لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Celexon سلکسون


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 400x600 مدل CS600A ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰ ۱۰۷,۸۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW۳۰۰A در ابعاد ۳۰۰x۱۶۶ سانتی متر ۸۴,۷۵۰,۰۰۰ ۸۴,۷۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 300*300 ۷۳,۵۲۰,۰۰۰ ۷۳,۵۲۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 2x2 مشکی ۶۶,۵۵۰,۰۰۰ ۶۶,۵۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 250*250 ۶۴,۶۸۰,۰۰۰ ۶۴,۶۸۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 200*200 ۵۲,۸۰۰,۰۰۰ ۵۲,۸۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی 200*200 ۳۹,۶۰۰,۰۰۰ ۳۹,۶۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور مدل CSB400A سایز 400x300 سانتی متر ۳۲,۴۵۰,۰۰۰ ۳۲,۴۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 300x400 مدل CS400A ۲۴,۰۲۴,۰۰۰ ۲۴,۰۲۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ثابت کد CF180W ۱۰,۲۳۰,۰۰۰ ۱۰,۲۳۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB300A در ابعاد 300x300 سانتی متر ۹,۶۸۰,۰۰۰ ۹,۶۸۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور ثابت کد CF180WZ ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW300A در ابعاد 300x166 سانتی متر ۸,۴۷۵,۰۰۰ ۸,۴۷۵,۰۰۰
Celexon پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300M ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB250A در ابعاد 250x250 سانتی متر ۷,۵۹۰,۰۰۰ ۷,۵۹۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 300x300 مدل CS300A ۷,۳۵۲,۰۰۰ ۷,۳۵۲,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور مدل CSB200A سایز 200x200 سانتی متر ۷,۱۵۰,۰۰۰ ۷,۱۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW240A در ابعاد 240x135 سانتی متر ۶,۸۶۰,۰۰۰ ۶,۸۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB250M در ابعاد 250x250 سانتی متر ۶,۵۴۵,۰۰۰ ۶,۵۴۵,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 250x250 مدل CS250A ۶,۳۸۰,۶۶۰ ۶,۴۶۸,۰۰۰
Celexon پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A در ابعاد 180x180 سانتی متر ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CS300M در ابعاد 300x300 سانتی متر ۵,۷۲۰,۰۰۰ ۵,۷۲۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW300M در ابعاد 300x166 سانتی متر ۵,۶۲۳,۰۰۰ ۵,۶۲۳,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB200M در ابعاد 200x200 سانتی متر ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW200A در ابعاد 200x113 سانتی متر ۵,۴۴۰,۰۰۰ ۵,۴۴۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 200x200 مدل CS200A ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۵,۲۸۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW240M سایز 240x135 سانتی متر ۵,۲۳۰,۰۰۰ ۵,۲۳۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 250x250 مدل CS250M ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۵,۰۱۶,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی 250*250 ۵,۰۱۶,۰۰۰ ۵۰,۱۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB180M در ابعاد 180x180 سانتی متر ۴,۸۴۰,۰۰۰ ۴,۸۴۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 180x180 مدل CS180A ۴,۶۵۰,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW180A در ابعاد 180x102سانتی متر ۴,۴۴۰,۰۰۰ ۴,۴۴۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی مدل CS200M ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 2x2 مدل CS2M ۳,۹۴۷,۹۰۰ ۳,۹۴۷,۹۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW200M در ابعاد 200x113 سانتی متر ۳,۹۱۰,۰۰۰ ۳,۹۱۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW180M در ابعاد 180x102 سانتی متر ۳,۸۹۵,۰۰۰ ۳,۸۹۵,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 180x180 مدل CS180M ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی 180*180 ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳۶,۳۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 180*180 ۳,۵۵۰,۰۰۰ ۴۶,۵۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ثابت کد CF120 ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی دیواری پروژکتور CB302 Projrctor Ceiling Mount ۷۷۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی دیواری پروژکتور CB301 Projrctor Ceiling Mount ۷۷۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی و دیواری پروژکتور مدل CB303 ۷۷۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی مشکی مدل CB400 ۷۱۵,۰۰۰ ۷۱۵,۰۰۰
Celexon کیف پروژکتور مدل CPC1090 ۶۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
Celexon کیف پروژکتور مدل CPC 1080 ۶۸۰,۰۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 پوست ماری ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 سفید ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 مشکی ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 قهوه ای ۴۴۵,۰۰۰ ۴۴۵,۰۰۰
Celexon نگهدارنده ریموت کنترل مدل RC4 ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
Celexon کابل HDMI مدل CE1805 طول 5 متر ۳۴۱,۰۰۰ ۴۵۳,۰۰۰
Celexon پایه دیواری و سقفی تلویزیون M105 برای تلویزیون 22 تا 32 اینچی ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
Celexon کیت تمیز کننده ال سی دی کد CK250 ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
Celexon تمیز کننده ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
Celexon اسپری تمیز کننده ال سی دی مدل SS01 حجم 120 میلی لیتر ۲۱,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰