لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Celexon سلکسون


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 400x600 مدل CS600A ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۰۴,۴۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 300x400 مدل CS400A ۲۱,۸۴۰,۰۰۰ ۲۱,۸۴۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB300A در ابعاد 300x300 سانتی متر ۱۰,۲۲۰,۰۰۰ ۱۰,۲۲۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB250A در ابعاد 250x250 سانتی متر ۷,۲۶۰,۰۰۰ ۷,۲۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی مدل CS3A در ابعاد 3x3 ۶,۶۸۴,۰۰۰ ۶,۶۸۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 300*300 ۶,۶۸۴,۰۰۰ ۶,۶۸۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 300x300 مدل CS300A ۶,۶۸۴,۰۰۰ ۶,۶۸۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW300A در ابعاد 300x166 سانتی متر ۶,۴۲۰,۰۰۰ ۶,۴۲۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور مدل CSB200A سایز 200x200 سانتی متر ۶,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB300M ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB250M در ابعاد 250x250 سانتی متر ۶,۰۵۰,۰۰۰ ۶,۰۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 250x250 مدل CS250A ۵,۸۸۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW240A در ابعاد 240x135 سانتی متر ۵,۱۹۶,۰۰۰ ۵,۱۹۶,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 200x200 مدل CS200A ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CS300M در ابعاد 300x300 سانتی متر ۴,۷۰۴,۰۰۰ ۴,۷۰۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 250x250 مدل CS250M ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی 250*250 ۴,۵۶۰,۰۰۰ ۴,۵۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش مشکی برقی مدل CSB180A در ابعاد 180x180 سانتی متر ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۲۰,۰۰۰
Celexon پایه پروژکتور مدل CB2001 ۴,۲۹۰,۰۰۰ ۴,۲۹۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW300M در ابعاد 300x166 سانتی متر ۴,۲۶۰,۰۰۰ ۴,۲۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB200M در ابعاد 200x200 سانتی متر ۴,۱۶۰,۰۰۰ ۴,۱۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW200A در ابعاد 200x113 سانتی متر ۴,۱۲۰,۰۰۰ ۴,۱۲۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW240M سایز 240x135 سانتی متر ۳,۹۶۰,۰۰۰ ۳,۹۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 2x2 مدل CS2M ۳,۷۲۶,۰۰۰ ۳,۷۲۶,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی مدل CS200M ۳,۶۰۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CSB180M در ابعاد 180x180 سانتی متر ۳,۴۳۶,۰۰۰ ۳,۴۳۶,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی واید مدل CW180A در ابعاد 180x102سانتی متر ۳,۳۶۰,۰۰۰ ۳,۳۶۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش برقی پروژکتور سایز 180x180 مدل CS180A ۳,۲۲۸,۰۰۰ ۳,۲۲۸,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور برقی 180*180 ۳,۲۲۸,۰۰۰ ۳,۲۲۸,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW180M در ابعاد 180x102 سانتی متر ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی پروژکتور سایز 180x180 مدل CS180M ۲,۵۷۴,۰۰۰ ۲,۵۷۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش ویدئو پروژکتور دستی 180*180 ۲,۵۷۴,۰۰۰ ۲,۵۷۴,۰۰۰
Celexon پرده نمایش دستی واید مدل CW200M در ابعاد 200x113 سانتی متر ۲,۱۹۶,۰۰۰ ۲,۱۹۶,۰۰۰
Celexon پایه سقفی دیواری پروژکتور CB302 Projrctor Ceiling Mount ۷۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی دیواری پروژکتور CB301 Projrctor Ceiling Mount ۷۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی و دیواری پروژکتور مدل CB303 ۷۰۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
Celexon پایه سقفی مشکی مدل CB400 ۵۰۴,۰۰۰ ۵۰۴,۰۰۰
Celexon کیف پروژکتور مدل CPC1090 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
Celexon کیف پروژکتور مدل CPC 1080 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 پوست ماری ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 سفید ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 مشکی ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Celexon جاکنترلی RCS5 قهوه ای ۳۳۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
Celexon کابل HDMI مدل CE1805 طول 5 متر ۳۱۰,۰۰۰ ۳۶۹,۹۰۰
Celexon پایه دیواری و سقفی تلویزیون M105 برای تلویزیون 22 تا 32 اینچی ۲۰۳,۰۰۰ ۲۰۳,۰۰۰
Celexon کیف پاور بانک مدل PBC2 ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Celexon نگهدارنده ریموت کنترل مدل RC4 ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Celexon کیت تمیز کننده ال سی دی کد CK250 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
Celexon تمیز کننده ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
Celexon اسپری تمیز کننده ال سی دی مدل SS01 حجم 120 میلی لیتر ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰