لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Maxtor مكستور


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Maxtor 4TB- M3 External Hard Drive ۱,۳۸۵,۰۰۰ ۱,۳۸۵,۰۰۰
Maxtor 1TB - M3 External Hard Drive ۸۷۵,۰۰۰ ۸۷۵,۰۰۰
Maxtor IDE - 160 Gb ۱۱۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰