لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات NEXANS نگزنس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
NEXANS N101.214EO-LSZH با روكش Cat6 UTP كابل شبكه ارتباطي دو متري ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
NEXANS متري LSZH روكش Cat6 UTP كابل شبكه 4 زوجي-N100.607 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۷,۹۳۰,۰۰۰
NEXANS پچ پنل فیبر نوری 12 پورت N441.203 ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
NEXANS پچ کورد 20 متری نگزنس Cat6 UTP ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
NEXANS پچ کورد Cat6 UTP نگزنس به طول 5 متر ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
NEXANS پچ کورد فیبرنوری SC-SC سینگل مود 1 متری ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
NEXANS Cat6 UTP LSZH طول 5 متر ۴۳,۰۰۰ ۴۳,۰۰۰
NEXANS پچ کورد ۲ متری نگزنس Cat6 UTP ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
NEXANS پچ کورد 50 سانتیمتری نگزنس Cat6 UTP ۱۳,۵۰۰ ۱۳,۵۰۰