لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات BOSCH بوش


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
ابزار برقی همه کاره -چند کاره
BOSCH ابزار همه کاره مدل GOP 30-28 ۳,۹۷۰,۰۰۰ ۳,۹۷۰,۰۰۰
آبسردكن / گرم كن
BOSCH RDW1370 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH RDW1470- یخچال دار ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۹۷۰,۰۰۰
BOSCH RDW1571 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۸۵۰,۰۰۰
آبميوه گيری خانگی
BOSCH MCP3500 ۸۱۹,۰۰۰ ۲,۸۱۰,۰۰۰
BOSCH MCP72GMB VitaStyle Citro ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH MCP72GPW VitaStyle Citro ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH MES25A0 ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۴۱۰,۰۰۰
BOSCH MES3500 ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH MES4000 ۴,۰۵۳,۲۰۰ ۴,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH MES4010 ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH عصاره گیر مدل MESM500W ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH عصاره گیر مدل MESM731M ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
اتو خانگی
BOSCH TDA3024010 ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۱,۳۳۰,۰۰۰
BOSCH TDA3024034 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
BOSCH TDA3024110 ۹۱۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
BOSCH TDA3026110 ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
BOSCH TDA3027010 ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA3028014 ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۱,۵۹۱,۰۰۰
BOSCH TDA502412 Steam Iron ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
BOSCH TDA502412E ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH TDA5024214 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH TDA5028010 ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
BOSCH TDA5030110 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
BOSCH TDA503011P ۱,۸۳۰,۰۰۰ ۱,۸۴۵,۰۰۰
BOSCH TDA702421 Steam Iron ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA7030214 ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH TDA703021A ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TDA703021I ۰ ۰
BOSCH TDI9032314 ۲,۲۲۹,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH TDI903231A ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH TDI903231H ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH TDI90EASY ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۳,۱۳۰,۰۰۰
BOSCH TDS373118P ۰ ۰
BOSCH TDS6080 ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مخزن دار مدل TDS8080 ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DA70 SensorSecureTDA702821I ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DI90 MotorSteam ProEnergy TDI902431E ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DA50 EditionRosso TDA5070GB ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DA70 VarioComfort TDA753022V ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DI90 MotorSteam AntiShine TDI902836A ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۲,۰۸۰,۰۰۰
BOSCH اتو بخار مدل Sensixx’x DI90 TDI953022V ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
BOSCH اتوبخار مدل TDA703121A ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH اتوبخار مدل TDA70EASY ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
اتو مو
BOSCH PHS1151 ۵۰۹,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH PHS5263 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
BOSCH PHS7961 ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
BOSCH PHS8667 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
اتومخزن دار
BOSCH TDS2241 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
BOSCH TDS3715100 ۴,۳۵۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TDS373117P ۰ ۰
BOSCH TDS3831104 ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH TDS6040 ۴,۷۴۹,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH TDS8030 ۶,۱۸۰,۰۰۰ ۶,۱۸۰,۰۰۰
اره دیسکی
BOSCH GKS 9 ۵,۳۰۷,۷۰۰ ۵,۳۰۷,۷۰۰
BOSCH GKS 190 ۲,۹۹۹,۰۰۰ ۲,۹۹۹,۰۰۰
اره عمودبر
BOSCH GST 8000 E ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
آسیاب کن
BOSCH MKM6000 ۶۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
BOSCH MKM6003 ۶۲۹,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
اون تستر / Owen
BOSCH TAT3A001 ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۱,۸۴۹,۰۰۰
BOSCH TAT6A001 ۱,۱۹۹,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A003 ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A004 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A111 ۱,۵۴۹,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰
BOSCH TAT6A113 ۱,۴۴۹,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰
BOSCH TAT6A803 ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT6A913 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH TAT6L132 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
BOSCH TAT7S25 ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT8611 ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH TAT8613 ۱,۸۹۹,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH توستر مدل ComfortLine TAT6A114 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
بابلیس(حالت دهنده مو)
BOSCH PHC5363 ۹۵۰,۰۰۰ ۱,۰۷۷,۰۰۰
پاکت جاروبرقی
BOSCH BBZ41FGXXL ۵۸,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH BBZ41FP ۲۵,۹۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی GALL برای جاروبرقی های تایپ G,GXLL,GALLبسته 4عددی ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی Type p ۲۴,۵۰۰ ۲۴,۵۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی بوش و زیمنس مدل BBZ41FGXXL- پک سه تایی ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
BOSCH کیسه جاروبرقی بوش و زیمنس مدل BBZ41FP- پک 3 تایی ۱۰۸,۰۰۰ ۱۰۸,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
BOSCH پلوپز و مولتی کوکر MUC22B42- ده نفره ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH مدل MUC88B68 ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰
پیچ گوشتی
BOSCH 25 عددی سری پیچ گوشتی - 2607019503 ۱۳۹,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 25 عددی سری پیچ گوشتی مدل 2607019676 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 32 عددی پيچ گوشتی و سري پيچ گوشتی-2607017063 ۲۶۳,۶۰۰ ۲۶۳,۶۰۰
BOSCH مجموعه 46 عددی پیچ گوشتی و سری پیچ گوشتی 2607019504- سبز ۶۶۹,۰۰۰ ۶۶۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 46 عددی پيچ گوشتی و سری پيچ گوشتی-2607019504 ۶۳۹,۰۰۰ ۶۳۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 60 عددی سری پیچ گوشتی و مته و بکس مدل 2607010611 ۶۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
پیچ گوشتی برقی
BOSCH پیچ گوشتی شارژی مدل IXO ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی شارژی مدل GSB 14.4-2-LI ۷,۱۴۰,۰۰۰ ۷,۱۴۰,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی شارژی مدل GSR 1080-2-LI ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
تراز لیزری
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 2 Professional ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GLL 2-20 ۳,۸۹۰,۰۰۰ ۳,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH تراز لیزری مدل GRL-300-HV SET ۳۱,۳۹۵,۰۰۰ ۳۱,۳۹۵,۰۰۰
ترازوی دیجیتال
BOSCH PPW3300 ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
BOSCH PPW3301 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
تسمه تایم ماشین -خودرو
BOSCH تسمه تایم کد 587 مناسب برای پژو 206 تیپ 2 ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل 1987949150 مناسب برای پژو 405 ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل EB104RP17 مناسب برای پژو 206 تیپ 2 ۲۰۲,۰۰۰ ۲۰۲,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل EB104RP17 مناسب برای پژو 206تیپ2 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل EB114RP17 مناسب برای پژو 405 ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل EB132RP27 مناسب برای تندر 90 ۳۳۹,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰
BOSCH تسمه تایم مدل EB132RP27 مناسب برای تندر 90 ۳۳۹,۰۰۰ ۳۳۹,۰۰۰
BOSCH کیت تسمه تایم مدل 1987946574 مناسب برای خودرو پژو 206 ۲۹۹,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
تسمه دینام ماشین -خودرو
BOSCH تسمه دینام مدل EB6PK1660 مناسب برای پژو 405 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
تیغ اره
BOSCH تیغ اره بلند عمود بر مدل T118A ۷۲,۵۰۰ ۷۲,۵۰۰
BOSCH تیغ اره بلند عمود بر مدل T144D ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
BOSCH تیغ اره بلند عمود بر مدل T318A ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمود بر مدل T344D ۱۲۲,۵۰۰ ۱۲۲,۵۰۰
تیغه اره
BOSCH تیغ اره عمودبر بوش مدل 2608630030 بسته 5 عددی ۲۶,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر چوب مدل 2607010629 بسته 10 عددی ۱۸۱,۰۰۰ ۱۸۱,۰۰۰
BOSCH تیغ اره عمودبر چوب مدل T111C بسته 5 عددی ۵۹,۵۰۰ ۵۹,۵۰۰
BOSCH تیغه عمود بر مدل 2608631319 بسته 5 عددی ۷۱,۷۰۰ ۷۱,۷۰۰
BOSCH عمود بر مدل T102H بسته 5 عددی ۱۰۶,۰۰۰ ۱۰۶,۰۰۰
BOSCH عمودبر چوب - T144D - بسته 5 عددی ۲۲,۰۰۰ ۲۴,۷۵۰
BOSCH عمودبر فلز - مدل T118A-بسته 5 عددی ۲۲,۵۰۰ ۲۲,۵۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی تیغه عمودبر مدل 2607010631 ۱۱۹,۰۰۰ ۱۱۹,۰۰۰
BOSCH مجموعه 2 عددی تیغه فلز 2608656036 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 3 عددی تیغه عمودبر مدل 2608630663 ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 5 عددی تیغه عمودبر مدل 2608630033 ۱۰۵,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
جارو برقی خانگی
BOSCH BGL72234 ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH BGS4ALLGB ۳,۹۹۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5ZOO2 ۰ ۰
BOSCH BGL32500 ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL7200 ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۴,۱۲۰,۰۰۰
BOSCH BGL72294 ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۷۴۰,۰۰۰
BOSCH BGL81800IR ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۱۹۰,۰۰۰
BOSCH BGL82030IR ۴,۴۹۰,۰۰۰ ۵,۲۳۰,۰۰۰
BOSCH BGL82294IR ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH BGL8GOLDIR ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۷۳۹,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO3IR ۴,۵۵۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO4 ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۹۷۰,۰۰۰
BOSCH BGL8PRO5IR ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۷,۴۳۰,۰۰۰
BOSCH BGL8SIL59D ۵,۶۰۰,۰۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH BGL8SILM1 ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH BGS4GOLD2 ۰ ۰
BOSCH BGS5330S ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH BGS5335 ۴,۵۸۰,۰۰۰ ۴,۵۸۰,۰۰۰
BOSCH BGS5SIL66C - ProSilence66 -کم صدا ۵,۵۵۰,۰۰۰ ۵,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH BSGL32500 ۳,۸۳۵,۰۰۰ ۳,۸۴۹,۰۰۰
BOSCH BSGL52531 ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5318 Vacuum Cleaner 4.5l ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5335 ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH BSGL5PRO5 ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH جارو برقی مدل BGL35MOV24 ۴,۹۸۵,۰۰۰ ۴,۹۸۵,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی 2400 وات مدل BGL35MOV25 ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مخزن دار مدل Relaxx’x Ultimate BGS7RCL ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مخزن دار مدل Relaxx’x BGS5320R ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل Free’e BSGL5409 ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل GL-45 ProPower 2.0 BGB45330 ۲,۸۲۹,۰۰۰ ۲,۸۲۹,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل BGL8ALL5 ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل BGS4UGOLD2 ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل In’genius ProPerformPlus BGL8AAAA ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل In’genius ProSilence 59 BGB8A32W ۳,۳۵۰,۰۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروبرقی مدل MoveOn BGL25MON5 ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH مدل BGS5A32R ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
جارو شارژی
BOSCH BBHMOVE4N ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH BBH Move 3 ۴,۱۹۰,۰۰۰ ۴,۱۹۰,۰۰۰
BOSCH BBH Move 4 Chargeable Vaccum Cleaner ۴,۷۱۰,۰۰۰ ۴,۷۱۰,۰۰۰
BOSCH BBH Move 5 ۴,۴۱۰,۰۰۰ ۴,۴۶۵,۰۰۰
BOSCH BBH22042 ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH BBH22451 - Readyy'y 24V ۰ ۰
BOSCH BBHL21841 ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۷۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE1N ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE3N ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE4 ۰ ۰
BOSCH BBHMOVE5N ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۶۱۰,۰۰۰
BOSCH BBHMOVE6N ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH BCH6ATH25 - Athlet 25.2V ۷,۷۹۹,۰۰۰ ۸,۵۹۹,۰۰۰
BOSCH BHN12CAR ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۶۸۹,۰۰۰
BOSCH BHN14090 ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH BKS4043 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی مدل BBHMOVE2N ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH جارو شارژی مدل BHN 20110 ۰ ۰
BOSCH جاروشارژی مدل Readyy’y BBH21630R ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروشارژی مدل BBHL2GOLD ۶,۷۵۰,۰۰۰ ۶,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH جاروی شارژی مدل BHN20110 ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۱,۹۳۶,۰۰۰
BOSCH کیت ابزار جاروشارژی مدل BHZTKIT1 ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH مدل BBH52550 ۳,۹۹۹,۰۰۰ ۳,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH مدل BHN1840L ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۸۹۰,۰۰۰
BOSCH مدل BHN2140L ۲,۱۴۹,۰۰۰ ۲,۱۴۹,۰۰۰
جعبه ابزار
BOSCH جعبه ابزار با دریل شارژی TSR18-2-LI - Tool Box Corlless Dril ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
چای ساز
BOSCH TTA2010 ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۴۴۰,۰۰۰
BOSCH TTA2201 سفید / نقره‌ای چای‌ساز ۲,۷۰۰,۰۰۰ ۲,۸۷۴,۰۰۰
BOSCH TTA5603 stainless steel / black ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TTA5883 stainless steel / black ۳,۶۹۹,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
چرخ گوشت
BOSCH MFW3630I ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۱,۶۷۰,۰۰۰
BOSCH MFW3850B ۴,۲۵۰,۰۰۰ ۴,۳۹۹,۰۰۰
BOSCH MFW45020 - ProPower ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰
BOSCH MFW66020 - ProPower ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH MFW67440 - ProPower ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۰۴۹,۰۰۰
BOSCH MFW68640 - ProPower ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH MFW68660 ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۳۷۵,۰۰۰
BOSCH چرخ گوشت مدل MFW22010-رنگ سفید ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH چرخ گوشت مدل ProPower MFW68680-رنگ مشکی نقره ای ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
چکش تخریب و بتن کن
BOSCH دریل بتن کن مدل GBH 2-26 DFR ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
خرد کن
BOSCH MMR08A1 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH MMR08R2 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
BOSCH MMR15A1 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
دریل
BOSCH دریل بتن کن GBH 2-28 DFV Rotary Hammer Drill ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۳,۸۷۰,۰۰۰
BOSCH دريل بتن کن-GBH 2-26 DRE ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۹۸۵,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی چکشی شارژی مدل GSB 120-LI ۲,۵۸۰,۰۰۰ ۲,۵۸۰,۰۰۰
BOSCH دریل پیچ گوشتی شارژی مدل GSB 18-2-LI Plus ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH دريل پيچ گوشتي شارژي-GSB 18 VE-EC ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۲۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH دريل پيچ گوشتي شارژي-GSB 180-LI ۳,۹۷۰,۰۰۰ ۳,۹۷۰,۰۰۰
BOSCH دريل پيچ گوشتي شارژي-GSR 120-LI ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 13 RE ۷۱۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 1300 ۱,۲۳۵,۰۰۰ ۱,۲۳۵,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی - GSB 16 RE ۲,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۱۳۳,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GBH 2-24DRE ۵,۹۳۰,۰۰۰ ۵,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 16/GSB 16 RE ۲,۱۳۳,۰۰۰ ۲,۱۳۳,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 18-2RE ۴,۶۴۰,۰۰۰ ۴,۶۴۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل GSB 21-2 RCT ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH دریل چکشی مدل UniversalImpact 700 ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
دستگاه پولیش
BOSCH دستگاه پولیش مدل GPO 14 CE ۳,۶۶۰,۰۰۰ ۳,۶۶۰,۰۰۰
دستگاه فرز
BOSCH مینی فرز - GWS 9-115 ۱,۹۳۰,۰۰۰ ۱,۹۳۰,۰۰۰
سشوار
BOSCH PHA1151-برس دار ۲۷۵,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
BOSCH PHA5363- سشوار برسی ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
BOSCH PHD5767 ۹۳۳,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰
سشوار صنعتی
BOSCH GHG 500-2 ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH GHG 660 LCD ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
سنسور اکسیژن ماشین -خودرو
BOSCH سنسور اکسیژن مدل 027 ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
BOSCH سنسور اکسیژن بوش مدل 026 برای پژو پارس پژو 405 سمند ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
BOSCH سنسور اکسیژن مدل LS6027 مناسب برای پژو 206 ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
BOSCH مدل 0258006026 - مناسب برای پژو 405 - پارس و سمند ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
BOSCH مدل 0258006027 - مناسب برای پژو 206 و رانا ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
BOSCH مدل 0258006028 - مناسب برای پراید ساژم و نیسان وانت ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
BOSCH مدل 027 - مناسب برای پژو 206 ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
BOSCH مدل 028 - مناسب برای نیسان وانت - پیکان - پراید ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
شمع ماشین -خودرو
BOSCH مدل Double Platinum NPP332 پایه بلند ساخت آلمان ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
BOSCH شمع پایه کوتاه بوش گروپ مدل AY17 بسته 4 عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 42 بسته 4 عددی ۱۶۹,۹۰۰ ۱۶۹,۹۰۰
BOSCH شمع خودرو المان پایه کوتاه مدل FR7DC بسته 4 عددی ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو بوش مدل Plus 8پلاتین ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو پایه بلند مدل FR7MPP10 بسته 4 عددی ۲۹۶,۳۰۰ ۲۹۶,۳۰۰
BOSCH شمع خودرو پایه کوتاه مدل FR7DC بسته 4 عددی ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو پلاتین مدل DOUBLE PLATINUM پایه کوتاه بسته 4 عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو تک پلاتین پایه بلند مدل FR8SC+42 بسته 4 عددی ۱۴۸,۵۰۰ ۱۴۸,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو چهارپلاتین سوزنی پایه کوتاه آلمانFGR8DQP+48 برایBMW ۸۶,۰۰۰ ۸۶,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو دو پلاتین پایه کوتاه مدل FLR8LDCU+9 بسته 4 عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو سوزنی پایه بلند مدل FR7MPP10 ساخت آلمان ۷۳,۷۰۰ ۷۳,۷۰۰
BOSCH شمع خودرو سوزنی مدل FR8DI30 بسته 2 عددی ۱۱۶,۰۰۰ ۱۱۶,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو شمع نور-مدل FR7DE+وایر پاتیگ برای پراید زیمنس 4 عددی ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو کد 0424 بسته 4 عددی ایریدیوم پایه بلند برای پژو 405 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل +FR8DC بسته 4 عددی مناسب برای سمند ملی ۱۰۷,۵۰۰ ۱۰۷,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل 3+Nickle نیکل پایه بلند ساخت آلمان ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل DP-3X بسته 4 عددی پلاتین پایه کوتاه ۲۲۵,۰۰۰ ۲۲۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR7DC ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8+7422 ایریدیوم پایه کوتاه بسته 4 عددی ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8DC+پلاتین پایه کوتاه شماره 1040300810مناسب سمند ۲۵,۵۰۰ ۲۵,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8DI30 ۲۸۲,۲۰۰ ۲۸۲,۲۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8DI30 ایریدیوم پایه کوتاه ۶۸,۰۰۰ ۶۸,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل FR8SC پلاس بسته 4 عددی ۱۵۸,۶۰۰ ۱۵۸,۶۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 42 ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 8 بسته 4 عددی- مکانیسم شمع سرد ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 8 بسته 4 عددی- مکانیسم شمع گرم ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل Plus 9 ۲۹,۵۰۰ ۲۹,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل PLUS YTTRIUM ۱۶,۵۰۰ ۱۶,۵۰۰
BOSCH شمع خودرو مدل YR7NE پلاتین یورو 4 بسته 4 عددی ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
BOSCH شمع موتور بسته 4 عددی ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
BOSCH شمع موتور مدل YR7NE یورو 4 ساخت آلمان ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
BOSCH مدل Double Platinum KPP332 پایه کوتاه ساخت آلمان ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
BOSCH مدل Platinum 2X سوزنی بسته 4 عددی ۲۱۹,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰
BOSCH مدل Plus 9 بسته 4 عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
BOSCH مدل TU5 ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
صفحه فرز و پولیش
BOSCH صفحه برش چندکاره مدل 2608623012 ۱۳۸,۰۰۰ ۱۳۸,۰۰۰
BOSCH صفحه برش فرز مدل 2608600315 ۹,۰۰۰ ۲۸,۳۵۰
BOSCH صفحه برش فرز مدل 2608600316 ۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
BOSCH صفحه ساب فرز مدل 2608600218 مخصوص فلز ۲۲,۴۵۰ ۲۲,۴۵۰
BOSCH صفحه ساب مدل 2608603672 ۷۳,۵۰۰ ۷۳,۵۰۰
BOSCH صفحه سنگ فرز مدل Expert Metal ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608600005 ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608600095 ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
BOSCH صفحه فلزبر مدل 2608602759 ۱۱۱,۹۰۰ ۱۱۱,۹۰۰
BOSCH صفحه گرانیت بر مدل پروفشینال یونیورسال-Professional Universal ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
BOSCH کاغذ سمباده مدل 2608608P13 ۳۲,۸۰۰ ۳۲,۸۰۰
BOSCH کاغذ سمباده مدل 2608608P15 ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
غذا ساز
BOSCH MCM3200W ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM3501M4 ۳,۷۴۹,۰۰۰ ۴,۲۷۰,۰۰۰
BOSCH MCM3601M4 ۳,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM64060 ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH MCM640604 ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH MCM68885 ۷,۴۵۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH غذاساز MCM - 4200 ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH غذاساز مدل Styline MCM4100 ۳,۴۹۹,۰۰۰ ۳,۴۹۹,۰۰۰
BOSCH غذاساز مدل MCM3201B ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
فر توکار
BOSCH فر با بخار افزوده HRG656XS1I ۰ ۰
BOSCH CBG675BS1I-سری 8 ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۹,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH CMG633BB1I-مشکی ۱۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH CSG656BS1I ۱۸,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG43S350I ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG43S360I ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH HBG636ES1 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG656RS1I-سری 8 ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۲۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG6725S1I ۰ ۰
BOSCH HBG6764B1I-سری 8 Black ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH HBG6764S1I-سری 8 ۴۰,۰۰۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH HBN231E2I ۰ ۰
BOSCH HBN559E1I ۰ ۰
BOSCH HVA331BS0I-سری 6 ۰ ۰
BOSCH فر HBG632BS1I ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۳۹,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH فر با بخار افزوده HRG6769S1I ۰ ۰
BOSCH فر بخارپز توکار مدل HSG636BW1 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH فر برقی توکار مدل HBG3570W0I ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH فر تک و توکار HBN559E3I ۰ ۰
BOSCH فر تک و توکار سفیدرنگ HBN559W3I ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH فر کامپکت با مایکروویو CMG633BS1I ۱۴,۶۰۰,۰۰۰ ۱۴,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH فر گازی توکار مدل HNG21F350I-رنگ نقره ای مشکی ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH فر مایکروویو کامپکت توکار مدل BOSCH CMG636BW1 ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH مدل HBG6764S1I ۱۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶,۱۰۰,۰۰۰
فر/اجاق گاز
BOSCH HGA233120I-سفید-4شعله ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH HGA24W255I-استیل-4 شعله ۰ ۰
BOSCH HSG736227I-سفید-5شعله ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۸,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH HSG738257I-استیل-5شعله ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۱۹,۱۰۰,۰۰۰
فرزها
BOSCH فرز آهنگری مدل GWS 20-180 H ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH فرز آهنگری-GWS2000-230 ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۲,۴۹۰,۰۰۰
BOSCH فرز نجار-GKF 600 ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
فریزر تک
BOSCH GSN36VW304 ۰ ۰
BOSCH GSN54AW304 ۰ ۰
BOSCH GSV24VW304 ۰ ۰
BOSCH GSV33VW304 ۹,۷۰۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
فیلتر روغن ماشین -خودرو
BOSCH فیلتر روغن خودروی مدل M272 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
BOSCH TES60321RW ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۳۹۹,۰۰۰
BOSCH TES60729RW ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH TKA3A031 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH TKA6A041 ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH TKA8011 سفید ۱,۷۴۹,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH TKA8013 مشکی ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
BOSCH TKA8633 مشکی ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
BOSCH TKA8651 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH اسپرسوساز مدل VeroCup 300 TIS30321RW ۱۱,۶۹۹,۰۰۰ ۱۱,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH توکار-CTL636ES1 ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵۵,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH قهوه ساز مدل ComfortLine TKA6A044 ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰
BOSCH قهوه ساز مدل CompactClass TKA3A011 ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
BOSCH قهوه ساز مدل TKA8631 ۳,۲۹۰,۰۰۰ ۳,۲۹۰,۰۰۰
قیچی و اره باغبانی
BOSCH قیچی باغبانی شارژی مدل 06008B2070 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
كولرگازی - اسپیلت
BOSCH کولر گازی ۱۲۰۰۰ ۱۰,۲۳۷,۶۲۵ ۱۰,۲۳۷,۶۲۵
BOSCH کولر گازی ۱۸۰۰۰ ۱۳,۱۹۳,۵۰۱ ۱۳,۱۹۳,۵۰۱
BOSCH کولر گازی ۲۴۰۰۰ ۱۵,۷۰۲,۳۹۰ ۱۵,۷۰۲,۳۹۰
BOSCH کولر گازی ۳۰۰۰۰ ۱۹,۰۳۳,۱۵۷ ۱۹,۰۳۳,۱۵۷
BOSCH کولر گازی ۳۶۰۰۰ ۲۰,۰۸۵,۷۳۷ ۲۰,۰۸۵,۷۳۷
BOSCH کولر گازی ۹۰۰۰ ۱۱,۴۷۸,۵۱۹ ۱۱,۴۷۸,۵۱۹
کتری برقی
BOSCH TWK3A011 ۶۹۹,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
BOSCH TWK6001 ۹۸۰,۰۰۰ ۹۸۰,۰۰۰
BOSCH TWK6003V ۹۸۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK6004 ۹۳۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK6801 ۹۸۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK6A011 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK6A013 ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK6A014 ۸۳۹,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK6A813 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK6L132 ۹۹۰,۰۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
BOSCH TWK7101 ۱,۷۶۹,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
BOSCH TWK7203 ۱,۹۴۹,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰
BOSCH TWK7801 ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK7804 ۱,۰۴۹,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK7808 ۹۴۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH TWK7809 ۸۹۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK7S05 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK8611P ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
BOSCH TWK8613P ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH TWK8617P ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH کتری برقی مدل TWK7601 ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
کیت ابزار
BOSCH مجموعه 38 عددی ابزار مدل 2607019506 ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 54 عددی متعلقات X-Line مدل 2607010610 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
BOSCH PCP615B90E ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH PCQ715M90E ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH PCR915B91E ۰ ۰
BOSCH PIA611F18E - صفحه سرامیکی - سری 6 ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PIK975N24E - صفحه‌ سرامیک - سری 8 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH PIV975N17E - صفحه سرامیکی - سری 8 ۱۳,۴۸۰,۰۰۰ ۱۳,۴۸۰,۰۰۰
BOSCH PKF375FB1E - سرامیک دومینو - سری 6 ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH PKV975DC1D ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH PRA326B70E ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH PRB326B70E ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH PRP626B70E1 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH PRS926B70E ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH استیل پنج شعله PCS9A5B90 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH صفحه استیل توکار 5شعله مدل BOSCH PCR9A5C90D ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH صفحه سرامیکی توکار 5شعله مدل PPQ9B6O90- ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۱,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH مشکی شیشه ای 5 شعله PRS9A6D70 ۲۰,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
گرم گن
BOSCH BID630NS1 ۱۴,۱۸۸,۰۰۰ ۱۴,۱۸۸,۰۰۰
گریل و کباب پز
BOSCH TFB3302-grill ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB3302V-grill ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB4402V-grill ۳,۶۲۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH TFB4431V-grill ۵,۳۰۰,۰۰۰ ۵,۳۰۰,۰۰۰
گوشتکوب برقی
BOSCH MSM2410YW ۷۴۹,۰۰۰ ۱,۰۴۹,۰۰۰
BOSCH MSM6250 ۰ ۰
BOSCH MSM641204 ۱,۲۴۹,۰۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
BOSCH MSM6700 ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۲,۲۹۹,۰۰۰
BOSCH MSM67140 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۹۹,۰۰۰
BOSCH MSM67160 ۲,۱۹۹,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH MSM67170 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۰۵۹,۰۰۰
BOSCH MSM67190 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۰۱۰,۰۰۰
BOSCH MSM87140 ۰ ۰
BOSCH MSM87165 ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH MSM881664 ۳,۹۵۹,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH MSM88190 ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH گوشت کوب برقی مدل MSM66120 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل CleverMixx MSM2650B ۱,۵۴۹,۰۰۰ ۱,۵۴۹,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل ErgoMixx MSM66146 ۱,۱۸۰,۰۰۰ ۱,۱۸۰,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل MaxoMixx MSM87160 ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل Rock’n Roll MSM6252 ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل ErgoMixx MSM66150 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH گوشتکوب برقی مدل ErgoMixx Style MSM6S20B ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
لوازم جانبی جاروبرقی - بخارشور
BOSCH فیلتر هپا مخصوص جاروبرقی ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
BOSCH فیلتر هپا مناسب برای جاروبرقی بوش و زیمنس ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
BOSCH فیلتر هوا مناسب برای جاروبرقی بوش مدل GALL ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
لوازم جانبی و یدکی کارواش
BOSCH لنس برسی چرخشی کارواش مدل F016800466 ۹۲۰,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
لوازم یدکی جلوبندی ماشین -خودرو
BOSCH مغزی پمپ بنزین مدل 48868 ۱۲۲,۰۰۰ ۱۲۲,۰۰۰
ماشین آشپزخانه
BOSCH MCM3401M ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH MCM42024 ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM48A1 ۴,۵۹۹,۰۰۰ ۴,۷۵۰,۰۰۰
BOSCH MUM48R1 - Kitchen Machine ۰ ۰
BOSCH MUM5425 - Styline ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM54420 ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM57860 ۱,۵۱۵,۰۰۰ ۱,۵۱۵,۰۰۰
BOSCH MUM57B224 - Home Professional ۱۰,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰,۶۵۰,۰۰۰
BOSCH MUM58020 - CreationLine ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH MUM58720 - CreationLine ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH MUMXX40G - MaxxiMUM SensorControl ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین آشپزخانه مدل MUM4 MUM4409 ۲,۲۴۹,۰۰۰ ۲,۲۴۹,۰۰۰
BOSCH ماشین آشپزخانه مدل MUM4 MUM48CR1 ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH مدل MUM54251 ۸,۹۹۰,۰۰۰ ۱۰,۵۶۶,۰۰۰
ماشین خشک کن لباس
BOSCH خشک کن مدل WTW87562FG ۱۷,۳۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH خشک کن مدل WTN86200IR ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰,۰۰۰
ماشين ظرفشویی
BOSCH 14 نفره - sms46mi03 ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MI04E ۱۵,۲۸۴,۲۴۲ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH نفره SMS68TI02E - 14 ۲۶,۹۰۰,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH 12 نفره - SMS46AW00E ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH 12 نفره - SMS46GI01E ۱۷,۹۹۰,۰۰۰ ۱۷,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH 12 نفره - SMS88TI30M ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ ۳۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH 13 نفره - SMS46KW01E ۱۲,۹۵۰,۰۰۰ ۱۲,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH 13 نفره - SMS46MI10M ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH 13 نفره - SMS68TI20M ۲۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲۲,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS46MW03E ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS46MW10M ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۲۴,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS67MW01 ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MI10E ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ ۱۲,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68MW05E ۲۸,۳۰۰,۰۰۰ ۲۸,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH 14 نفره - SMS68TI10M ۱۴,۲۷۴,۹۱۸ ۱۴,۲۷۴,۹۱۸
BOSCH 14 نفره- SMS46MW01E ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH SKS62E22IR ۰ ۰
BOSCH SKS62E28IR ۸,۴۹۹,۰۰۰ ۸,۴۹۹,۰۰۰
BOSCH SMI88TS02E ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ ۲۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS40C02IR ۰ ۰
BOSCH SMS40C08IR ۰ ۰
BOSCH SMS45II01B - 13نفره ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS45IW01B - 13 نفره ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MI01B-رنگ استیل-14 نفره ۱۲,۲۰۰,۰۰۰ ۱۵,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MI05E-رنگ استیل-13نفره ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MW01B-14 نفره ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS46MW01D-سفید-13 نفره ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS50E08IR ۸,۴۰۰,۰۰۰ ۸,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS53M08IR ۰ ۰
BOSCH SMS58M02IR ۰ ۰
BOSCH SMS58M08IR ۰ ۰
BOSCH SMS67MI01B-رنگ استیل-13 نفره ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MW00G- رنگ سفید- 14 نفره ۱۳,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MW01B-رنگ سفید-14نفره ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67MW10Q - 13 نفره ۱۴,۲۷۴,۹۱۸ ۱۴,۲۷۴,۹۱۸
BOSCH SMS67TI02B-رنگ استیل -14 نفره ۱۷,۷۰۰,۰۰۰ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS67TW02B-سفید-14 نفره ۲۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS68MW02E- سفید-14 نفره ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS68TI01E- رنگ نقره ای- سیلور- 14 نفره ۱۴,۲۷۴,۹۱۸ ۱۴,۲۷۴,۹۱۸
BOSCH SMS68TW03E-سفید-14 نفره ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS68TW06E-سفید-14 نفره ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS69M12IR ۰ ۰
BOSCH SMS69N72EU-سفید-14 نفره ۰ ۰
BOSCH SMS69P22EU-سفید -13 نفره ۰ ۰
BOSCH SMS69P28EU- استیل -13 نفره ۰ ۰
BOSCH SMS88TI01M ۲۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TI02M-استیل -14 نفره ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TI03T ۰ ۰
BOSCH SMS88TI26E-نقره ای -13 نفره ۰ ۰
BOSCH SMS88TI36E-استیل -13 نفره ۲۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TW01M ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TW02M-سفید -14 نفره ۱۵,۱۰۰,۰۰۰ ۳۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH SMS88TW05-14 نفره ۰ ۰
BOSCH SMV69M00IR ۲۳,۶۰۰,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH رنگ استیل-14نفره-توکار-SMI68TS06E ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ ۱۶,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH سری 6 مدل SMS68TI02B ۲۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲۹,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی 12 نفره سری 4 مدل SMS46GI01B ۸,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی 12 نفره مدل SMS46GW01B ۸,۱۵۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی 14 نفره مدل SMI66MS01B ۲۱,۹۰۰,۰۰۰ ۲۱,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی توکار 13نفره مدل SMI88TS36E ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ ۳۰,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی توکار مدل SMI46IS05E-رنگ سفید-13نفره ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۱,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی توکار مدل SMU45JS01B-نقره ای-13نفره ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی توکار مدل SMV69P50EU ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی توکار مدل SMV88TX36E ۳۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳۳,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی رومیزی مدل SKS50E32EU ۶,۷۰۰,۰۰۰ ۶,۷۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی سری 6 مدل SMS68TW02B- سفید- 14 نفره ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین ظرفشویی مدل SMS50E92GC - ظرفیت 12 نفره ۱۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH نفره SMS46IW01D - 13 ۰ ۰
ماشین لباسشویی
BOSCH توکار-WKD28541EU-7kg ۱۹,۱۰۰,۰۰۰ ۲۰,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH ۸ کیلویی مدل ۳۲۴DE ۱۵,۷۱۶,۸۰۹ ۱۵,۷۱۶,۸۰۹
BOSCH WAB20262IR ۶,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAB202S2IR ۰ ۰
BOSCH WAK20200GC ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۵۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200IR ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK20200ME-7 kg ۷,۹۰۰,۰۰۰ ۷,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020IR - 7Kg ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2020SIR ۰ ۰
BOSCH WAK2020SME - 7Kg ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK24265IR ۷,۰۵۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAK2426SIR ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT24460IR ۰ ۰
BOSCH WAT2446XIR ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT2465XIR-8 Kg ۰ ۰
BOSCH WAT24661IR ۰ ۰
BOSCH WAT24662IR-8Kg ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT2466XIR ۰ ۰
BOSCH WAT28461GC - 9Kg ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT2847XIR - 9Kg ۰ ۰
BOSCH WAT28480IR ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28481ME - 9KG ۸,۳۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT2848XIR ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28561IR-9 Kg ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28590 - 9Kg ۱۶,۱۴۹,۳۷۶ ۱۶,۱۴۹,۳۷۶
BOSCH WAT28681IR ۹,۹۰۰,۰۰۰ ۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAT28682IR-9 Kg ۸,۵۰۹,۰۰۰ ۸,۵۰۹,۰۰۰
BOSCH WAT28780IR-9Kg ۹,۴۰۰,۰۰۰ ۹,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28462FG-9 Kg ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28590 ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ ۲۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28640IR ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW28690 ۰ ۰
BOSCH WAW28760IR - 9Kg ۰ ۰
BOSCH WAW28760IR-8Kg ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW2876XIR-9 Kg ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۱۳۰,۰۰۰
BOSCH WAW324DE - 8 kg ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۲۴,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32560GC ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32560ME - 8Kg ۱۵,۵۷۲,۶۲۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW3256XGC -9Kg-Washing Machine ۱۸,۰۲۳,۸۳۴ ۴۱,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH WAW32590 ۱۱,۹۹۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW32660IR ۱۲,۳۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAW3266XIR ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAWH2642FG-9 kg ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ ۱۹,۳۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY28791IR ۱۲,۸۵۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY28862IR ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۵,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY32841IR ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WAY32893 ۰ ۰
BOSCH WAYH2790-9kg ۱۹,۸۹۸,۲۹۱ ۱۹,۸۹۸,۲۹۱
BOSCH WTG86400IR - خشک‌ کن کندانسور - 8 کیلیویی ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH WVG30460IR ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ ۱۷,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH توکار-WKD28540EU-6kg ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۰۰,۰۰۰
BOSCH سری ۸ مدل 9KG - WAY327X0 ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۴۲,۴۸۰
BOSCH ماشین لباسشویی 9 کیلویی مدل WAW32890FG ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH ماشین لباسشویی 9کیلویی مدل WAY32542FG ۱۳,۵۵۰,۰۰۰ ۱۳,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH ماشین لباسشویی توکار مدل WIW28440 ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH ماشین لباسشویی توکار مدل WIW24560IR-رنگ سفید ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
مايكروفر
BOSCH HMT84G451 ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۷,۲۹۹,۰۰۰
BOSCH مایکروویو مدل HMT84M451 ۶,۸۵۰,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH مایکروویو مدل HMT84G421 ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
BOSCH مایکروویو مدل HMT84M421-رنگ سفید ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
مایکروفر توکار
BOSCH BEL634GS1I ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH BER634GS1I ۱۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH CMG656RS1I ۰ ۰
BOSCH HMT84G654I ۵,۷۰۰,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
متر لیزری
BOSCH متر لیزری مدل DLE 70 Professional ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 15 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 150 ۴,۹۸۰,۰۰۰ ۴,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 250 VF + Bt 150 ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 30 ۱,۵۲۵,۰۰۰ ۱,۵۲۵,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 40 ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 50 C ۲,۵۸۵,۰۰۰ ۲,۵۸۵,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل GLM 80 ۳,۷۲۰,۰۰۰ ۳,۷۲۰,۰۰۰
BOSCH متر لیزری مدل Zamo ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
مته
BOSCH سه نظام 10 میلی متری آچارخور مدل 1608571053 ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
BOSCH سه نظام 13 میلی متری آچارخور مدل 1608571048 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
BOSCH مته الماسه کد 2608590081 سایز 10 میلیمتر ۳۲,۸۰۰ ۳۲,۸۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2607017035 بسته 7 عددی ۲۱۱,۰۰۰ ۲۱۱,۰۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590066 سایز 3 میلی متر ۳۳,۲۹۰ ۳۳,۲۹۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590068 سایز 4 میلی متر ۴۵,۹۰۰ ۴۵,۹۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590074 سایز 6 میلی متر ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590077 سایز 7 میلی متر ۳۰,۶۶۰ ۳۰,۶۶۰
BOSCH مته الماسه مدل 2608590079 سایز 9 میلی متر ۶۲,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰
BOSCH مته چهار شیار مدل 2608680277 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
BOSCH مته چهار شیار مدل 2608680281 ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
BOSCH مته چهارشیار SDS-Plus مدل 2608680277 ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589536 سایز 5 میلی متر ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589539 سایز 7 میلی متر ۹۷,۰۰۰ ۹۷,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589545 سایز 4 میلی متر ۳۷,۰۰۰ ۳۷,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589546 سایز 6 میلی متر ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589548 سایز 10 میلی متر ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
BOSCH مته گرانیت مدل 2608589549 سایز 12 میلی متر ۹۳,۷۱۰ ۹۳,۷۱۰
BOSCH مته گردبر فلز مدل 2608580399 سایز 19 میلی متر ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
BOSCH مته همه کاره کد 2608596051 قطر 5 میلی‌متر ۱۵۱,۳۰۰ ۱۵۱,۳۰۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596050 قطر 4 میلی‌متر ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596053 سایز 6 میلی متر ۸۹,۵۶۰ ۸۹,۵۶۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596054 سایز 7 میلی متر ۵۵,۲۳۰ ۵۵,۲۳۰
BOSCH مته همه کاره مدل 2608596055 سایز 8 میلی متر ۱۰۲,۹۰۰ ۱۰۲,۹۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی مته فلز مدل 2608595051 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 10 عددی مته کد 1609200203 ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 15 عددی مته کد 59100157 ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 15 عددی مته مدل 2607017038 ۵۰۴,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰
BOSCH مجموعه 19 عددی مته کد 61240039 ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 34 عددی ابزار سرمته مدل 2607010608 ۲۸۳,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰
BOSCH مجموعه 5 عددی مته فلز مدل 2608595517 ۲۶۴,۵۰۰ ۲۶۴,۵۰۰
BOSCH مجموعه 54 عددی ابزار سرمته ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 7 عددی مته کد 59100178 ۲۴۸,۰۰۰ ۲۴۸,۰۰۰
BOSCH مجموعه 7 عددی مته گردبر مدل 2607019449 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
BOSCH مجموعه 8 عددی مته گردبر مدل 1609200243 ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
مخلوط کن
BOSCH MMB21P0R ۱,۳۴۹,۰۰۰ ۲,۸۹۹,۰۰۰
BOSCH MMB21P1W ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
BOSCH MMB42G0B ۳,۱۷۹,۰۰۰ ۳,۵۴۹,۰۰۰
BOSCH MMB42G1B ۳,۸۷۹,۰۰۰ ۳,۸۷۹,۰۰۰
BOSCH MMB64G3M ۵,۰۵۰,۰۰۰ ۵,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH MMBM7G2M ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۲,۰۴۹,۰۰۰
BOSCH MMBM7G3M ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل VitaBoost MMBH4P3W-رنگ مشکی ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMB43G2B ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۲۵۰,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMB66G5M ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۶۹۹,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMBH6P6B ۷,۱۰۰,۰۰۰ ۷,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH مخلوط کن مدل MMBM7G2M ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
مکنده و دمنده
BOSCH GBL 800E ۱,۸۷۵,۰۰۰ ۱,۸۷۵,۰۰۰
میز اتو
BOSCH TDN - 1010 ۴,۴۹۹,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH میز اتو مدل ActiveBoard TDN1710 ۵,۱۴۹,۰۰۰ ۵,۱۴۹,۰۰۰
همزن
BOSCH MFQ3010 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۷۴۹,۰۰۰
BOSCH MFQ36300 ۱,۵۹۹,۰۰۰ ۱,۵۹۹,۰۰۰
BOSCH MFQ36460 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH MFQ36470 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH MFQ36GOLD ۰ ۰
BOSCH MFQ40302 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH MFQ40304 ۱,۵۴۹,۰۰۰ ۱,۵۴۹,۰۰۰
BOSCH MFQ47304 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
BOSCH MUM59M55 ۶,۲۴۹,۰۰۰ ۶,۲۴۹,۰۰۰
هود آشپزخانه
BOSCH DFR097E50 ۰ ۰
BOSCH DHI645FQ ۱۰,۴۶۰,۰۰۰ ۱۰,۴۶۰,۰۰۰
BOSCH DIB097A50 ۰ ۰
BOSCH DWA094W50 ۲,۴۱۷,۰۰۰ ۲,۴۱۷,۰۰۰
BOSCH DWA097E51 ۱۴,۷۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH DWB06W452-شومینه ای استیل- عرض 60 ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH DWB098E50 ۰ ۰
BOSCH DWB098E51- شومینه اس استیل عرض 90 ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰
BOSCH DWK06G620 ۰ ۰
BOSCH DWK06G660 -شومینه ای استیل - مشکی عرض 60 ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH DWK098E51-شومینه ای استیل عرض 90 ۰ ۰
BOSCH DWK098G21 - شومینه ای استیل-سفید عرض 90 ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH DWK098G61- شومینه ای استیل -مشکی عرض 90 ۰ ۰
BOSCH شومینه ای - استیل عرض 90 سانتی- DWB09W452 ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH هود شومینه مدل DWK095G20T ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
BOSCH هود شومینه مدل DWK095G60T ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
BOSCH هود شومینه مدل DWK098G51 ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰
يخچال ساید بای ساید -Side by side
BOSCH KAD80A104 ۴۶,۵۰۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KAD80A404 ۵۹,۵۰۰,۰۰۰ ۵۹,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KAD90VB204 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KAG90AI204 ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۵۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KAG90AI20N ۴۴,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KAG90AW204 ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶۲,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KAN56V404 ۰ ۰
BOSCH KAN58A104 ۱۹,۹۰۰,۰۰۰ ۱۹,۹۰۰,۰۰۰
BOSCH KAN58A704 ۰ ۰
BOSCH KAN60A40NE ۴۴,۶۹۳,۸۲۳ ۴۴,۶۹۳,۸۲۳
BOSCH KAN90VI204 ۰ ۰
يخچال کوچک - مینی خانگی-هتلی
BOSCH زیرکابینتی توکار-KUR15A50NE ۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ۱۹,۸۰۰,۰۰۰
يخچال و فريزر خانگی
BOSCH KDD56PI304 ۰ ۰
BOSCH KDD56PW304 ۰ ۰
BOSCH KDD56VL204 ۰ ۰
BOSCH KDD56VW204 ۰ ۰
BOSCH KDD74AL204 ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۳۱,۳۵۴,۰۰۰
BOSCH KDD74AW204 ۰ ۰
BOSCH KDN46VL204 ۰ ۰
BOSCH KDN53NW204 ۰ ۰
BOSCH KDV58VW304 ۰ ۰
BOSCH KGD57PI204 ۰ ۰
BOSCH KGD57PW204 ۰ ۰
BOSCH KGN36NW304 ۰ ۰
BOSCH KGN36XL304 ۰ ۰
BOSCH KGN56AI204 ۰ ۰
BOSCH KGN56AI20U - Serie 6 - NoFrost, Bottom freezer ۰ ۰
BOSCH KGN56AI304 ۱۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
BOSCH KGN56AW204 ۰ ۰
BOSCH KGN56AW304 ۰ ۰
BOSCH KGN56LB304 ۰ ۰
BOSCH KGN56LW304 ۰ ۰
BOSCH KGN56LW304 ۰ ۰
BOSCH KGN56VL304 ۰ ۰
BOSCH KGN56VW304 ۰ ۰
BOSCH KGN57NL204 ۰ ۰
BOSCH KGN57NW204 ۰ ۰
BOSCH توکار-KIR81AF30G ۳۲,۵۰۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH یخچال فریزر مدل KGD76AW304-رنگ سفید ۱۴,۹۰۰,۰۰۰ ۱۴,۹۰۰,۰۰۰
یخچال و فریزر دو قلو
BOSCH KSV36BI304-GSN36BI304 ۲۳,۸۰۰,۰۰۰ ۲۳,۸۰۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VW304 - GSN36VW304 ۰ ۰
BOSCH KSV36VB304-GSN36VB304 ۲۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲۲,۴۰۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VI30 – GSN36VI30 ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
BOSCH KSV36VI304-GSN36VI304 ۵۸,۵۰۰,۰۰۰ ۵۸,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH KSW36PI304-GSD36PI204 ۷۳,۵۰۰,۰۰۰ ۷۳,۵۰۰,۰۰۰
BOSCH یخچال و فریزر مدل KSW36VW304-GSN36VW314 ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ ۳۹,۲۰۰,۰۰۰