لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات JABRA جبرا


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
هدست - ميكروفن - هدفون
JABRA Move Wireless Headphones ۹۹۹,۰۰۰ ۹۹۹,۰۰۰
JABRA Sport Pace ۶۹۵,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
هدست و بلوتوث
JABRA BT2047 ۶۴,۹۰۰ ۶۴,۹۰۰
JABRA MINI ۱۱۸,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
JABRA STORM ۵۴۵,۲۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
JABRA Talk 55 Bluetooth Headset with Charging Case ۱,۴۵۰,۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰
JABRA BOOST ۰ ۰
JABRA BT2045 ۳۰۰,۰۰۰ ۳۲۳,۰۰۰
JABRA BT2046 ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
JABRA CLASSIC ۱۰۹,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
JABRA Elite 25e ۷۹۹,۰۰۰ ۸۱۰,۰۰۰
JABRA Elite 65t ۲,۳۴۵,۰۰۰ ۳,۱۹۸,۰۰۰
JABRA Elite Sport Wireless ۰ ۰
JABRA Extreme2 ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
JABRA Halo Free ۲۵۲,۹۰۰ ۷۲۰,۰۰۰
JABRA Halo Smart ۲۹۹,۹۰۰ ۲۹۹,۹۰۰
JABRA JABRA STYLE-NFC ۱۵۸,۹۰۰ ۹۸۱,۰۰۰
JABRA MOTION ۱,۲۹۸,۰۰۰ ۱,۲۹۸,۰۰۰
JABRA SPORT COACH ۳۶۴,۹۰۰ ۳۶۴,۹۰۰
JABRA STEALTH ۲۴۹,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
JABRA STEEL -WIRELESS HEADSET ۵۸۵,۰۰۰ ۶۰۸,۰۰۰
JABRA STEP WIRELESS ۶۹۹,۰۰۰ ۶۹۹,۰۰۰
JABRA Talk ۴۵۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
JABRA Talk 15 Bluetooth Headset ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
JABRA Talk 2 - Bluetooth Headset with HD Voice Technology ۴۷۵,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
JABRA Talk 25 Bluetooth Headset ۵۸۵,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰
JABRA Talk 35 Bluetooth Headset ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
JABRA Tour ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
JABRA Uc Voice 550 ۱,۴۴۵,۰۰۰ ۱,۴۴۵,۰۰۰
JABRA هدفون بی سیم مدل Active 45e ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
JABRA هدفون بی سیم مدل Elite 65e ۲,۲۵۰,۰۰۰ ۲,۳۵۰,۰۰۰
JABRA هدفون بی سیم مدل Elite Sport W25J ۲,۹۸۰,۰۰۰ ۲,۹۸۰,۰۰۰