لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات NEXANS نگزنس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آداپتور شبکه
NEXANS آداپتور فیبر نوری LC سینگل مود Duplex ۱۷,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری LC مالتی مود N205.611 ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC سینگل مود N205.624 ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC سینگل مود N205.624 ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری SC مالتی مود N205.614 ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
NEXANS آداپتور فیبرنوری نگزنس SC مالتی مود N205.614 ۱۵,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
باکس و پریز
NEXANS باکس روکار 2 پورت N200.116 ۱۲,۵۰۰ ۱۲,۵۰۰
پچ پنل-Patch-Panels
NEXANS پچ پنل فیبر نوری 12 پورت N441.203 ۴۶۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
پچ کورد
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر ۳۱,۰۰۰ ۳۱,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 50 سانت ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبر نوری SC-SC مالتی مود نگزنس 5 متری ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 1 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-LC سینگل مود 2 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 2 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 3 متری ۴۰,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 5 متری ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
كابل شبکه
NEXANS Cat 6 SFTP 305M Network Cable ۶۱۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
NEXANS Cat 6 SFTP 500M Network Cable ۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲,۰۰۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 SFTP بدون تست حلقه 500 متر ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 SFTP تست فلوک LSZH حلقه 500 متر ۳,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP بدون تست حلقه 305 متر ۸۲۳,۵۰۰ ۸۲۳,۵۰۰
NEXANS Cat6 UTP تست فلوک LSZH حلقه 305 متر ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
NEXANS LSZH با روكش Cat5e UTP كابل شبكه ارتباطي پنج متري-N101.213HO ۱۹,۱۰۰ ۱۹,۱۰۰
NEXANS کابل شبکه Cat6 UTP آلومینیوم حلقه 305 ۶۱۰,۰۰۰ ۶۱۰,۰۰۰
کابل شبکه فیبر نوری
NEXANS 12 کور سینگل مود N164.185 ۸,۲۰۰ ۸,۲۰۰