لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات GEIL ژیل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
GEIL 32GB - POLARIS RGB - DDR5 5200 CL34 Dual Channel ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
GEIL 32GB - Orion AMD DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
GEIL 32GB-Super Luce RGB DDR4 3200MHz CL18 Dual Channel Desktop RAM ۵,۰۳۰,۰۰۰ ۵,۰۳۰,۰۰۰
GEIL 32GB - EVO POTENZA DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۲۰,۰۰۰
GEIL Super Luce RGB SYNC DDR4 16GB 8GBx2 CL19 4133Mhz ۴,۴۵۰,۰۰۰ ۴,۴۵۰,۰۰۰
GEIL GEIL 32GB KIT(4x8GB) 2666 EVO POTENZA GPR432GB2666C15QC DDR4 ۴,۲۴۵,۰۰۰ ۴,۲۴۵,۰۰۰
GEIL 16GB - Orion AMD DDR4 3200MHz CL16 Single Channel ۲,۶۸۰,۰۰۰ ۲,۶۸۰,۰۰۰
GEIL 16GB-EVO POTENZA DDR4 3200 CL16 Dual Channel Desktop RAM ۲,۵۵۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
GEIL 16GB-EVO POTENZA DDR4 3000MHz CL15 Dual Channel Desktop RAM ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
GEIL 16GB - EVO POTENZA DDR4 - 3000MHz CL16 Single Channel ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
GEIL 32GB -EVO POTENZA DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
GEIL اس اس دی اینترنال مدل Zenith Z3 ظرفیت 512GB ۱,۵۱۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
GEIL 16GB -Pristine-2400 CL16- DDR4 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
GEIL 16GB - Pristine - DDR4 2400 CL15 Single Channel ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
GEIL 16GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱,۵۱۰,۰۰۰
GEIL EVO POTENZA DDR4 8GB 2400 CL16 Dual Channel Desktop RAM ۱,۰۱۰,۰۰۰ ۱,۰۱۰,۰۰۰
GEIL 8GB-AEGIS DDR4 2400MHz CL17 Single Channel ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
GEIL Pristine 8GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM ۸۲۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
GEIL 8GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۷۹۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
GEIL 4GB - Aegis DDR4 2400MHz CL15 Single Channel ۵۳۵,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
GEIL Pristine DDR4 4GB 2400 CL17 ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
GEIL Pristine 4GB DDR4 2400 CL16 Single Channel Desktop RAM ۴۹۹,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
GEIL 4GB-PRISTINE GP44GB2400C17SC-DDR4 ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
GEIL 4GB - Pristine DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۴۹۵,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
GEIL 4GB-Pristine DDR3 1600MHz CL11 Single Channel ۴۵۰,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰