لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Grandstream گرند استیریم


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Grandstream سانترال IP مدل UCM6208 ۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۱۷,۲۰۰,۰۰۰
Grandstream سانترال IP مدل UCM6204 - تحت شبکه ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱۱,۱۰۰,۰۰۰
Grandstream سانترال IP مدل UCM6202 - تحت شبکه ۸,۲۰۰,۰۰۰ ۸,۲۰۰,۰۰۰
Grandstream تلفن تحت شبکه باسیم مدل GXV3370 ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰
Grandstream گیت وی مدل GXW 4104 ۶,۲۰۰,۰۰۰ ۶,۲۰۰,۰۰۰
Grandstream تلفن بیسیم تحت شبکه وای فای WIFI مدل WP820 ۴,۹۹۰,۰۰۰ ۴,۹۹۰,۰۰۰
Grandstream مبدل تلفنی مدل HT818​ ۴,۷۳۰,۰۰۰ ۴,۷۳۰,۰۰۰
Grandstream تلفن VoIP مدیریتی GRP2615 ۴,۵۲۰,۰۰۰ ۴,۵۲۰,۰۰۰
Grandstream تلفن VoIP مدل GRP2614 ۴,۳۰۰,۰۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰
Grandstream تلفن تحت شبکه مدل WP810 ۳,۸۰۰,۰۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP2170 12-Line ۳,۶۸۰,۰۰۰ ۳,۶۸۰,۰۰۰
Grandstream مبدل تلفنی مدل ATA HT814​ ۳,۲۳۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP2140 4-Line Enterprise Corded ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۹۳۰,۰۰۰
Grandstream تلفن تحت شبکه مدل GXP2200 ۲,۷۹۹,۰۰۰ ۲,۷۹۹,۰۰۰
Grandstream GXP1630 3-Line Corded IP Phone ۱,۸۴۹,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP1628 2-Line Corded IP Phone ۱,۷۹۹,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Grandstream DP720 5-Line Cordless ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
Grandstream مبدل تلفنی مدل HT812​ ۱,۶۷۸,۰۰۰ ۱,۶۷۸,۰۰۰
Grandstream تلفن تحت شبکه مدل DP722 ۱,۶۴۰,۰۰۰ ۱,۶۴۰,۰۰۰
Grandstream گیت وی مدل ATA HT802 Analog Telephone ۱,۵۸۲,۰۰۰ ۱,۵۸۲,۰۰۰
Grandstream تلفن بی سیم تحت شبکه مدل DP 752 ۱,۵۷۰,۰۰۰ ۱,۵۷۰,۰۰۰
Grandstream تلفن VoIP مدل GRP2601P ۱,۵۶۰,۰۰۰ ۱,۵۶۰,۰۰۰
Grandstream گیت وی مدل HT801 Analog Telephone ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP2130 3-Line Corded IP Phone ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP1610 1-Line Corded IP Phone ۱,۱۱۰,۰۰۰ ۱,۱۱۰,۰۰۰
Grandstream تلفن VoIP مدل GRP2602P ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Grandstream تلفن VoIP مدل GRP2601 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Grandstream GXP1625 2-Line Corded IP Phone ۴۸۰,۰۰۰ ۱,۳۹۰,۰۰۰
Grandstream GXP1615 1-Line Corded IP Phone ۴۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰