لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات LEGRAND لگراند


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
باکس و پریز
LEGRAND پریز تلفن باریک لگراند 78730 ۲۸,۰۰۰ ۲۸,۰۰۰
LEGRAND کیستون شبکه Cat 6 STP پهن 76566 ۶۱,۰۰۰ ۶۱,۰۰۰
LEGRAND کیستون شبکه Cat 6 UTP باریک 76561 ۳۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
بسط و نگهدارنده
LEGRAND زاویه خارجی ترانک 50*105 - 10785 ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
پچ کورد -UTP
LEGRAND Cat6 سه متری وارداتی ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
داكت و رك
LEGRAND کادر و حلقه طرح دیپلمات 74812 ۸,۰۰۰ ۸,۰۰۰
كابل شبکه
LEGRAND پچ کورد 5 متری Cat 6 UTP ۱۰,۵۰۰ ۱۰,۵۰۰
کلید و پریز
LEGRAND پریز برق سفید 77210 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
LEGRAND پریز برق قرمز 77214 ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
مقصل دیواری
LEGRAND ترانک 50*105 با درب نرم 10422 ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
LEGRAND قطعه اتصال بدنه چسبي 10692 ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
LEGRAND قطعه اتصال بدنه گيره ايي 10691 ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
LEGRAND مسدود كننده ترانک 80 - 10722 ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰