لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات G.SKILL جی اسکیل


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
G.SKILL 64GB -Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 64GB 4000MHz CL18 Dual ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
G.SKILL TRIDENT Z ROYAL ELITE 64GB 4000MHZ CL18 GOLD ۱۳,۸۵۰,۰۰۰ ۱۳,۸۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal GTRSB DDR4 32GB 4266MHz CL17 Dual Channel ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB-Trident Z Royal RG DDR4 3600MHz CL18 Dual Channel ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ RGB DDR4 - 4266MHz CL17 Dual Channel ۱۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۱,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RS DDR4 -3600MHz CL18 Dual Channel ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RG DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۱۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - TridentZ RGB DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۱۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱۱,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - Trident Z Royal RS DDR4 -3200MHz CL16 Dual Channel ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۱,۲۰۰,۰۰۰
G.SKILL رم دسکتاپDDR4 دوکاناله 3600مگاهرتز 64GB-Trident Z RGB-CL16 ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL TRSENT TRIDENT Z ROYAL ELITE 32GB 4266MHZ CL16 GOLD ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 -4266MHz CL16 Dual ۱۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۱,۰۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal Elite GTEG DDR4 32GB 4000MHz CL16 Dual ۱۰,۸۵۰,۰۰۰ ۱۰,۸۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ GTZSW DDR4 -4000MHz CL19 Dual Channel ۹,۸۶۰,۰۰۰ ۹,۸۶۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۹,۶۵۰,۰۰۰ ۱۰,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB - RipjawsV DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 64GB-RipjawsV RED DDR4 3200MHz CL15 Quad Channel Desktop Ram ۹,۶۰۰,۰۰۰ ۹,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - TridentZ RGB DDR4 32GB 4000MHz CL18 Dual Channel ۹,۰۰۰,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -Trident Z Royal GTRS DDR4 16GB 4400MHz CL16 Dual Channel ۸,۱۰۰,۰۰۰ ۸,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- Trident Z Royal GTRS DDR4 32GB 4000MHz CL18 Dual Channel ۷,۷۰۰,۰۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 - 4400MHz CL16 Dual Channel ۷,۶۰۰,۰۰۰ ۷,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 - 4400MHz CL17 Dual Channel ۷,۴۰۰,۰۰۰ ۷,۴۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB- Trident Z Royal RG DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۶,۸۰۰,۰۰۰ ۶,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal - 3600MHz CL18 ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ DDR4 - 3600MHz CL17 Dual Channel ۶,۶۰۰,۰۰۰ ۶,۶۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - RipjawsV DDR4 - 4000MHz CL18 Dual Channel ۶,۱۰۰,۰۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4 32GB (8GB x 4) 3000MHz CL15 Quad Channel ۵,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-Trident Z Royal RG DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL Trident Z Royal Gold 32GB 3200MHz CL16 ۵,۹۰۰,۰۰۰ ۶,۶۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - RipjawsV DDR4 32GB 3600MHz CL18 Dual Channel ۵,۸۶۰,۰۰۰ ۵,۸۶۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Trident Z Royal RS DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۵,۸۰۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ-GTZ -2x8GB-2Ch DDR4 3866MHz C18Q ۵,۷۵۰,۰۰۰ ۵,۷۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3000MHz CL16 Dual Channel ۵,۳۷۰,۰۰۰ ۵,۳۷۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4 - (16GB x 2) 3000MHz CL16 Dual Channel ۵,۲۸۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal Gold - 3200MHz CL18 ۵,۱۵۰,۰۰۰ ۵,۱۵۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z Royal RG DDR4 4000MHz CL18 Dual Channel ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL DDR4 دو کاناله 3600 مگاهرتز مدل Ripjaws V - CL16 - ظرفیت 32GB ۵,۱۰۰,۰۰۰ ۵,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 4000MHz CL18 Dual Channel Desktop RAM ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB- TridentZ RGB DDR4 4000MHz CL17 Dual Channel Desktop RAM ۴,۹۵۰,۰۰۰ ۴,۹۵۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB -TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۴,۸۲۰,۰۰۰ ۵,۰۴۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal RG DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۴,۴۰۰,۰۰۰ ۴,۴۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB - Aegis DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۴,۱۵۰,۰۰۰ ۴,۱۵۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - RipjawsV DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۳,۹۰۰,۰۰۰ ۳,۹۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-RipjawsV DDR4- 3400MHz CL16 Dual Channel ۳,۸۳۶,۰۰۰ ۳,۸۳۶,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z Royal RG DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB- TridentZ RGB DDR4 - 3600MHz CL18 Dual Channel ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Trident Z Royal RS DDR4 - 3200MHz CL16 Dual Channel ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL DDR4 4000مگاهرتزTRIDENT Z ROYALمدل16GB-F4-4000C18D-16GTRS ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ DDR4 - 8GB x 2 3400MHz CL16 Dual Channel ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 - 3466MHz CL16 Dual Channel ۳,۴۰۰,۰۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB (2x8GB)-Sniper X DDR4 3466MHz CL18 Dual Channel ۳,۲۸۵,۰۰۰ ۳,۲۸۵,۰۰۰
G.SKILL 16GB (2x8GB)-Sniper X DDR4 3600MHz CL19 Dual Channel ۳,۲۸۵,۰۰۰ ۳,۲۸۵,۰۰۰
G.SKILL 16GB - TridentZ RGB DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۳,۱۸۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ RGB DDR4 -3000MHz CL16 Dual Channel ۳,۰۵۰,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -RIPJAWZ V DDR4 - 3200MHz - CL16 - Quad Channel - 2 x 8GB ۳,۰۲۰,۰۰۰ ۳,۰۲۰,۰۰۰
G.SKILL رم کامپیوتر DDR4دوکانالهRIPJAWS V مدل16GB-F4-4000C18D-16GVK ۲,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۹۵۰,۰۰۰
G.SKILL l Ripjaws DDR3 1866MHz SO-DIMM Low-voltage 1.35V-(2x 8GB) CL11 ۲,۸۶۰,۰۰۰ ۲,۸۶۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-RipjawsV DDR4 8GB x 2 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop Ram ۲,۵۴۰,۰۰۰ ۲,۵۴۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB-TridentZ ZKW 2x8GB 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop RAM ۲,۵۲۵,۰۰۰ ۲,۵۲۵,۰۰۰
G.SKILL 16GB-Trident Z DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel Desktop ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
G.SKILL 32GB-AEGIS DDR4 - 2400MHz CL15 Dual Channel Desktop ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB -AEGIS-GIS - 1Ch DDR4 2400MHz C15S ۲,۰۳۰,۰۰۰ ۲,۰۳۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Aegis DDR4 -3200MHz CL16 Dual Channel ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
G.SKILL 16GB - Ripjaws - 2*8 GB - DDR4 2800 ۱,۷۹۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
G.SKILL 16 گیگ - Aegis DDR4 16GB 2400MHz CL17 Single ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۵۴۰,۰۰۰
G.SKILL 8GB-Aegis DDR4 3000MHz CL16 Single Channel Desktop Ram ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۳۰,۰۰۰
G.SKILL رم کامپیوتر 8 گیگابایت DDR4 3200 مدل AEGIS F4-3200C16S-8GIS ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
G.SKILL 8GB - AEGIS - 3200 ۹۸۵,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
G.SKILL 8G -AEGIS DDR4 2400 ۸۳۰,۰۰۰ ۱,۳۲۰,۰۰۰
G.SKILL - 4GB-Aegis DDR4 2400MHz CL17 Single Channel Desktop RAM ۵۳۰,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
G.SKILL 4GB-AEGIS-GIS 1Ch DDR4 2400MHz CL17 RAM ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰