لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات G.SKILL جی اسکیل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 64GB 4266MHz CL19 Dual ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ ۲۶,۰۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB -Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 64GB 4000MHz CL18 Dual ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 -4266MHz CL16 Dual ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 32GB 4000MHz CL16 Dual ۱۶,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB-Trident Z Royal RG DDR4 3600MHz CL18 Dual Channel ۱۶,۲۰۰,۰۰۰ ۱۶,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RS DDR4 -3600MHz CL18 Dual Channel ۱۵,۸۰۰,۰۰۰ ۱۵,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - TridentZ RGB DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal GTRSB DDR4 32GB 4266MHz CL17 Dual Channel ۱۴,۳۰۰,۰۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RG DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۱۳,۹۰۰,۰۰۰ ۱۳,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RS DDR4 -3200MHz CL16 Dual Channel ۱۳,۷۰۰,۰۰۰ ۱۳,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ RGB DDR4 - 4266MHz CL17 Dual Channel ۱۳,۶۰۰,۰۰۰ ۱۳,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - TridentZ RGB DDR4 - 3200MHz CL14 Dual Channel ۱۲,۷۰۰,۰۰۰ ۱۲,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 -4800MHz CL19 Dual ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۱۲,۵۰۰,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -Trident Z Royal GTRS DDR4 16GB 4400MHz CL16 Dual Channel ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- Trident Z Royal GTRS DDR4 32GB 4000MHz CL18 Dual Channel ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 - 4400MHz CL16 Dual Channel ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۹,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ GTZSW DDR4 -4000MHz CL19 Dual Channel ۹,۱۰۰,۰۰۰ ۹,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 - 4400MHz CL17 Dual Channel ۸,۹۰۰,۰۰۰ ۸,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal - 3600MHz CL18 ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- Trident Z Royal RG DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۸,۸۰۰,۰۰۰ ۸,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal RS DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-Trident Z Royal RG DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۷,۸۰۰,۰۰۰ ۷,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB KIT(2x8GB) 3200 TRIDENTZ F4-3200C16D-16GTZB DDR4 ۷,۷۶۰,۰۰۰ ۷,۷۶۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- TridentZ RGB DDR4 - 3466MHz CL16 Dual Channel ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ DDR4 - 3600MHz CL17 Dual Channel ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - RipjawsV DDR4 32GB 3600MHz CL18 Dual Channel ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۶,۳۰۰,۰۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ RGB DDR4 - 3000MHz CL16 Dual Channel ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - RipjawsV DDR4 - 3600MHz CL19 Dual Channel ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal RG DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z Royal RG DDR4 4000MHz CL18 Dual Channel ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 4000MHz CL18 Dual Channel Desktop RAM ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4 - (16GB x 2) 3000MHz CL16 Dual Channel ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- F4-3200C16D-32GTZ Trident Z-16×2- DDR4 3200-Dual chanel ۵,۷۹۰,۰۰۰ ۵,۷۹۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -TridentZ DDR4 4000MHz CL18 Dual Channel Desktop RAM ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB- TridentZ RGB DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z Royal RG DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL DDR4 4000مگاهرتزTRIDENT Z ROYALمدل16GB-F4-4000C18D-16GTRS ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal RS DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۴,۷۰۰,۰۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z Royal GOLD-DDR4-3200MHz-CL16- Dual Channel ۴,۵۳۰,۰۰۰ ۴,۵۳۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 - 3466MHz CL16 Dual Channel ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ DDR4 - 8GB x 2 3400MHz CL16 Dual Channel ۴,۲۰۰,۰۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 -3000MHz CL16 Dual Channel ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۳,۷۵۰,۰۰۰ ۳,۷۵۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ ZKW 2x8GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۳,۲۲۰,۰۰۰ ۳,۲۲۰,۰۰۰
G.SKILL RipjawsV DDR4 16GB 2400MHz CL15 Single Channel Ram ۳,۲۰۰,۰۰۰ ۳,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Aegis DDR4 -3200MHz CL16 Dual Channel ۲,۶۵۰,۰۰۰ ۲,۶۵۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -AEGIS-GIS - 1Ch DDR4 2400MHz C15S ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-RipjawsV DDR4 8GB x 2 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop Ram ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۵۰,۰۰۰
G.SKILL 8GB - AEGIS DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۲۶۰,۰۰۰
G.SKILL 8GB - AEGIS - 3200 ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
G.SKILL 4GB-AEGIS-GIS 1Ch DDR4 2400MHz CL17 RAM ۶۵۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
G.SKILL - 4GB-Aegis DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۶۳۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰