لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات CAN کن


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
سینک ظرفشویی -توکار و روکار
CAN 127 ۶۷۰,۳۲۰ ۶۷۰,۳۲۰
CAN سینک دو لگنه - توکار - طرح دار استیل کد 9041i ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
CAN سینک دو لگنه تو کار کد 9021i ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
CAN سینک دو لگنه توکار استیل کد 9011i ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
CAN سینک کد 9031i-دو لگنه توکار استیل ساده ۱,۲۱۵,۰۰۰ ۱,۲۱۵,۰۰۰
فر توکار
CAN TC360 ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
CAN فر برقی توکار مدل TC363B مشکی ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
گاز صفحه ای-رومیزی
CAN 203G ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
CAN 302G ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
CAN 403G ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
CAN 422M ۱,۶۳۰,۰۰۰ ۱,۶۳۰,۰۰۰
CAN 425M ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
CAN 511G ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
CAN 513S ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
CAN 518B ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
CAN 518S ۱,۷۶۰,۰۰۰ ۱,۷۶۰,۰۰۰
CAN 521GW ۱,۸۷۰,۰۰۰ ۱,۸۷۰,۰۰۰
CAN 522M ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
CAN 523S ۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱,۷۴۰,۰۰۰
CAN 530S ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
CAN 531SF ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
CAN 532S ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
CAN 532SF ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
CAN اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مدل IG - 8503 - مشکی - 5 شعله ۱,۴۲۸,۰۰۰ ۱,۴۲۸,۰۰۰
CAN اجاق گاز صفحه ای شیشه ای مدل IG - 8507 - مشکی - 5 شعله ۱,۴۳۳,۰۰۰ ۱,۴۳۳,۰۰۰
CAN استیل پنج شعله IS-9501 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
CAN استیل پنج شعله IS-9502 ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
CAN طوسی شیشه ای پنج شعله cg-8501 ۲,۲۷۰,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای پنج شعله 501G ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای پنج شعله CG-8504 ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای پنج شعله CG-9571 ۲,۰۱۰,۰۰۰ ۲,۰۱۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای چهار شعله 419M ۱,۵۳۰,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای چهار شعله CG-1402 ۱,۸۴۰,۰۰۰ ۱,۸۴۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای چهار شعله IG-6402M ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای دو شعله IG-3201 ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
CAN مشکی شیشه ای سه شعله CG-8301 ۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱,۶۱۰,۰۰۰
هود آشپزخانه
CAN 1410 ۱,۰۲۰,۰۰۰ ۱,۰۲۰,۰۰۰
CAN 1510 ۱,۲۲۶,۰۰۰ ۱,۲۲۶,۰۰۰
CAN 1520 ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
CAN 300 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
CAN 4000 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
CAN 600 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
CAN 801 ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
CAN Artima - آرتیما ۷۱۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
CAN Hilux ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
CAN Padna - پادنا ۱,۱۳۰,۰۰۰ ۱,۱۳۰,۰۰۰
CAN Panisa - پانیسا ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۴۲۰,۰۰۰
CAN Pardyc - B - پاردیک ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
CAN Pardyc - w - پاردیک ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
CAN Parmys - M - پارمیس ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
CAN Parmys - پارمیس ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
CAN Prestige - پرستیژ ۰ ۰
CAN آبی نفتی مدل تیتان ۱,۲۸۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
CAN استیل و مشکی مدل تاچ ۸۷۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
CAN شیشه سکوریت مدل onyx – R ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
CAN مشکی مدل onyx – B ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
CAN مشکی مدل اطلس ۸۸۵,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰
CAN مشکی مدل پارمیدا ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۲۹۰,۰۰۰
CAN مشکی مدل مارس ۸۷۰,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰