لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Feller فلر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آبميوه گيری خانگی
Feller PJ 620 ۹۱۹,۰۰۰ ۹۵۰,۰۰۰
Feller PJ1000 ۱,۷۰۵,۰۰۰ ۱,۷۰۵,۰۰۰
Feller آبمیوه‌ گیری مدل PJ 801 ۹۸۰,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
Feller آبمیوه گیری مدل PJB 82 ۲,۳۳۹,۰۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰
Feller مدل PJB 81S ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
اتو خانگی
Feller اتو بخار مدل SI 240 ۴۱۵,۰۰۰ ۶۲۹,۰۰۰
Feller اتوبخار مدل SI 243 ۷۹۸,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Feller اتوبخار مدل SI 244 ۸۹۵,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
اتو مو
Feller اتو مو مدل HI-35 ۰ ۰
Feller اتو مو مدل HI-60 ۰ ۰
Feller مدل HI-60 ۰ ۰
اتومخزن دار
Feller SS241 ۱,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Feller SS242 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
آسیاب کن
Feller EG151 ۰ ۰
اون تستر / Owen
Feller مدل EOFR 353 ۱,۵۳۵,۰۰۰ ۱,۵۳۵,۰۰۰
Feller مدل EOFR452 ۱,۳۵۳,۰۰۰ ۱,۳۵۳,۰۰۰
Feller EOFR221 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
Feller TO80 ۰ ۰
Feller مدل TO102 ۰ ۰
بخارپز
Feller SC88SD ۰ ۰
Feller بخارپز SC88 ۵۹۷,۰۰۰ ۵۹۷,۰۰۰
Feller بخارپز مدل SC 180 D ۰ ۰
Feller مدل SC87 ۵۵۹,۰۰۰ ۵۵۹,۰۰۰
بخاری برقی-رادیاتور
Feller OR 25131 ۱,۵۹۵,۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰
Feller ORF28130 ۱,۶۲۵,۰۰۰ ۱,۶۲۵,۰۰۰
Feller شوفاژ برقی مدل OR20090 ۱,۲۸۵,۰۰۰ ۱,۲۸۵,۰۰۰
Feller شوفاژ برقی مدل OR23110 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Feller شوفاژ برقی مدل ORF23111 ۱,۳۴۵,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Feller فن هیتر مدل HF 180 ۵۰۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
Feller MSL15 ۰ ۰
Feller RC61 ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Feller RC96 ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
Feller آرام پز مدل SL180W ۰ ۰
Feller پلوپز مدل PMC-0509AD ۷۹۰,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
Feller پلوپز مدل RC154 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Feller پلوپز مدل RC175 - مشکی ۵۳۹,۰۰۰ ۵۴۷,۰۰۰
Feller مدل RC90 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
پنكه
Feller ایستاده‌-مدل EF 5513 ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
Feller EF3510 ۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱,۷۰۰,۰۰۰
Feller EF5001 ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
Feller EF5002 ۷۵۹,۰۰۰ ۱,۰۸۵,۰۰۰
Feller EF5511 ۸۱۰,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
Feller EF5512 ۱,۲۷۹,۰۰۰ ۱,۲۸۹,۶۷۰
Feller EFD3510 ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰
Feller پنکه مدل EF 6510 - ایستاده پایه بلند ۱,۶۹۵,۰۰۰ ۱,۶۹۵,۰۰۰
Feller فن - TF4010 ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۴۰۹,۰۰۰
ترازو آشپزخانه
Feller KS 506 ۳۴۰,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
Feller ترازوی آشپزخانه مدل BAK 110 - مدل پارچی ۳۴۷,۰۰۰ ۳۴۷,۰۰۰
جارو برقی خانگی
Feller VC221-BK ۲,۰۹۵,۰۰۰ ۲,۲۷۰,۰۰۰
Feller VC240-DGR 2400W Vaccum Cleaner ۲,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۴۷۹,۰۰۰
Feller VC208 ۳,۱۴۵,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
Feller VC209-W ۱,۷۴۵,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Feller VC240-DGO 2400W Vaccum Cleaner ۲,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۴۷۹,۰۰۰
چای ساز
Feller چای ساز ایستاده مدل TS070W ۰ ۰
Feller چای ساز مدل TS112-02 - چینی طرح دار ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۳۹۹,۰۰۰
Feller مدل TS 050 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Feller مدل TS 060 ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
Feller مدل TS 070 ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Feller مدل TS 070 WP ۲,۴۹۵,۰۰۰ ۲,۴۹۵,۰۰۰
Feller مدل TS 117 ۰ ۰
Feller مدل TS 300 ۳,۶۳۰,۰۰۰ ۳,۶۳۰,۰۰۰
Feller مدل TS 470 S ۱,۲۹۵,۰۰۰ ۱,۲۹۵,۰۰۰
Feller مدل TS113 ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
چرخ گوشت
Feller MG 333 ۹۷۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Feller MG850 ۱,۸۱۹,۰۰۰ ۱,۸۱۹,۰۰۰
خرد کن
Feller مدل CH401 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Feller مدل CH402 ۷۹۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
زودپز
Feller برقی مدل PC166 ۷,۲۴۵,۰۰۰ ۷,۲۴۵,۰۰۰
ساندويچ ساز
Feller SM275 ۰ ۰
Feller ساندویچ ساز مدل SM 850 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
سشوار
Feller HD-1800 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
Feller HD-2000 ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
Feller HD-2010 ۵۷۸,۰۰۰ ۵۷۸,۰۰۰
سماور برقی / گازی
Feller سماور برقی مدل TS301 ۳,۸۳۵,۰۰۰ ۳,۸۳۵,۰۰۰
غذا ساز
Feller غذاساز مدل FPB 100 ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Feller غذاساز مدل FPB 29 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
Feller مدل FPB 75 ۱,۰۹۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
فربرقی تستر-پیتزاپز
Feller EOFR502 - آون ۱,۶۳۳,۰۰۰ ۱,۶۳۳,۰۰۰
Feller TO 220 - توستر نان ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
Feller توستر مدل TO 041 - 4 جایگاه نان ۷۸۹,۰۰۰ ۷۹۰,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
Feller قهوه ساز مدل CM900 ۱,۰۹۹,۰۰۰ ۱,۱۱۹,۰۰۰
كولرآبی
Feller HC100 Cooling And Heating Fan ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۱۹۵,۰۰۰
Feller HC200 Cooling And Heating Fan ۲,۴۸۵,۰۰۰ ۲,۵۹۵,۰۰۰
گوشتکوب برقی
Feller HB808 ۱,۱۴۹,۰۰۰ ۱,۱۴۹,۰۰۰
Feller HB850 ۱,۱۶۹,۰۰۰ ۱,۱۶۹,۰۰۰
Feller گوشت کوب برقی مدل HB400 ۳۶۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰
Feller گوشت کوب برقی مدل HB500 ۴۶۳,۰۰۰ ۴۶۳,۰۰۰
ماشین آشپزخانه
Feller مدل KM 1200 ۴,۵۳۵,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
مايكروفر
Feller MW 201 20Liter ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰
Feller MW 281 ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۲,۳۴۵,۰۰۰
Feller MW 341 ۰ ۰
Feller MW 342 ۴,۰۳۴,۰۰۰ ۴,۰۳۴,۰۰۰
Feller MW 402 ۴,۵۴۰,۰۰۰ ۴,۵۴۰,۰۰۰
Feller مایکروویو 20 لیتری مدل MW 202 ۱,۷۵۵,۰۰۰ ۲,۰۴۰,۰۰۰
Feller مایکروویو 30 لیتری مدل MW 302 ۲,۹۹۵,۰۰۰ ۲,۹۹۵,۰۰۰
Feller مایکروویو 34 لیتری مدل MW 034 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۶۴۵,۰۰۰
مخلوط کن
Feller BL900D ۷۱۹,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل BL 5101 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
Feller مخلوط کن مدل BL870 ۷۷۷,۷۰۰ ۷۷۷,۷۰۰
Feller مخلوط کن مدل SBL 110 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
Feller مدل BL240 ۳۸,۰۰۰ ۱,۱۲۰,۰۰۰
Feller مدل BLG57 ۷۳۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
میوه و سبزی خشک کن
Feller میوه خشک کن مدل FD 500 ۱,۵۶۵,۰۰۰ ۱,۵۶۵,۰۰۰
Feller میوه خشک کن مدل FD 500 BK ۹۹۰,۰۰۰ ۹۹۰,۰۰۰
همزن
Feller KM800 ۳,۰۳۹,۰۰۰ ۳,۹۸۹,۰۰۰
Feller همزن مدل HM 502 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
Feller همزن مدل KM600 ۲,۰۴۵,۰۰۰ ۲,۰۴۵,۰۰۰