لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Genius جنيوس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اسپيكر - Speaker
Genius SP-L160 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Genius SW-2.1 370 - 2.1 channel bass and steereo surrounded ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
Genius SP-HF1800A ۰ ۰
Genius Stereo USB Powered - SP-U115 ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Genius SW-A2.1 700 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Genius SW-G2.1 500 ۷۰۹,۰۰۰ ۷۰۹,۰۰۰
كيبورد - Keyboard
Genius KM-125 ۱۴۱,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
Genius KB 120 ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Genius KB-110 ۸۸,۰۰۰ ۸۸,۰۰۰
Genius KB-110 Keyboard PS/2 With Persian Letters ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
Genius KB-110X ۱۱۷,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Genius KB-M200 ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Genius KB-M225C ۹۹,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Genius SlimStar 130 ۹۸,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
Genius SlimStar 220 Pro ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Genius Smart KB-100 Multimedia ۱۰۶,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Genius کیبورد مدل KB-110X PS2 با حروف فارسی ۱۳۳,۰۰۰ ۱۳۳,۰۰۰
كيبورد + موس
Genius KM-210 Multimedia desktop kit Keyboard and Mouse ۱۶۷,۰۰۰ ۱۶۸,۰۰۰
Genius SlimStar C130 ۱۶۸,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Genius KB-8000 ۲۷۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
Genius KB-8000X-Wireless multimedia combo ۲۰۸,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰
Genius KB-8005 ۲۹۰,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
Genius KM-130 ۱۴۳,۰۰۰ ۱۸۹,۹۰۰
Genius KM-200 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Genius SlimStar 8000X ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
Genius SlimStar 8005 Wireless Keyboard and Mouse with Persian Letters ۲۰۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
Genius SlimStar 8006 Wireless and Smart combo ۲۰۵,۵۰۰ ۲۷۵,۰۰۰
موس - Mouse
Genius ECO-8100 Blue Eye ۱۵۹,۰۰۰ ۱۵۹,۰۰۰
Genius DX-110 ۵۸,۹۰۰ ۷۵,۰۰۰
Genius DX-110 PS/2 Mouse ۵۶,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Genius DX-120 ۵۷,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
Genius DX-125 ۵۷,۰۰۰ ۷۹,۵۰۰
Genius DX-130 ۵۷,۰۰۰ ۷۹,۲۰۰
Genius DX-150 ۶۶,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Genius DX-150X Mouse ۶۸,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Genius Media Pointer 100 Cordless Presenter ۲۱۹,۵۰۰ ۳۲۷,۹۲۰
Genius Mouse Genius X-G300 ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
Genius NX-7005 ۱۰۸,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
Genius NX-7015 ۱۷۰,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
هدست - ميكروفن - هدفون
Genius GHP-200A ۰ ۰
Genius HS-935BT - Bluetooth over-ear headset or headphone ۱۶۵,۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
Genius HS-940BT Bluetooth Headset ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Genius HS-M430 ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
هدست و بلوتوث
Genius HS-M430 Headphones ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
Genius HSM450 Headphones ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰