لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات GEIL ژیل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
رم کامپیوتر - RAM PC
GEIL Pristine 4GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM ۴۱۵,۰۰۰ ۴۳۵,۰۰۰
GEIL 16GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۱,۲۵۷,۰۰۰ ۱,۲۵۷,۰۰۰
GEIL 16Gb - Super Luce RGB DDR4 2400Mhz CL17 Single Channel ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
GEIL 16GB -EVO X AMD Edition -8×2-DDR4 2400MHZ ۱,۸۸۰,۰۰۰ ۱,۸۸۰,۰۰۰
GEIL 16GB-EVO SPEAR AMD Edition DDR4 - 2400Mhz CL17 Dual Channel ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰
GEIL 2GB - Pristine DDR3 1600MHz CL11 Single Channel Desktop RAM ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
GEIL 4GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۴۱۵,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
GEIL 4GB-EVO X DDR4 RGB 2400Mhz CL16 Single Channel ۸۸۹,۰۰۰ ۸۸۹,۰۰۰
GEIL 4GB-PRISTINE GP44GB2400C17SC-DDR4 ۰ ۰
GEIL 8GB - Evo X DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۹۱۰,۰۰۰ ۹۱۰,۰۰۰
GEIL 8GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۶۴۸,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
GEIL 8GB - Super Luce RGB lite DDR4 2400MHz CL16 Single Channel ۸۸۵,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰
GEIL 8GB 1600 PRISTINE GP38GB1600C11SC DDR3 RAM ۰ ۰
GEIL 8GB-Pristine DDR3 1600MHz CL11 Single Channel ۷۹۰,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
GEIL EVO Forza DDR4 8GB 3200Mhz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۹۱۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM ۶۴۵,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
GEIL Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 ۳۰۱,۰۰۰ ۴۱۵,۰۰۰