لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات MEHR مهر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
MEHR کاغذ خردکن مدل MM - 830 ۱۵,۶۵۹,۰۱۰ ۱۵,۶۵۹,۰۱۰
MEHR MM-820 ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
MEHR MM-886 ۸,۵۰۰,۰۰۰ ۸,۵۰۰,۰۰۰
MEHR MM 600C Paper Cut Shredder ۳,۴۵۰,۰۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰
MEHR MM-350 Paper Shredder ۳,۴۴۵,۰۰۰ ۳,۴۴۵,۰۰۰
MEHR paper shredder MM886 ۲,۷۹۰,۰۰۰ ۲,۷۹۰,۰۰۰