لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Green گيرين


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اسپيكر - Speaker
Green GS330-BT 2.1 Bluetooth Speaker ۹۱۰,۰۰۰ ۸,۱۵۰,۰۰۰
Green GS6115-BT 5.1 Bluetooth Speaker ۱,۶۹۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Green GS325-R ۶۲۸,۰۰۰ ۵,۷۰۰,۰۰۰
Green GS330-R ۱,۳۹۸,۰۰۰ ۱,۴۱۹,۰۰۰
پاور- Power
Green GP1050B-OCDG 80PLUS Platinum Modular Power Supply ۲,۹۳۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
Green GP1200B-OCDG 80PLUS Platinum Modular Power Supply ۳,۱۴۰,۰۰۰ ۳۲,۵۰۰,۰۰۰
Green GP1350B-OCDG 80PLUS Platinum Modular Power Supply ۳,۲۵۰,۰۰۰ ۳,۵۹۰,۰۰۰
Green GP300A ECO 80Plus Power Supply ۳۷۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
Green GP450A-UK ۱,۰۳۸,۸۰۰ ۱,۰۳۸,۸۰۰
Green 430وات مدل GP430A-ESD ۷۵۴,۰۰۰ ۷۵۴,۰۰۰
Green GP1350B-OC ۳۵,۵۰۰,۰۰۰ ۳۵,۵۰۰,۰۰۰
Green GP220F-mini ITX ۸۹۹,۰۰۰ ۸۹۹,۰۰۰
Green GP330A ۳۲۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Green GP330A-ESD ۵۳۰,۰۰۰ ۶۰۹,۵۰۰
Green GP330A-EU+ PLUS ۵۶۰,۰۰۰ ۵۶۰,۰۰۰
Green GP330A-EUD 80Plus Bronze ۵۲۷,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
Green GP330A-SP ۰ ۰
Green GP330S ۷,۲۰۰,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
Green GP380A ۶۵۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
Green GP380A-ES ۶,۵۰۰,۰۰۰ ۶,۵۰۰,۰۰۰
Green GP380A-EU ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۱,۰۰۰
Green GP380A-EUD 80Plus Bronze ۵۶۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
Green GP380A-HE ۰ ۰
Green GP430A ۵۳۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
Green GP430A-EU ۷۱۹,۰۰۰ ۷,۲۰۰,۰۰۰
Green GP430A-EU Plus ۰ ۰
Green GP430A-EUD 80Plus Bronze ۶۳۰,۰۰۰ ۷۲۵,۰۰۰
Green GP430A-SP ۰ ۰
Green GP480A ۸۲۵,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰
Green GP480A-ES ۴۴۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
Green GP480A-EU ۸۲۵,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Green GP480A-EU + PLUS ۸۱۹,۰۰۰ ۸۶۹,۲۰۰
Green GP480A-EUD 80Plus Bronze ۷۷۵,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
Green GP530A-ES ۹۱۱,۰۰۰ ۹,۰۰۰,۰۰۰
Green GP530A-ESD 80Plus Bronze Power Supply ۴۳۹,۰۰۰ ۴۳۹,۰۰۰
Green GP530A-EU ۹۴۰,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
Green GP530A-EUD 80Plus Bronze ۸۶۵,۰۰۰ ۹۱۱,۶۰۰
Green GP550A-UK -550W ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۱۲,۸۰۰,۰۰۰
Green GP580A-EDU PLUS ۱,۰۴۰,۰۰۰ ۱,۰۴۰,۰۰۰
Green GP580A-ES 80Plus Bronze ۱۰,۳۰۰,۰۰۰ ۱۰,۳۰۰,۰۰۰
Green GP580A-EUD 80Plus Bronze ۷۰۰,۰۰۰ ۱,۰۴۱,۰۰۰
Green GP650A-UK ۱,۵۴۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Green GP650B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Green GP700B HP Plus ۱,۸۲۰,۰۰۰ ۱,۸۲۰,۰۰۰
Green GP750B-OC +Plus ۱,۱۲۰,۰۰۰ ۲,۲۷۹,۰۰۰
Green GP750B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum ۲,۰۴۹,۰۰۰ ۲۰,۵۰۰,۰۰۰
Green GP850B-OC + Plus ۲,۵۷۵,۸۰۰ ۲,۵۷۵,۸۰۰
Green GP850B-OCPT Overclocking Evo 80 Plus Platinum ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۵۷۵,۸۰۰
Green GREEN GP530A-EU+ POWER ۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Green Z2+ HERO ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Green منبع تعذیه کامپیوتر مدل GP400A-ECO ۴۹۷,۰۰۰ ۵۱۵,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر GP530A ۹۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر GP580A ۹۳۰,۰۰۰ ۹۳۰,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر مدل GP220F-FLEX ۸۸۸,۰۰۰ ۸,۷۰۰,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر مدل GP330A-HED ۵۹۱,۰۰۰ ۵۹۱,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر مدل GP380A-ESD ۶۸۵,۰۰۰ ۶۸۵,۰۰۰
Green منبع تغذیه کامپیوتر مدل GP380A-HED ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
پاور سرور-Power Serevr
Green GP350-IPC ۴۵۷,۹۰۰ ۱۴,۳۰۰,۰۰۰
رک-رکمونت-RACKMOUNT
Green g600 ۱,۷۳۵,۰۰۰ ۲۰,۴۰۰,۰۰۰
فن پردازنده -سی پی یو - CPU Cooler
Green NOTUS 200-PWM ۴۱۵,۰۰۰ ۴,۶۵۰,۰۰۰
Green TINYCOOL 90-FHS CPU Cooler ۱۲۵,۰۰۰ ۱۳۹,۰۰۰
Green Tinycool-90 PWM ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Green TinyGold-95 PWM CPU Cooler ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
Green Glacier 120-EVO -GLC120-EVO ۱,۲۷۰,۰۰۰ ۱,۷۹۰,۰۰۰
Green Glacier 240-EVO- GLC360-EVO ۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
Green Glacier 240-EVO-GLC240-EVO ۱,۶۷۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Green GLACIER 360 EVO -GLC360 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۸,۸۰۰,۰۰۰
Green Glacier GLC 240-A AiO Liquid Cooling System ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱,۴۹۹,۰۰۰
Green GLC120A-Compact-Water-Cooling Fan ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۲۷۰,۰۰۰
Green GLC240A GLACIER ۱,۴۹۹,۰۰۰ ۱۶,۳۰۰,۰۰۰
Green GLC360A Compact Water Cooling ۱,۸۶۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Green NOTUS 100-PWM ۳۲۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
Green Notus 95 PWM ۳۲۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
Green Notus-400 Pwm ۵۰۵,۰۰۰ ۵,۱۵۰,۰۰۰
Green سیستم خنک کننده بادی مدل Tiny Cool 90 rev1.1 ۹۳,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
فن كيس و پاور
Green GF120-FSB 120mm -Cace Fan ۱۳۰,۰۰۰ ۱,۲۸۰,۰۰۰
Green GF120-RGB 120mm Case Fan ۲۱۸,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Green GF140L-Turbo LED 140mm Case Fan ۱۸۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Green مدل GF120-HAF-RGB ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
كولرگازی - اسپیلت
Green کولر گازی مدل GWS-H09P1T1/R1 - سرمایش و گرمایش - R410A ۶,۳۴۰,۰۰۰ ۶,۳۴۰,۰۰۰
Green کولر گازی مدل GWS-H12P1T1/R1 - سرمایش و گرمایش - R410A ۷,۳۰۰,۰۰۰ ۷,۳۰۰,۰۰۰
Green کولر گازی مدل GWS-H12P1T1A - سرمایش و گرمایش - R410A ۸,۴۹۰,۰۰۰ ۸,۴۹۰,۰۰۰
كيبورد - Keyboard
Green GK-303 ۱۱۷,۵۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Green GK401 Slim ۱۶۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Green GK-101W ۳۲۵,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
Green GK-102W ۵۹۹,۰۰۰ ۵۹۹,۰۰۰
Green GK301 ۰ ۰
Green GK302 ۱۱۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Green GK402 ۱۴۷,۰۰۰ ۱,۵۸۰,۰۰۰
Green GK403 Gaming ۱۹۵,۰۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰
Green GK501 ۱۲۶,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
Green GK502 ۱۴۸,۴۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Green GK-503 ۱۵۸,۰۰۰ ۱,۵۹۰,۰۰۰
Green GK601-RGB ۴۸۵,۰۰۰ ۵۷۲,۵۰۰
كيبورد + موس
Green GKM-305 ۱۲۹,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
Green GKM-505W ۳۴۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
كيس - ‍Case
Green GP330A SP Plus ۵,۲۰۰,۰۰۰ ۵,۲۰۰,۰۰۰
Green HIWA ۲۴۰,۰۰۰ ۳,۶۰۰,۰۰۰
Green 2012 ۱,۲۲۰,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
Green AVA Mid-Tower Case ۲۹۰,۰۰۰ ۳,۹۵۰,۰۰۰
Green G450-4U Rackmount Server Case ۱,۴۵۵,۰۰۰ ۱۶,۵۰۰,۰۰۰
Green G520-RACKMOUNT 4U ۱,۴۲۰,۰۰۰ ۱,۶۹۰,۰۰۰
Green GP500B HP Plus ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰
Green Mac1 ۱,۳۱۹,۰۰۰ ۱,۳۱۹,۰۰۰
Green MAGNUM EVO ۱,۳۲۰,۰۰۰ ۱,۴۱۹,۰۰۰
Green oraman ۳۶۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
Green Oraman Plus ATX- اورامان پلاس ۳۶۵,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰
Green Pars EVO ۴۹۹,۰۰۰ ۵,۴۰۰,۰۰۰
Green tenuous-کیس مینی ۵۹۰,۰۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰
Green X2-Jaguar ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Green X3 CASES X-3 ۱,۹۸۰,۰۰۰ ۱,۹۸۰,۰۰۰
Green Z Plus GRAND ۱۲,۹۰۰,۰۰۰ ۱۲,۹۰۰,۰۰۰
Green Z+ Grand -Mid-Towe-BLACK ۰ ۰
Green Z+ GRAND-Mid-Tower-White ۰ ۰
Green Z2 Honor - زد تو آنر ۱,۳۴۰,۰۰۰ ۱,۳۴۰,۰۰۰
Green Z4 Astiak- زد فور آستیاک ۱,۵۸۰,۰۰۰ ۲۲,۵۰۰,۰۰۰
Green کیس کامپیوتر مدل ECO ۱,۴۹۰,۰۰۰ ۱,۴۹۰,۰۰۰
کامپیوتر آماده -ALL IN ONE PC
Green GPiO240 H110A ۶,۸۸۰,۰۰۰ ۶,۸۸۰,۰۰۰
موس - Mouse
Green GM402 Gaming ۹۰,۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰
Green GM101 ۵۴,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
Green GM102 ۶۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Green GM-103W ۱۱۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
Green GM301 ۸۵,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Green GM302 ۹۳,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
Green GM400 ۵۱,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
Green GM401 Advanced Optical Gaming Wired Mouse ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
Green GM-403W Wireless Mouse ۱۱۵,۰۰۰ ۱,۲۲۰,۰۰۰
Green GM-501W ۱۳۵,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
Green GM-503W Wireless ۱۳۵,۰۰۰ ۱,۵۳۰,۰۰۰
Green GM-601 Gaming Optical ۲۰۴,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
هارد پر سرعت-SSD
Green 120GB - WDS120G2G0B -M.2 ۵۱۰,۰۰۰ ۷,۴۵۰,۰۰۰