لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Bimax بیمکث


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Bimax B 2045 U موتور فلزی ۴,۱۶۵,۰۰۰ ۴,۱۶۵,۰۰۰
Bimax مورب - B 2044 U ۳,۶۵۰,۰۰۰ ۳,۶۵۰,۰۰۰
Bimax هود مدل 2032 سایز 90-مورب-سفید ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
Bimax مورب - B 2032 U ۳,۴۲۰,۰۰۰ ۳,۴۲۰,۰۰۰
Bimax مورب - B 2027 U ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Bimax مورب - B 2032 U بدون طرح ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
Bimax شومینه ای - B 2018 U ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
Bimax شومینه ای شیشه ای - B 2010 U ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰
Bimax مشکی کد 2065U ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Bimax شومینه ای شیشه ای - B 2005 U ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Bimax هود مخفی مدل B2068U سایز 70-مشکی ۲,۷۴۰,۰۰۰ ۲,۷۴۰,۰۰۰
Bimax هود مدل B2052U مخفی سایز 70 ۲,۴۸۲,۰۶۰ ۲,۴۸۲,۰۶۰
Bimax زیر کابینتی - B 4002 U ۲,۳۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
Bimax مخفی - Hidden - B 2030 U ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰