لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Cisco سیسکو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Cisco WS-C3850 12XS-S ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ مدیریتی 12 پورت مدل WS-C3850-12XS-S ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPD-L ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPD-L 48Port Managed Switch ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24PD-L 24Port Managed Switch ۶۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-24P-S ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48TD-L 48Port Managed Switch ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-24T-S ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3850-12S-S ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48LPS-L 48Port Managed Switch ۲۹,۰۰۰,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco 48 پورت WS-C2960X-48TS-L ۲۸,۵۰۰,۰۰۰ ۲۸,۵۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 48 پورت مدل WS-C2960S-48LPS-L ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-48FPS-L 48Port ۲۳,۵۰۰,۰۰۰ ۲۳,۵۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 48 پورت مدل WS-C2960S-48TD-L ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰
Cisco پورت WS-C3750G-48PS-S 48Port 10/100/1000 Switch-48 ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱۸,۶۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-48FPS-L ۱۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24TD-L 24Port Switch ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ ۱۶,۰۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24TD-L 24Port Managed Switch ۱۴,۷۹۰,۰۰۰ ۱۴,۷۹۰,۰۰۰
Cisco پورت WS-C3560G-48PS-S 48Port Switch-48 ۱۴,۶۵۰,۰۰۰ ۱۴,۶۵۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 24 پورت مدل WS-C3750G-24PS-S ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
Cisco پورت WS-C3560G-24TS-S 24Port Switch-24 ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
Cisco 24 پورت WS-C2960X-24PS-L ۱۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱۱,۷۹۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 24 پورت مدل WS-C3560G-24PS-S ۱۱,۶۱۰,۰۰۰ ۱۱,۶۱۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 48 پورت مدل WS-C3750G-48TS-S ۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-12S-S ۹,۳۱۰,۰۰۰ ۹,۳۱۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960X-24TS-L 24Port Managed ۷,۹۸۰,۰۰۰ ۷,۹۸۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-24TS-S 1U ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 24 پورت مدل WS-C3750G-24TS-S ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48PST-L 48Port ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3560-48PS-S 48Port ۴,۵۱۰,۰۰۰ ۴,۵۱۰,۰۰۰
Cisco سوئیچ 24 پورت مدل WS-C3750V2-24PS-S ۴,۴۹۶,۰۰۰ ۴,۴۹۶,۰۰۰
Cisco WS-C22960-24PC-L 24Port ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-24PC-L ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
Cisco تلفن آی پی مدل کنفرانس 8831 تحت شبکه ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C3560-24PS-S 24Port ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Cisco 2911K9 Router ۴,۰۴۰,۰۰۰ ۴,۰۴۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24PS-L 24Port ۳,۳۸۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 8811 تحت شبکه ۳,۲۸۰,۰۰۰ ۳,۲۸۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750G-48TS-S 1U ۳,۲۴۹,۰۰۰ ۱۰,۱۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-Plus 24TC-L 24Port PoE ۳,۱۵۰,۰۰۰ ۳,۱۵۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 8841 تحت شبکه ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Cisco Router 2811 ۳,۰۵۱,۰۰۰ ۳,۰۵۱,۰۰۰
Cisco پورت WS-C3750-24TS-S 24Port Switch-24 ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۰۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-24TC-L ۲,۹۹۰,۰۰۰ ۲,۹۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-24TT-L ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C3560G-48TS-S ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-48TS-L ۲,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۷۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP سیسکو مدل 6961 تحت شبکه ۲,۳۹۵,۰۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
Cisco مدل SPA 514 ۲,۱۵۰,۰۰۰ ۲,۱۵۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 9951 تحت شبکه ۲,۰۵۰,۰۰۰ ۲,۰۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960S-24TS-L 24Port ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960G-48TC-L ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۸,۰۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48TC-L ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960G-24TC-L ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۶,۸۵۰,۰۰۰
Cisco WS-C3750-48TS-S 48Port Switch ۱,۳۸۰,۰۰۰ ۱,۳۸۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48PST-L ۱,۲۹۹,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
Cisco GLC-ZX-SM ۱,۲۳۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP سیسکو مدل 7975 تحت شبکه ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Cisco WS-C2960-48TT-L ۱,۱۷۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
Cisco تلفن ای پی 7970G مدل تحت شبکه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن ای پی 7971G مدل تحت شبکه ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP سیسکو مدل 6921 تحت شبکه ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Cisco آی پی فون IP Phone CP-6921 G ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 7965G تحت شبکه ۸۰۱,۰۰۰ ۸۰۱,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 7961G تحت شبکه ۷۲۱,۰۰۰ ۷۲۱,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 7945G تحت شبکه ۷۱۶,۰۰۰ ۷۱۶,۰۰۰
Cisco تلفن VoIP مدل 7942G تحت شبکه ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Cisco گوشی آی پی فون CP-7911G ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Cisco تلفن تحت شبکه CP-7960G ۵۳۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Cisco تلفن تحت شبکه CP-7941G ۵۲۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Cisco SFP-10G-ER 1310nmFiber DOM Transceiver Module ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
Cisco SFP-10G-LR 10-Gigabit Ethernet Transceiver Modules ۴۲۱,۰۰۰ ۴۲۱,۰۰۰
Cisco SFP-10G-SR 10-Gigabit Ethernet Transceiver Modules ۳۲۱,۰۰۰ ۳۲۱,۰۰۰
Cisco GLC-LH-SMD SFP Transceiver Modules ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
Cisco GLC-LH-SMD++ SFP mini-GBIC Transceiver Modules ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Cisco GLC-LH-SMD++ SFP mini-GBIC Transceiver Modules ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Cisco GLC-SX-MMd ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Cisco GLC-SX-MMD SFP Transceiver Modules ۱۹۰,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
Cisco GLC-SX-MM SFP mini-GBIC Transceiver Modules ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
Cisco GLC-T 10-Gigabit Ethernet Transceiver ۱۶۵,۰۰۰ ۴۵۵,۰۰۰
Cisco GLC-LH-SMD ۹۵,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Cisco GLC-SX-MM ۹۵,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰