لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات NEC ان ای سی


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
NEC ویدئو پروژکتور مدل NP-P554W ۵۰,۶۹۰,۰۰۰ ۵۰,۶۹۰,۰۰۰
NEC PA703W Professional Installation Projector ۴۴,۶۷۹,۰۰۰ ۴۴,۶۷۹,۰۰۰
NEC دریل بتن کن NEC 1651 ۸,۱۲۴,۷۳۰ ۸,۱۲۴,۷۳۰
NEC ویدیو پروژکتور MC342XG 3LCD Video Projector ۷,۶۹۵,۰۰۰ ۷,۶۹۵,۰۰۰
NEC ME301XG Multimedia Projector ۶,۹۵۰,۰۰۰ ۶,۹۵۰,۰۰۰
NEC ویدئو پروژکتور مدل U250X ۶,۰۰۰,۰۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰
NEC NP-VE303X Multimedia Projector ۵,۹۴۵,۰۰۰ ۵,۹۴۵,۰۰۰
NEC VE-303G Multimedia Projector ۴,۸۴۵,۰۰۰ ۴,۸۴۵,۰۰۰
NEC پروژکتور مدل NP-V302X ۴,۳۹۰,۰۰۰ ۴,۳۹۰,۰۰۰
NEC دریل بتن کن مدل NEC 0845L ۴,۱۹۳,۹۰۰ ۴,۱۹۳,۹۰۰
NEC دریل پیچ گوشتی شارژی مدل 1515 ۳,۲۸۵,۸۰۰ ۳,۲۸۵,۸۰۰
NEC دریل بتن کن مدل NEC 1532 ۳,۱۰۰,۰۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰
NEC فرز سنگ بری مدل NEC-2723 ۲,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰
NEC اره عمود بر مدل NEC 7540 ۲,۰۹۸,۰۰۰ ۲,۰۹۸,۰۰۰
NEC دستگاه سنباده زن مدل NEC-3101 ۱,۶۹۱,۰۰۰ ۱,۶۹۱,۰۰۰
NEC دریل چکشی مدل NEC-1331 ۱,۵۳۳,۵۰۰ ۱,۵۳۳,۵۰۰
NEC دریل مدل NEC 1371 ۱,۴۱۲,۰۰۰ ۱,۴۱۲,۰۰۰
NEC سشوار صنعتی مدل NEC 4110 ۱,۱۵۰,۶۷۰ ۱,۱۵۰,۶۷۰
NEC دریل چکشی مدل NEC-1321 ۹۰۶,۰۰۰ ۹۰۶,۰۰۰
NEC دریل مدل NEC-6531 ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
NEC دریل مدل NEC-6115 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
NEC پیچ گوشتی شارژی و سری پیچ گوشتی مدل NEC-1636 ۷۹۹,۲۰۰ ۷۹۹,۲۰۰
NEC سشوار صنعتی مدل 4111 ۷۷۲,۰۰۰ ۷۷۲,۰۰۰
NEC پایه رک مدل SL2100 161893001-A ۷۰۴,۰۰۰ ۷۰۴,۰۰۰