لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات D-Link دي لينك


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
MODEM 3G- تری جی مودم
D-Link DWM-157 ۲۷۳,۰۰۰ ۲۷۳,۰۰۰
D-Link DWR-510 ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
سوئيچ شبکه - SWITCH
D-Link DUB-H4 - 4-Port USB 2.0 Hub ۱۹۵,۰۰۰ ۲۶۰,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 16-Port DES-1016D ۴۷۵,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DES-1024D ۷۵۷,۰۰۰ ۷۵۷,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 24-Port DGS-1024D ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
D-Link - HUB Switch 8-Port DES-1008D ۱۳۴,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
D-Link DES 1050 ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰
D-Link DES-1005A ۸۹,۷۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
D-Link DES-1005C-5-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۹۲,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
D-Link DES-1008A ۱۱۵,۰۰۰ ۱۴۲,۰۰۰
D-Link DES-1008A-8-Port 10/100 Switch ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
D-Link DES-1008C-8-Port 10/100 Mbps Unmanaged Switch ۱۱۳,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
D-Link DES-1008PA ۷۲۹,۰۰۰ ۷۷۸,۰۰۰
D-Link DES-1018P ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۰۴۲,۰۰۰
D-Link DES-1024A ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰
D-Link DES-102F ۱,۵۹۲,۰۰۰ ۱,۵۹۲,۰۰۰
D-Link DES-105 ۱۴۸,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
D-Link DES-1050G - 48-Port Unmanaged Ethernet ۲,۶۸۵,۰۰۰ ۲,۶۸۵,۰۰۰
D-Link DES-1210-08P ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۸۶۰,۰۰۰
D-Link DES-1210-28 ۱,۶۶۲,۰۰۰ ۲,۳۹۰,۰۰۰
D-Link DES-1210-28P- WebSmart - Managed Web Smart Switch ۴,۳۸۳,۰۰۰ ۴,۳۸۳,۰۰۰
D-Link DGS-1005A ۱۸۱,۲۴۰ ۱۹۴,۰۰۰
D-Link DGS-1008A ۳۴۸,۰۰۰ ۳۴۸,۰۰۰
D-Link DGS-1008P ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۷۳۶,۰۰۰
D-Link DGS-1016A - 16-Port Unmanaged Gigabit ۹۶۷,۰۰۰ ۹۶۷,۰۰۰
D-Link DGS-1016D - 16‑Port Gigabit Unmanaged Desktop Switch ۶۵,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
D-Link DGS-1024A ۱,۲۹۰,۰۰۰ ۱,۴۰۴,۰۰۰
D-Link DGS-105 ۲۵۱,۰۰۰ ۷,۳۳۰,۰۰۰
D-Link DGS-108 ۳۵۵,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
D-Link DGS-1100-05 ۸۸۵,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰
D-Link DGS-1100-06 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-08P ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
D-Link DGS-1100-10 ۳,۹۸۵,۰۰۰ ۳,۹۸۵,۰۰۰
D-Link DGS-1100-24P - Smart Managed 24-Port Gigabit PoE Switch ۳,۷۳۴,۰۰۰ ۳,۷۳۴,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MP - Smart Managed 26-Port Gigabit PoE Switch ۶,۶۸۵,۰۰۰ ۶,۶۸۵,۰۰۰
D-Link DGS-1100-26MPP - 4 Ports Gigabit PoE++ with 2 combo ۸,۱۳۴,۰۰۰ ۸,۱۳۴,۰۰۰
D-Link DGS-1210-10 ۱۷۵,۰۰۰ ۱۷۵,۰۰۰
D-Link DGS-1210-10P-8-Ports ۲,۵۸۱,۰۰۰ ۲,۵۸۱,۰۰۰
D-Link DGS-1210-20 -Managed Switch with 16 RJ45 and 4 SFP Ports ۲,۱۴۱,۰۰۰ ۲,۱۴۱,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28MP -28 Port ۷,۷۵۱,۰۰۰ ۷,۷۵۱,۰۰۰
D-Link DGS-1210-28P ۲,۴۴۰,۰۰۰ ۲,۵۱۳,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52MPP-52-Port Layer 2 Smart Managed Gigabit PoE Switch ۱۵,۵۸۵,۰۰۰ ۱۵,۵۸۵,۰۰۰
D-Link DGS-1210-52P ۱۰,۴۰۸,۰۰۰ ۱۰,۴۰۸,۰۰۰
D-Link DGS-1510-20 ۳,۹۶۱,۰۰۰ ۳,۹۶۱,۰۰۰
D-Link DGS-1510-28P-24-Port Gigabit Stackable Smart Managed PoE Switch ۳,۹۸۰,۰۰۰ ۳,۹۸۰,۰۰۰
D-Link DGS-1510-28X - 24-Port Gigabit Stackable Smart Managed Switch ۴,۵۵۶,۰۰۰ ۴,۵۵۶,۰۰۰
D-Link DUB-1040 4 PORT USB 2.0 POCKET HUB ۰ ۰
D-Link DUB-H7 ۲۶۴,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
D-Link DXS-1210-12TC 12-Port 10GBASE-T Web Smart Switch ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
D-Link مدل DES-108 ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
مودم اي دي اس ال -ADSL MODEM
D-Link DSL-2877AL Antenna 3X AC750 VDSL2+/ADSL2+ Modem Router ۶۲۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰
D-Link DIR‑859 Wireless AC1750 Dual Band Gigabit Router ۳۶۷,۰۰۰ ۳۶۷,۰۰۰
D-Link DSL-12 Wireless -ADSL2+ Modem Router ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰
D-Link DSL-124 - Wireless N 300 ADSL2+ 4-Port Router ۲۴۸,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰
D-Link DSL-224 ۳۲۲,۰۰۰ ۳,۹۴۰,۰۰۰
D-Link DSL-2520U ۵۸,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
D-Link DSL-2520U-Z2 ۵۷,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
D-Link DSL-2730U ۳۱۱,۰۰۰ ۳۱۱,۰۰۰
D-Link DSL-2740U ۳۱۰,۰۰۰ ۳۴۱,۰۰۰
D-Link DSL-2750U ADSL Router ۳۹۶,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
D-Link DSL-2790U ۳۹۴,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
D-Link DSL-2877AL ۶۲۰,۰۰۰ ۶۶۵,۰۰۰
D-Link DSL-2890AL ۱,۶۹۶,۰۰۰ ۱,۶۹۶,۰۰۰
D-Link DSL-G2452DG - AC1200 Wireless VDSL2 Gigabit 4-Port IAD ۸۹۳,۰۰۰ ۸۹۳,۰۰۰
D-Link DWR-932 ۷۷۴,۰۰۰ ۸۴۸,۰۰۰
Gateway
D-Link DVG-6004G ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DVG-6008G ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
IP CAMERA -آی پی کمرا -دوربین مدار بسته تحت شبکه
D-Link DCS-8100LH HD 11N ۱,۷۵۳,۰۰۰ ۱,۷۵۳,۰۰۰
D-Link DCS-2103 ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
D-Link DCS-2130 ۲,۳۶۱,۰۰۰ ۲,۳۶۱,۰۰۰
D-Link DCS-2136L ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۴۰۹,۰۰۰
D-Link DCS-2310L ۲,۴۰۹,۰۰۰ ۲,۴۰۹,۰۰۰
D-Link DCS-2530L ۱,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۰۷۰,۰۰۰
D-Link DCS-2630L ۳,۱۶۴,۰۰۰ ۳,۱۶۴,۰۰۰
D-Link DCS-6010L ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DCS-7000L ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
D-Link DCS-8000LH-Mini HD WiFi Camera ۶۸۲,۰۰۰ ۶۸۲,۰۰۰
D-Link DCS-825L ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
D-Link DCS-855L - Baby Monitor ۱,۵۹۰,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
D-Link DCS-930L ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
D-Link DCS-936L -HD WiFi Security Camera – Indoor – Night Vision ۱,۰۹۴,۰۰۰ ۱,۰۹۴,۰۰۰
D-Link دوربین تحت شبکه 180درجه چرخش مدل DSH-C310 ۲,۳۸۵,۰۰۰ ۲,۳۸۵,۰۰۰
KVM-کی وی ام
D-Link KVM-402 ۲۲۵,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
D-Link DKVM-4U ۵۳۰,۰۰۰ ۶۷۸,۰۰۰
D-Link DKVM-CB3 ۱۸۸,۰۰۰ ۱۸۸,۰۰۰
D-Link DKVM-CU ۱۵۹,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
D-Link KVM-121 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۷۷,۰۰۰
D-Link KVM-222 ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
D-Link KVM-401 ۱۵۹,۰۰۰ ۱۹۸,۰۰۰
D-Link KVM-403 ۳۱۸,۰۰۰ ۳۱۸,۰۰۰
D-Link KVM-440 ۳,۴۰۹,۰۰۰ ۳,۴۰۹,۰۰۰
D-Link KVM-450 ۶,۶۹۵,۰۰۰ ۶,۹۴۲,۰۰۰
ابزار اجراء شبكه / Tools
D-Link NTC-001 Crimping Tool-آچار پرس ۲۱۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
D-Link NTP-001 Punch Down Tool-آچار پانچ ۱۱۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
آداپتور شبکه
D-Link وی پاورلاین DHP-306AV ۵۱۵,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
اسپیلتر-spiltter
D-Link 30CF ۹,۸۰۰ ۱۷,۰۰۰
D-Link DSL-30CF ۹,۹۰۰ ۱۷,۰۰۰
اکسس پوینت - Access Point
D-Link AirPremier DAP-2360 PoE Access Point with Plenum-rated Chassis ۱,۵۲۳,۰۰۰ ۱,۵۲۳,۰۰۰
D-Link D Link Dap-1360 ۳۴۸,۰۰۰ ۳۶۶,۰۰۰
D-Link DAP-1160 ۲۱۹,۵۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
D-Link DAP-1160 Wireless N150 Bridge ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
D-Link DAP-1330 - N300 Wi Fi Range Extender ۳۵۵,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰
D-Link DAP-2330 - N300 2.4GHz High Power Gigabit PoE Access Point ۱,۵۸۳,۰۰۰ ۱,۵۸۳,۰۰۰
D-Link DAP-3410 ۶۳۸,۰۰۰ ۶۳۸,۰۰۰
D-Link DAP-3662 - Wireless AC1200 Concurrent Dual Band Outdoor PoE ۴,۶۹۲,۰۰۰ ۴,۶۹۲,۰۰۰
D-Link بی سیم دو باند AC1750 مدل DAP-1720 ۱,۳۴۷,۰۰۰ ۱,۳۴۷,۰۰۰
D-Link بی‌سیم و دو باند مدل DAP-2695 ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰
D-Link بی‌سیم و دو بانده مدل DAP-1665 ۸۴۶,۰۰۰ ۸۴۶,۰۰۰
آنتن تقویت شبکه و تجهیزات رادیویی وایرلس
D-Link ANT24-0700 2.4 GHz Omni-Directional 7 dBi Indoor Antenna ۲۴۰,۰۰۰ ۲۵۹,۰۰۰
D-Link ANT24-0802 2.4GHz 8dBi Directional Indoor Antenna ۶۹,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰
D-Link ANT24-2100 Outdoor 21dBi Directional Antenna ۲,۴۶۰,۰۰۰ ۲,۴۶۰,۰۰۰
D-Link مدل ANT24-0800 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
پچ پنل-Patch-Panels
D-Link NPP-5E1BLK241 - Cat5E ۴۹۳,۳۵۰ ۴۹۳,۳۵۰
D-Link NPP-5E1BLK481 - CAT5e ۸۷۴,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
D-Link NPP-5E2BLK241 - Cat5E ۱,۰۲۸,۱۰۰ ۱,۰۲۸,۱۰۰
D-Link NPP-5E2BLK481 - CAT5e ۲,۰۴۱,۲۵۰ ۲,۰۴۱,۲۵۰
D-Link NPP-6A1BLK241 - Cat6A ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
D-Link NPP-6A2BLK241 - Cat6A ۱,۳۳۹,۷۵۰ ۱,۳۳۹,۷۵۰
D-Link NPP-6A2BLK481 - CAT6A ۲,۴۴۹,۵۰۰ ۲,۴۴۹,۵۰۰
D-Link NPP-C61BLK241 - Cat6 ۶۱۱,۸۰۰ ۶۱۱,۸۰۰
D-Link NPP-C62BLK241 - Cat6 ۱,۲۷۶,۵۰۰ ۱,۲۷۶,۵۰۰
D-Link NPP-C62BLK481 - CAT6 ۲,۵۴۱,۵۰۰ ۲,۵۴۱,۵۰۰
توسعه دهنده-Extender
D-Link DHP-W312AV Wireless N600 Dual Band PowerLine Adapter ۷۸۸,۰۰۰ ۷۸۸,۰۰۰
D-Link DAP-1860- AC2600 MU-MIMO Wi-Fi Extender ۱,۶۵۴,۰۰۰ ۱,۶۵۴,۰۰۰
D-Link DAP‑2230 - Wireless N PoE Access Point ۹۳۲,۰۰۰ ۹۳۲,۰۰۰
D-Link DHP-W311AV Powerline AV 500 Wireless N Mini Extender ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
D-Link گسترش دهنده بی‌سیم و دوبانده مدل DAP-1520 AC750 ۵۶۳,۰۰۰ ۵۶۳,۰۰۰
دزدگیر و اعلام حریق
D-Link هشدار دهنده صوتی با آژیر بلند-DCH-S220 Wi-Fi Siren ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
ذخیره ساز تحت شبکه -NAS
D-Link DNR-202L ۱,۰۷۵,۰۰۰ ۱,۰۷۵,۰۰۰
D-Link DNS-340L ۳,۱۹۰,۰۰۰ ۳,۱۹۰,۰۰۰
روتر -Router
D-Link DIR-100 ۱۴۷,۰۰۰ ۱۴۷,۰۰۰
D-Link DIR-508L ۲۹۱,۰۰۰ ۲۹۱,۰۰۰
D-Link DIR-510L ۳۲۷,۰۰۰ ۳۲۷,۰۰۰
D-Link DIR-600M ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
D-Link DIR-615 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۵۶,۰۰۰
D-Link DIR-615/EEU ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
D-Link DIR-816 Dual-Band Wireless AC750 Router ۳۵۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
D-Link DIR-822 ۴۱۰,۰۰۰ ۴۸۱,۰۰۰
D-Link DIR-850L-R ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
D-Link DIR-859 - AC1750 Wi-Fi Router ۱,۳۷۷,۰۰۰ ۱,۳۷۷,۰۰۰
D-Link DIR-869 ۱,۸۱۰,۰۰۰ ۱,۸۱۰,۰۰۰
D-Link DIR-879 ۲,۱۹۱,۰۰۰ ۲,۱۹۱,۰۰۰
D-Link DIR-880L ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۴۳۶,۰۰۰
D-Link DIR-882 - AC2600 EXO MU-MIMO Wi-Fi Router ۱,۸۵۹,۰۰۰ ۱,۸۵۹,۰۰۰
D-Link DIR-885L ۳,۳۱۰,۰۰۰ ۳,۳۱۰,۰۰۰
D-Link DIR-890L ۲,۵۷۴,۰۰۰ ۲,۵۷۴,۰۰۰
D-Link DIR-895L ۵,۲۸۳,۰۰۰ ۵,۲۸۳,۰۰۰
D-Link DSR-1000AC ۵,۰۱۹,۰۰۰ ۵,۰۱۹,۰۰۰
D-Link DSR-150 ۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰
D-Link DWR-116 - 3G ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
D-Link DWR-720 - 3G ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
D-Link DWR-730 - 3G ۰ ۰
D-Link DWR-730/N - 3G HSPA ۲۹۵,۰۰۰ ۲۹۵,۰۰۰
D-Link DWR-732 ۷۷۶,۰۰۰ ۷۷۶,۰۰۰
D-Link DWR-755 - 3G ۷۴۹,۰۰۰ ۷۴۹,۰۰۰
D-Link DWR-921 - 3G ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
D-Link DWR-921E - 4G ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
D-Link DWR-925 - LTE 4G/HSPA ۳,۵۲۶,۰۰۰ ۳,۵۸۹,۰۰۰
D-Link DWR-932-A1-3G/4G ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
D-Link DWR-953 Wireless LTE Modem Router ۱,۳۷۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-600L ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-605L ۲۵۵,۰۰۰ ۲۷۷,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-619L ۴۳۸,۰۰۰ ۴۳۸,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-636L ۳۸۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
D-Link بی سیم - DIR-826L ۹۷۹,۰۰۰ ۹۷۹,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-803 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-810L ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-816L ۳۵۵,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
D-Link بی سیم ای سی - DIR-868L ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۵۲۰,۰۰۰
فیس پلیت-FACE PLATE
D-Link NFP-0WHI11 ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
D-Link NFP-0WHI21 ۲۰,۰۰۰ ۲۰,۰۰۰
كابل شبکه
D-Link DKVM-CB ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
D-Link کابل مسی حلقه ای NCB-C6UGRYR-305 - Cat6 ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۹۶۰,۰۰۰
كارت شبكه-LAN-WAN
D-Link - DFE-530TX ۱۴۶,۵۰۰ ۱۴۶,۵۰۰
D-Link DFE-551FX ۸۷۷,۰۰۰ ۸۷۷,۰۰۰
D-Link DGE-528T ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
D-Link DGE-560T ۳۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
D-Link DUB-1312 ۲۷۵,۰۰۰ ۳۰۳,۰۰۰
D-Link DUB-E100 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
D-Link DWA-121 Wireless-N 150 Pico USB ۷۳,۵۰۰ ۸۲,۰۰۰
D-Link DWA-123 ۷۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
D-Link DWA-125 Wireless 150 USB Adapter ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
D-Link DWA-131 ۹۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
D-Link DWA-131/EU ۰ ۰
D-Link DWA-131-E1 ۱۰۳,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
D-Link DWA-132 ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
D-Link DWA-137 wireless-N USB adapter with antenna ۱۳۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
D-Link DWA-160 ۱۶۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
D-Link DWA-160 Xtreme ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
D-Link DWA-160/EU ۱۴۲,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
D-Link DWA-171 ۲۱۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
D-Link DWA-182 ۳۱۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
D-Link DWA-192 ۶۲۵,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
D-Link DWA-525 ۱۰۶,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
D-Link DWA-548 ۱۴۹,۰۰۰ ۲۱۷,۰۰۰
D-Link DWA-582 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰
D-Link DXE-810S ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰
D-Link DXE-810T ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰
كانكتورها / Connectors
D-Link NPG-C61MET502-100 - Cat6 ۲۷۹,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
کانورتور-converter
D-Link DMC-300SC ۷۶۸,۰۰۰ ۷۶۸,۰۰۰
D-Link DMC-515SC ۹۰۲,۰۰۰ ۹۰۲,۰۰۰
D-Link DMC-530SC ۱,۰۰۹,۰۰۰ ۱,۰۰۹,۰۰۰
D-Link DMC-700SC ۱,۲۹۱,۰۰۰ ۱,۲۹۱,۰۰۰
D-Link DMC-805G ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
D-Link DMC-810SC ۲,۰۱۹,۰۰۰ ۲,۰۱۹,۰۰۰
گوشی تلفن ویپ -Phone voIP
D-Link DPH-100 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
D-Link DPH-120SE ۹۵۲,۰۰۰ ۹۵۲,۰۰۰
D-Link DPH-400GE-F4 ۱,۶۰۷,۰۰۰ ۱,۶۰۷,۰۰۰
لوازم جانبی رک
D-Link ورودی گردگیر کابل Rack مدل NCM-B01 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
ماژول شبکه-Network module
D-Link DEM-311GT 1000BASE-SX Multimode ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۰۰۰
D-Link DEM‑312GT2 1000BASE-SX Multimode ۱,۹۵۱,۰۰۰ ۱,۹۵۱,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر سینگل مود مدل DEM-210 ۴۱۹,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر مالتی مود DEM-211 ۴۱۹,۰۰۰ ۴۱۹,۰۰۰
D-Link ماژول فیبر نوری SFP DEM-310GT ۱,۹۵۱,۰۰۰ ۱,۹۵۱,۰۰۰
مودم 4G-LTE Modem
D-Link DSL-2888A ۴۷۸,۰۰۰ ۴۷۸,۰۰۰
D-Link DWR-932 D2 ۷۳۵,۰۰۰ ۸۰۲,۰۰۰
D-Link DWR-932C ۶۴۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
D-Link DWR-932C E1 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
D-Link DWR-953 - Wireless AC750 4G LTE Router ۱,۲۵۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
D-Link DWR-953A ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
هاب یو اس بی - USB HUB
D-Link DUB-1341 -4-Port Super Speed USB 3.0 Hub ۱۹۷,۰۰۰ ۲۱۰,۵۰۰
D-Link DUB-H7-D1 ۳۰۳,۰۰۰ ۳۳۱,۵۰۰
هوشمند سازی ساختمان-خانه -Smart Home
D-Link سنسور تشخیص آب هوشمند-DCH-S160 Wi-Fi Water Sensor ۶۹۸,۰۰۰ ۶۹۸,۰۰۰