لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Genius جنيوس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Genius MousePen i608X ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Genius MousePen i608XE ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Genius EasyPen i405X ۱,۵۲۰,۰۰۰ ۱,۶۳۸,۰۰۰
Genius Scorpion M8-610 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Genius Scorpion M6-600 ۱,۱۷۶,۰۰۰ ۱,۱۷۶,۰۰۰
Genius KB-8000X-Wireless multimedia combo ۶۹۵,۰۰۰ ۶۹۵,۰۰۰
Genius NX-9000BT - Bluetooth wireless optical mouse ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
Genius SlimStar 8006 Wireless and Smart combo ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
Genius SlimStar 8000X ۵۴۵,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Genius KB-8005 ۵۴۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
Genius SlimStar 8005 Wireless Keyboard and Mouse with Persian Letters ۵۳۴,۶۰۰ ۵۳۴,۶۰۰
Genius کیبورد و موس بی سیم KM-8200 ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Genius SP-920BT Portable Speaker ۵۲۳,۰۰۰ ۵۲۳,۰۰۰
Genius Media Pointer 100 Cordless Presenter ۴۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
Genius SP-L160 ۴۲۲,۰۰۰ ۴۲۲,۰۰۰
Genius SlimStar C130 ۳۵۳,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
Genius ECO-8100 Blue Eye ۳۵۰,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
Genius کیبورد و ماوس مدل KM-160 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
Genius KM-125 ۳۰۶,۹۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Genius HS-935BT - Bluetooth over-ear headset or headphone ۲۷۴,۲۳۰ ۲۷۷,۰۰۰
Genius NX-7000 Wireless Optical Mouse ۲۶۷,۰۰۰ ۲۶۷,۰۰۰
Genius NX-7015 ۲۵۹,۰۰۰ ۲۸۹,۰۰۰
Genius SlimStar 130 ۲۵۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
Genius KB-M225C ۲۴۰,۰۰۰ ۲۸۳,۰۰۰
Genius KB-M200 ۲۳۵,۰۰۰ ۲۷۳,۲۴۰
Genius KB-125 ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
Genius NX-7005 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
Genius DX-7005 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
Genius Smart KB-100 Multimedia ۲۱۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
Genius DX-150 ۱۶۹,۹۰۰ ۱۶۹,۹۰۰
Genius DX-150X Mouse ۱۴۰,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Genius DX-110 PS/2 Mouse ۱۱۵,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
Genius DX-110 ۱۱۳,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Genius DX-130 ۱۱۳,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Genius DX-125 ۱۱۲,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Genius DX-120 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰