 ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH HBG6764B1I-سری 8 Black ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH HBG6764S1I-سری 8 ۱۶,۱۵۰,۰۰۰ ۱۶,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH HBN559E1I ۰ ۰
BOSCH HVA331BS0- عرض 90 سانتی متر ۰ ۰
BOSCH HVA331BS0I-سری 6 ۰ ۰
BOSCH فر HBG632BS1I ۱۲,۳۴۵,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH فر با بخار افزوده HRG6769S1I ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH فر تک و توکار HBN559E3I ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH فر تک و توکار سفیدرنگ HBN559W3I ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH فر توکار تک سفیدرنگ HBG43S320I ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH فر کامپکت با مایکروویو CMG633BS1I ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH فر کامپکت با مایکروویو CMG656BS1I ۱۷,۰۵۰,۰۰۰ ۱۷,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH مدل HBG6764S1I ۰ ۰
فر/اجاق گاز
BOSCH HGA233120I-سفید-4شعله ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH HGA24W255I-استیل-4 شعله ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۰,۰۰۰
BOSCH HGD74W355I-استیل-4شعله ۸,۴۸۰,۰۰۰ ۸,۴۸۰,۰۰۰
BOSCH HSG736227I-سفید-5شعله ۰ ۰
BOSCH HSG738257I-استیل-5شعله ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH اجاق برقی مدل HCB738257I ۰ ۰
BOSCH اجاق گاز مبله 5 شعله فردار استیل مدل HSG736257I ۰ ۰
فرزها
BOSCH فرز آهنگری مدل GWS 20-180 H ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
BOSCH فرز نجار-GKF 600 ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH ميني فرز بوش-GWS 17-125 CIE ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH مينی فرز-GWS 15-125 CIEH ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH مينی فرز-GWS 17-125 INOX ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH مينی فرز-GWS 18 V-LI ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH ميني فرز-PWS 850-125 ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۸۹۰,۰۰۰
فریزر تک
BOSCH GSN54AW304 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH GSV24VW304 ۰ ۰
BOSCH GSV33VW304 ۰ ۰
BOSCH فریزر 220 لیتر مدل GTV15NW304 ۰ ۰
BOSCH فریزر مدل GSN58AW30 ۰ ۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
BOSCH TES50129RW ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH TES51523RW ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TES60321RW ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH TES60729RW ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ ۱۷,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TKA3A031 ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
BOSCH TKA6A041 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
BOSCH TKA8011 سفید ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰
BOSCH TKA8013 مشکی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۷۵,۰۰۰
BOSCH TKA8633 مشکی ۱,۹۴۵,۰۰۰ ۱,۹۴۵,۰۰۰
BOSCH اسپرسوساز مدل TES60523RW ۰ ۰
BOSCH توکار-CTL636EB1 ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۲۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH توکار-CTL636ES1 ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH قهوه ساز مدل TKA8631 ۲,۲۳۶,۰۰۰ ۲,۲۳۶,۰۰۰
كولرگازی - اسپیلت
BOSCH 24000 سرد و گرم B1ZMA24 Inverter Split ۱۰,۱۶۴,۸۰۰ ۱۰,۱۶۴,۸۰۰
BOSCH 30000 سرد و گرم B1ZMA30 Inverter ۱۳,۳۵۷,۱۰۰ ۱۳,۳۵۷,۱۰۰
BOSCH اینورتر سرد و گرم B1ZMA36 Split 36000BTU ۱۴,۷۶۱,۲۰۰ ۱۴,۷۶۱,۲۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۲۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۱۸۰۰۰ ۹,۱۵۰,۰۰۰ ۹,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۲۴۰۰۰ ۱۰,۸۹۰,۰۰۰ ۱۰,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۰۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۳۶۰۰۰ ۱۳,۹۳۰,۰۰۰ ۱۳,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH کولر گازی ۹۰۰۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰ ۵,۸۸۰,۰۰۰
کتری برقی
BOSCH TWK3A011 ۷۴۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
BOSCH TWK6001 ۹۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
BOSCH TWK6003V ۷۷۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
BOSCH TWK6004 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
BOSCH TWK6801 ۹۱۸,۰۰۰ ۹۱۸,۰۰۰
BOSCH TWK6A011 ۷۷۸,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK6A013 ۷۷۸,۰۰۰ ۷۷۸,۰۰۰
BOSCH TWK6A014 ۸۸۷,۰۰۰ ۸۸۷,۰۰۰
BOSCH TWK6A813 ۱,۰۱۸,۰۰۰ ۱,۰۱۸,۰۰۰
BOSCH TWK6L132 ۶۴۵,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
BOSCH TWK7101 ۱,۱۴۵,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰
BOSCH TWK7203 ۰ ۰
BOSCH TWK7801 ۹۸۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰
BOSCH TWK7804 ۹۸۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰
BOSCH TWK7808 ۸۳۰,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰
BOSCH TWK7809 ۹۸۸,۰۰۰ ۹۸۸,۰۰۰
BOSCH TWK7S05 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK8611P ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
BOSCH TWK8613P ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK8617P ۱,۱۹۵,۰۰۰ ۱,۱۹۵,۰۰۰
کیت ابزار
BOSCH مجموعه 38 عددی ابزار مدل 2607019506 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 54 عددی متعلقات X-Line مدل 2607010610 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
BOSCH PBH6C5B60O ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH PCP615B90E ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PCQ715M90E ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH PCR715F90E ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PCR915B91E ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH PCS815M90E ۷,۰۰۰,۰۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PIA611F18E - صفحه سرامیکی - سری 6 ۶,۴۹۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH PIK975N24E - صفحه‌ سرامیک - سری 8 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH PIV675N17E - صفحه سرامیکی - سری 8 ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH PIV975N17E - صفحه سرامیکی - سری 8 ۱۳,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳,۴۸۰,۰۰۰
BOSCH PKF375FB1E - سرامیک دومینو - سری 6 ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH PRA326B70E ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PRB326B70E ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH PRS926B70E ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH PRY626B70Q ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH استیل پنج شعله PCS9A5B90 ۸,۲۷۰,۰۰۰ ۸,۳۰۰,۰۰۰
گرم گن
BOSCH BID630NS1 ۸,۶۰۰,۰۰۰ ۸,۹۹۵,۰۰۰
گریل و کباب پز
BOSCH TFB3302-grill ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB3302V-grill ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB4402V-grill ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB4431V-grill ۰ ۰
گوشتکوب برقی
BOSCH MSM2410DW ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
BOSCH MSM2410YW ۷۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰
BOSCH MSM6250 ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH MSM641204 ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
BOSCH MSM6700 ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
BOSCH MSM67140 ۱,۰۶۵,۰۰۰ ۱,۰۶۵,۰۰۰
BOSCH MSM67160 ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH MSM67170 ۱,۲۰۹,۰۰۰ ۱,۲۰۹,۰۰۰
BOSCH MSM67190 ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۴۵۵,۰۰۰
BOSCH MSM87140 ۱,۰۶۰,۰۰۰ ۱,۰۶۰,۰۰۰
BOSCH MSM87165 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH MSM881664 ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
BOSCH MSM88190 ۰ ۰
لوازم جانبی جاروبرقی - بخارشور
BOSCH فیلتر هپا مخصوص جاروبرقی ۸۳,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰
BOSCH فیلتر هپا مناسب برای جاروبرقی بوش و زیمنس ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
BOSCH فیلتر هوا مناسب برای جاروبرقی بوش مدل GALL ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
لوازم جانبی و یدکی کارواش
BOSCH لنس برسی چرخشی کارواش مدل F016800466 ۶۷۵,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
لوازم یدکی جلوبندی ماشین -خودرو
BOSCH مغزی پمپ بنزین مدل 48868 ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
ماشین آشپزخانه
BOSCH MCM3401M ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH MCM42024 ۲,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۱۷۰,۰۰۰
BOSCH MCM62020GB ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۳,۴۸۰,۰۰۰
BOSCH MUM4880 Kitchen Machine ۰ ۰
BOSCH MUM48A1 ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM54020-Kitchen machine ۳,۶۲۵,۰۰۰ ۳,۶۲۵,۰۰۰
BOSCH MUM5425 - Styline ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM54420 ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM57860 ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
BOSCH MUM57B224 - Home Professional ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH MUM58020 - CreationLine ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH MUM58720 - CreationLine ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH MUMXX40G - MaxxiMUM SensorControl ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH مدل MUM54251 ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
ماشين ظرفشویی
BOSCH 14 نفره - sms46mi03 ۸,۶۵۰,۰۰۰ ۸,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MI04E ۱۰,۴۹۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH نفره SMS58N02TR - 14 ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
BOSCH نفره SMS68N02ME - 14 ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
BOSCH نفره SMS68TI02E - 14 ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH 12 نفره - SMS46AW00E ۰ ۰
BOSCH 12 نفره - SMS46GI01E ۰ ۰
BOSCH 12 نفره - SMS88TI30M ۱۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH 13 نفره - SMS46KI01E ۰ ۰
BOSCH 13 نفره - SMS46KI03E ۰ ۰
BOSCH 13 نفره - SMS46KW01E ۰ ۰
BOSCH 13 نفره - SMS46MI10M ۸,۰۹۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH 13 نفره - SMS68TI20M ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS46MW03E ۸,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS46MW10M ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS46NW03E ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS67MW01 ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MW05E ۹,۱۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MW06E ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68TI10M ۹,۱۴۱,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره- SMS46MW01E ۷,۷۴۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH SKS51E28EU- 6 نفره ۶,۲۵۰,۰۰۰ ۶,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH SKS62E22IR ۷,۴۴۸,۰۰۰ ۷,۴۴۸,۰۰۰
BOSCH SKS62E28IR ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۰۳۵,۰۰۰
BOSCH SMI88TS02E ۰ ۰
BOSCH SMS40C02IR ۰ ۰
BOSCH SMS40C08IR ۰ ۰
BOSCH SMS45II01B - 13نفره ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS45IW01B - 13 نفره ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS45IW10Q - 13 نفره ۹,۹۴۳,۲۵۲ ۹,۹۴۳,۲۵۲
BOSCH SMS46GW04E - 12 نفره ۱۰,۱۵۴,۹۹۳ ۱۰,۱۵۴,۹۹۳
BOSCH SMS46IW10Q - 13 نفره ۱۰,۱۵۴,۹۹۳ ۱۰,۱۵۴,۹۹۳
BOSCH SMS46MI01B-رنگ استیل-14 نفره ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MI05E-رنگ استیل-13نفره ۸,۴۹۰,۰۰۰ ۸,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MW01B-14 نفره ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MW01D-سفید-13 نفره ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS50E08IR ۰ ۰
BOSCH SMS58M02IR ۰ ۰
BOSCH SMS58M08IR ۹,۹۶۵,۰۰۰ ۹,۹۶۵,۰۰۰
BOSCH SMS58N62ME - 13 نفره ۱۱,۴۲۴,۳۶۷ ۱۱,۴۲۴,۳۶۷
BOSCH SMS67MI01B-رنگ استیل-13 نفره ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MI02T-رنگ استیل- 13 نفره ۹,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MW01B-رنگ سفید-14نفره ۱۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MW10Q - 13 نفره ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۵,۷۸۶,۰۲۷
BOSCH SMS67TI02B-رنگ استیل -14 نفره ۱۴,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67TW02B-سفید-14 نفره ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS68MW02E- سفید-14 نفره ۸,۰۹۹,۰۰۰ ۱۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS68N08ME-استیل-14 نفره ۰ ۰
BOSCH SMS68TI01E- رنگ نقره ای- سیلور- 14 نفره ۹,۵۵۰,۰۰۰ ۹,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH SMS68TW06E-سفید-14 نفره ۱۰,۲۵۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS69N72EU-سفید-14 نفره ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
BOSCH SMS69P22EU-سفید -13 نفره ۱۲,۲۷۰,۲۵۹ ۱۲,۲۷۰,۲۵۹
BOSCH SMS69P28EU- استیل -13 نفره ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
BOSCH SMS88TI01M ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TI02M-استیل -14 نفره ۱۶,۰۹۵,۰۰۰ ۱۶,۰۹۵,۰۰۰
BOSCH SMS88TI36E-استیل -13 نفره ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TW01M ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TW02M-سفید -14 نفره ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMV69M00IR ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH رنگ استیل-14نفره-توکار-SMI68TS06E ۱۶,۳۹۰,۰۰۰ ۱۶,۳۹۰,۰۰۰
BOSCH سری 6 مدل SMS68TI02B ۱۶,۳۰۰,۰۰۰ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی 12 نفره مدل SMS46GW01B ۰ ۰
BOSCH ماشین ظرفشویی سری 6 مدل SMS68TW02B- سفید- 14 نفره ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی مدل SMS50E92GC - ظرفیت 12 نفره ۸,۰۵۰,۰۰۰ ۸,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی مدل SMS67MI01- رنگ نقره ای- سیلور- 13 نفره ۱۴,۸۰۰,۰۰۰ ۱۴,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH نفره SMS46IW01D - 13 ۱۰,۱۵۴,۹۹۳ ۱۰,۱۵۴,۹۹۳
BOSCH نفره SMS46IW02D - 13 ۱۰,۱۵۴,۹۹۳ ۱۰,۱۵۴,۹۹۳
BOSCH نفره SMS69N22ME - 14 ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
BOSCH نفرهSMS58N02TR - 14 ۱۱,۱۷۴,۵۰۳ ۱۱,۱۷۴,۵۰۳
ماشین لباسشویی
BOSCH waw24540IR - 8KG ۰ ۰
BOSCH توکار-WKD28541EU-7kg ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH ۸ کیلویی مدل ۳۲۴DE ۱۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAB20260GC - 6 KG ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAB20262IR ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۳۹۵,۰۰۰
BOSCH WAB202S2IR ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200GC ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۹۵,۰۰۰
BOSCH WAK20200IR ۸,۷۸۵,۰۰۰ ۸,۷۸۵,۰۰۰
BOSCH WAK20200ME-7 kg ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020SGC- 7 kg- رنگ سیلور- نقره ای ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020SIR ۷,۰۹۹,۰۰۰ ۷,۰۹۹,۰۰۰
BOSCH WAK2020SME - 7Kg ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH WAK24210TR - 8KG ۸,۱۷۳,۰۰۰ ۸,۱۷۳,۰۰۰
BOSCH wak24260 - 8KG - ظرفیت هشت کیلو گرم ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK24265IR ۰ ۰
BOSCH WAK2426SIR ۹,۳۲۸,۰۰۰ ۹,۳۲۸,۰۰۰
BOSCH WAN28290 - 7Kg ۱۱,۹۵۳,۱۸۴ ۱۱,۹۵۳,۱۸۴
BOSCH WAQ2445XME-7Kg ۱۱,۹۵۳,۱۸۴ ۱۱,۹۵۳,۱۸۴
BOSCH WAQ2446XGC ۰ ۰
BOSCH WAQ2844XME - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAS327X0ME ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ ۱۲,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH WAT24460IR ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT24462GC- 9kg- رنگ سفید ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT2446XIR ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT24662IR-8Kg ۰ ۰
BOSCH WAT28460GC ۸,۶۵۶,۰۰۰ ۸,۶۵۶,۰۰۰
BOSCH WAT28460ME ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAT28461GC - 9Kg ۷,۱۴۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28480IR ۹,۷۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH WAT28480ME ۱۱,۹۵۳,۱۸۴ ۱۱,۹۵۳,۱۸۴
BOSCH WAT28481ME - 9KG ۷,۸۵۰,۰۰۰ ۹,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH WAT2848XIR ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28496 - 8KG ۸,۰۳۶,۰۰۰ ۸,۰۳۶,۰۰۰
BOSCH WAT28560ME - 9Kg ۱۱,۸۴۷,۸۵۰ ۱۱,۸۴۷,۸۵۰
BOSCH WAT28561IR-9 Kg ۸,۷۹۰,۰۰۰ ۸,۷۹۰,۰۰۰
BOSCH WAT28590 - 9Kg ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28660ME - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAT28661ME - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAT28681IR ۰ ۰
BOSCH WAT28682IR-9 Kg ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH WAT28780IR-9Kg ۸,۷۵۰,۰۰۰ ۸,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH WAW284DE - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAW2856 - 9KG ۹,۹۵۰,۰۰۰ ۹,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH WAW28590 ۱۱,۹۵۳,۱۸۴ ۱۱,۹۵۳,۱۸۴
BOSCH WAW28640IR ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28690 ۰ ۰
BOSCH WAW286M9 - 9Kg ۱۱,۸۴۷,۸۵۰ ۱۱,۸۴۷,۸۵۰
BOSCH WAW28760IR - 9Kg ۰ ۰
BOSCH WAW28768SN - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAW2876XIR-9 Kg ۱۴,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28790S - 9Kg ۱۱,۸۴۷,۸۵۰ ۱۱,۸۴۷,۸۵۰
BOSCH WAW324DE - 8 kg ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32560GC ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱,۱۸۰,۰۰۰
BOSCH WAW32560ME - 8Kg ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۴۵,۰۰۰
BOSCH WAW3256XGC -9Kg-Washing Machine ۱۰,۰۵۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32590 ۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW325XOME - 9Kg ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۲۲,۵۵۸
BOSCH WAW32660IR ۱۴,۹۹۵,۰۰۰ ۱۵,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32668S - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WAW3266XIR ۱۷,۵۹۵,۰۰۰ ۱۷,۵۹۵,۰۰۰
BOSCH WAWH8690 - 9KG ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY28791IR ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY28862IR ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۷۹,۰۰۰
BOSCH WAY32541FG-8 Kg ۰ ۰
BOSCH WAY32841IR ۱۵,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۹۵,۰۰۰
BOSCH WAYH2790-9kg ۱۱,۸۴۷,۸۵۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAYH2890 ۱۵,۲۶۱,۵۱۰ ۱۵,۶۹۹,۷۰۰
BOSCH WAYH8741 - 8Kg ۱۱,۰۰۰,۸۸۴ ۱۱,۰۰۰,۸۸۴
BOSCH WTG86400IR - خشک‌ کن کندانسور - 8 کیلیویی ۰ ۰
BOSCH WVG30460IR ۰ ۰
BOSCH توکار-WKD28540EU-6kg ۱۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH سری ۸ مدل 9KG - WAY327X0 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH لباسشویی 8 کیلویی 28440 ۱۵,۷۵۰,۰۰۰ ۱۵,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH ماشین لباسشویی 9 کیلو سری 8 سفید - 9KG ۰ ۰
مايكروفر
BOSCH HMT84G451 ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH مایکروویو مدل HMT84G421 ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۴,۰۴۰,۰۰۰
مایکروفر توکار
BOSCH BEL634GS1I ۰ ۰
BOSCH BER634GS1I ۰ ۰
BOSCH CMG656RS1I ۰ ۰
BOSCH HMT84G654I ۰ ۰
متر لیزری
BOSCH متر لیزری مدل GLM 100 C ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 15 ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 150 ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 250 VF ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 250 VF + Bt 150 ۴,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 30 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 40 ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 50 C ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 80 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل Zamo ۱,۴۲۵,۰۰۰ ۱,۴۲۵,۰۰۰
مته
BOSCH سه نظام 10 میلی متری آچارخور مدل 1608571053 ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
BOSCH سه نظام 13 میلی متری آچارخور مدل 1608571048 ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
BOSCH مته الماسه کد 2608590081 سایز 10 میلیمتر ۳۴,۶۸۰ ۳۴,۶۸۰
BOSCH مته الماسه مدل 2607017035 بسته 7 عددی ۲۰۵,۴۰۰ ۲۰۵,۴۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590066 سایز 3 میلی متر ۳۷,۹۰۰ ۳۷,۹۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590068 سایز 4 میلی متر ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590074 سایز 6 میلی متر ۴۴,۸۰۰ ۴۴,۸۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590077 سایز 7 میلی متر ۳۴,۲۰۰ ۳۴,۲۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590079 سایز 9 میلی متر ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
BOSCH مته چهارشیار SDS-Plus مدل 2608680293 ۲۳۹,۰۰۰ ۲۳۹,۰۰۰
BOSCH مته چوب مدل 2608596396 ۱۲۳,۸۴۰ ۱۲۳,۸۴۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589536 سایز 5 میلی متر ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589539 سایز 7 میلی متر ۷۴,۰۰۰ ۷۴,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589545 سایز 4 میلی متر ۴۱,۳۰۰ ۴۱,۳۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589546 سایز 6 میلی متر ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589547 سایز 8 میلی متر ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589548 سایز 10 میلی متر ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
BOSCH مته گردبر فلز مدل 2608580399 سایز 19 میلی متر ۷۹,۷۰۰ ۷۹,۷۰۰
BOSCH مته همه کاره کد 2608596051 قطر 5 میلی‌متر ۱۴۶,۷۰۰ ۱۴۶,۷۰۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596050 قطر 4 میلی‌متر ۴۹,۸۰۰ ۴۹,۸۰۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596053 سایز 6 میلی متر ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596054 سایز 7 میلی متر ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی مته فلز مدل 2608595051 ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی مته کد 1609200203 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 15 عددی مته کد 59100157 ۴۸۹,۰۰۰ ۴۸۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 15 عددی مته مدل 2607017038 ۴۳۹,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 19 عددی مته کد 61240039 ۶۵۰,۷۵۰ ۶۵۰,۷۵۰
BOSCH مجموعه 34 عددی ابزار سرمته مدل 2607010608 ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
BOSCH مجموعه 4 عددی مته همه کاره مدل 2607018285 ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 5 عددی مته الماسه مدل 2607019438 ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 5 عددی مته فلز مدل 2608595517 ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰
BOSCH مجموعه 54 عددی ابزار سرمته ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 7 عددی مته کد 59100178 ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 8 عددی مته گردبر مدل 1609200243 ۶۴۱,۲۵۰ ۶۴۱,۲۵۰
مخلوط کن
BOSCH MMB21P0R ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH MMB21P1W ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
BOSCH MMB42G0B ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH MMB42G1B ۱,۸۹۰,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
BOSCH MMB64G3M ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۹۸۹,۰۰۰
BOSCH MMB64G3MDE ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH MMB65GOM Blender ۲,۵۸۹,۰۰۰ ۲,۵۸۹,۰۰۰
BOSCH MMBM7G2M ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
BOSCH MMBM7G3M ۱,۳۷۴,۰۰۰ ۱,۳۷۴,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMB43G2B ۰ ۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMB66G5M ۰ ۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMBM7G2M ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۱۸۹,۰۰۰
مکنده و دمنده
BOSCH ALS 25 ۳,۴۳۰,۰۰۰ ۳,۴۳۰,۰۰۰
BOSCH GBL 800E ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
میز اتو
BOSCH TDN - 1010 ۴,۰۰۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
همزن
BOSCH MFQ3010 ۶۸۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
BOSCH MFQ3555 ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
BOSCH MFQ36300 ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
BOSCH MFQ36460 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۹۹,۰۰۰
BOSCH MFQ36470 ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
BOSCH MFQ36GOLD ۰ ۰
BOSCH MFQ4020 ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
BOSCH MFQ40302 ۱,۰۳۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
BOSCH MFQ40304 ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۰۲۵,۰۰۰
BOSCH MFQ47304 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH MSM 6B700 ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
BOSCH MUM59M55 ۰ ۰
BOSCH MUM9AX5S00 ۰ ۰
BOSCH گوشت کوب برقی MSM - 6B - 700 ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
هود آشپزخانه
BOSCH DIB091E51-جزیره ای استیل عرض 90 ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH DWA094W50 ۲,۴۱۷,۰۰۰ ۲,۴۱۷,۰۰۰
BOSCH DWA097E51 ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH DWB06W452-شومینه ای استیل- عرض 60 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH DWB098E51- شومینه اس استیل عرض 90 ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH DWK06G660 -شومینه ای استیل - مشکی عرض 60 ۷,۶۸۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH DWK097E50 ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH DWK098E51-شومینه ای استیل عرض 90 ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH DWK098G21 - شومینه ای استیل-سفید عرض 90 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH DWK098G61- شومینه ای استیل -مشکی عرض 90 ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH شومینه ای - استیل عرض 90 سانتی- DWB09W452 ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH هود مورب مدل DWJ97HM60 سایز 90 - مشکی ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH هود مورب مدل DWK098G61B - مشکی و نقره ای - استیل - سایز 90 ۱۰,۲۷۲,۰۰۰ ۱۳,۵۹۹,۰۰۰
يخچال ساید بای ساید -Side by side
BOSCH KAD80A104 ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۰,۴۳۸,۰۰۰
BOSCH KAD80A404 ۳۰,۷۳۹,۰۰۰ ۳۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KAD90VB204 ۰ ۰
BOSCH KAG90AI204 ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH KAG90AI20N ۱۹,۷۰۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KAG90AW204 ۱۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲۷,۱۹۵,۰۰۰
BOSCH KAN 60A40NE ۰ ۰
BOSCH KAN58A104 ۰ ۰
BOSCH KAN58A704 ۲۰,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH KAN60A40NA ۰ ۰
BOSCH KAN60A40NE ۱۷,۳۱۵,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH یخچال ساید بای ساید مدل ED80A40ME ۰ ۰
BOSCH یخچال فریزر ساید بای ساید 90AI20 ۰ ۰
يخچال کوچک - مینی خانگی-هتلی
BOSCH زیرکابینتی توکار-KUR15A50NE ۱۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱۱,۴۸۰,۰۰۰
يخچال و فريزر خانگی
BOSCH KDD56PI304 ۰ ۰
BOSCH KDD56PW304 ۰ ۰
BOSCH KDD56VL204 ۰ ۰
BOSCH KDD56VW204 ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KDD74AL204 ۱۶,۳۹۵,۰۰۰ ۱۶,۳۹۵,۰۰۰
BOSCH KDD74AW204 ۱۵,۲۳۷,۰۰۰ ۱۶,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH KDN46VL204 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KDN53NW204 ۰ ۰
BOSCH KGD57PI204 ۰ ۰
BOSCH KGD57PW204 ۱۳,۰۸۳,۰۰۰ ۱۳,۰۸۳,۰۰۰
BOSCH KGN36NW304 ۴,۰۶۲,۰۰۰ ۴,۰۶۲,۰۰۰
BOSCH KGN36XL304 ۰ ۰
BOSCH KGN56AI204 ۰ ۰
BOSCH KGN56AI304 ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH KGN56AW204 ۰ ۰
BOSCH KGN56AW304 ۰ ۰
BOSCH KGN56LB304 ۰ ۰
BOSCH KGN56LW304 ۰ ۰
BOSCH KGN56VL304 ۰ ۰
BOSCH KGN56VW304 ۰ ۰
BOSCH KGN57NL204 ۰ ۰
BOSCH KGN57NW204 ۰ ۰
BOSCH KGN76AW304 ۱۰,۵۶۴,۰۰۰ ۱۰,۵۶۴,۰۰۰
BOSCH KGW36VL304 ۰ ۰
BOSCH KIL82AF304 ۹,۸۸۰,۰۰۰ ۹,۸۸۰,۰۰۰
BOSCH KIS87AF304 ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH یخچال و فریزر 30 فوت مدل KGN86AW304 ۰ ۰
BOSCH یخچال و فریزر 619 لیتر مدل KGN86AI304 - فریزر پایین ۰ ۰
BOSCH یخچال و فریزر مدل KGD86AI304 ۰ ۰
BOSCH یخچال و فریزر مدل KGN57SM30 ۰ ۰
یخچال و فریزر دو قلو
BOSCH KSV36BI304-GSN36BI304 ۲۳,۴۹۰,۰۰۰ ۲۳,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VW304 - GSN36VW304 ۰ ۰
BOSCH GSN36VL30-KSV36VL3 ۱۹,۵۵۰,۰۰۰ ۱۹,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VB304-GSN36VB304 ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VI304-GSN36VI304 ۲۵,۶۹۵,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KSW36PI304-GSD36PI204 ۳۴,۹۰۰,۰۰۰ ۳۴,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH یخچال و فریزر مدل KSW36VW304-GSN36VW314 ۲۶,۸۹۵,۰۰۰ ۲۶,۸۹۵,۰۰۰