لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Feller فلر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آبميوه گيری خانگی
Feller PJ1000 ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۱۹۰,۰۰۰
Feller مدل PJB 81S ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
اتو خانگی
Feller اتو بخار مدل SI 240 ۴۸۸,۰۰۰ ۵۱۴,۰۰۰
اتو مو
Feller اتو مو مدل HI-35 ۰ ۰
Feller مدل HI-60 ۰ ۰
اتومخزن دار
Feller SS241 ۲,۸۷۵,۰۰۰ ۲,۸۸۰,۰۰۰
Feller SS242 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۶۰,۰۰۰
اون تستر / Owen
Feller مدل TO102 ۸۴۰,۰۰۰ ۸۴۴,۰۰۰
بخارپز
Feller بخارپز SC88 ۶۹۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
Feller مدل SC87 ۶۰۹,۰۰۰ ۶۱۳,۰۰۰
بخاری برقی-رادیاتور
Feller OR 25131 ۱,۹۷۰,۰۰۰ ۱,۹۷۵,۰۰۰
Feller ORF28130 ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۹,۰۰۰
Feller شوفاژ برقی مدل OR23110 ۱,۲۸۹,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Feller فن هیتر مدل HF 180 ۵۴۵,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
Feller RC61 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Feller RC96 ۳,۵۴۵,۰۰۰ ۳,۵۵۰,۰۰۰
Feller پلوپز مدل RC154 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Feller پلوپز مدل RC175 - مشکی ۶۵۵,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
Feller مدل RC90 ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
پنكه
Feller EF3510 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Feller EF5001 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Feller EF5002 ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Feller EF5511 ۱,۰۴۵,۰۰۰ ۱,۰۴۵,۰۰۰
Feller EF5512 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
ترازو آشپزخانه
Feller KS 506 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
Feller ترازوی آشپزخانه مدل BAK 110 - مدل پارچی ۳۴۷,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰
جارو برقی خانگی
Feller VC221-BK ۲,۶۱۰,۰۰۰ ۲,۶۱۰,۰۰۰
Feller VC208 ۳,۵۷۵,۰۰۰ ۳,۵۹۹,۰۰۰
Feller VC209-W ۱,۹۷۸,۰۰۰ ۱,۹۷۹,۰۰۰
چای ساز
Feller چای ساز مدل TS112-01 - طرح چینی سفید گل دار ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Feller چای ساز مدل TS112-02 - چینی طرح دار ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Feller مدل TS 050 ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
Feller مدل TS 070 ۲,۶۹۵,۰۰۰ ۲,۶۹۵,۰۰۰
Feller مدل TS 300 ۴,۲۲۰,۰۰۰ ۴,۲۲۰,۰۰۰
چرخ گوشت
Feller MG 333 ۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱,۶۷۵,۰۰۰
Feller MG850 ۲,۲۳۵,۰۰۰ ۲,۲۳۹,۰۰۰
خرد کن
Feller مدل CH401 ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
زودپز
Feller زودپز برقی مدل PC163 ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۳۵۰,۰۰۰
ساندويچ ساز
Feller ساندویچ ساز مدل SM 850 ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
سرخ کن
Feller سرخ کن مدل DF 1500 ۲,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
سشوار
Feller HD-1800 ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
Feller HD-2000 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Feller HD-2010 ۵۷۸,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰
سماور برقی / گازی
Feller سماور برقی مدل TS301 ۸,۰۹۵,۰۰۰ ۸,۰۹۵,۰۰۰
غذا ساز
Feller مدل FPB 75 ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۱,۹۹۹,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
Feller TO 220 - توستر نان ۵۳۹,۰۰۰ ۵۴۵,۰۰۰
Feller توستر مدل TO 021 ۹۵۵,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰
Feller توستر مدل TO 041 - 4 جایگاه نان ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
Feller CM 60 ۸۳۵,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
كولرآبی
Feller HC100 Cooling And Heating Fan ۲,۶۳۹,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
کتری برقی
Feller EK 072 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
گوشتکوب برقی
Feller HB808 ۱,۳۹۵,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰
Feller گوشت کوب برقی مدل HB400 ۴۹۶,۸۰۰ ۴۹۶,۸۰۰
Feller گوشت کوب برقی مدل HB500 ۶۲۹,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰
مايكروفر
Feller MW 281 ۳,۹۱۵,۰۰۰ ۳,۹۱۵,۰۰۰
مخلوط کن
Feller BL900D ۹۳۵,۰۰۰ ۹۳۸,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل BL 1000 ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل BL870 ۸۷۷,۰۰۰ ۸۷۷,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل PBL 1600 ۲,۸۴۵,۰۰۰ ۲,۸۴۵,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل SBL 110 ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
Feller مدل BL240 ۱,۴۸۰,۰۰۰ ۱,۴۸۰,۰۰۰
Feller مدل BLG57 ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
همزن
Feller HMB300 ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰
Feller همزن مدل KM600 ۳,۸۰۵,۰۰۰ ۳,۸۰۵,۰۰۰