لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات NEXANS نگزنس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آداپتور شبکه
NEXANS آداپتور فیبر نوری LC سینگل مود Duplex ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری LC مالتی مود N205.611 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC سینگل مود N205.624 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC سینگل مود N205.624 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC مالتی مود N205.614 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری نگزنس SC مالتی مود N205.614 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
باکس و پریز
NEXANS باکس روکار 2 پورت N200.116 ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
پچ پنل-Patch-Panels
NEXANS پچ پنل 24 پورت N521.661 ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
NEXANS پچ پنل فیبر نوری 12 پورت N441.203 ۴۳۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
پچ کورد
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۹,۰۰۰ ۱۹,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبر نوری N123.2CCO2 - SC-SC MM 2M ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود نگزنس 5 متری ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 2 متری ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 2 متری ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 3 متری ۴۲,۰۰۰ ۴۲,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 5 متری ۶۵,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰
كابل شبکه
NEXANS Cat 6 SFTP 305M Network Cable ۵۴۵,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
NEXANS Cat 6 SFTP 500M Network Cable ۱,۸۵۰,۰۰۰ ۱,۸۵۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 SFTP بدون تست حلقه 500 متر ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 SFTP تست فلوک LSZH حلقه 500 متر ۴,۸۹۵,۰۰۰ ۴,۸۹۵,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP بدون تست حلقه 305 متر ۸۴۹,۰۰۰ ۸۴۹,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP تست فلوک LSZH حلقه 305 متر ۲,۱۸۹,۰۰۰ ۲,۱۸۹,۰۰۰
NEXANS N101.214EO-LSZH با روكش Cat6 UTP كابل شبكه ارتباطي دو متري ۳۵,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
NEXANS کابل شبکه Cat6 UTP آلومینیوم حلقه 305 ۵۴۲,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
NEXANS متري LSZH روكش Cat6 UTP كابل شبكه 4 زوجي-N100.607 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
کابل شبکه فیبر نوری
NEXANS 12 کور سینگل مود N164.185 ۸۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
مودم و روتر شبکه فیبر نوری
NEXANS N441.204 LANmark-OF Sliding Patch Panels ۵۹۰,۰۰۰ ۵۹۰,۰۰۰