لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Newrock


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Newrock دستگاه سانترال ویپ - VOIP نیوراک OM50-8FXO/4FXS ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Newrock دستگاه سانترال ویپ -VOIP نیوراک OM50-4FXO/8FXS ۱۸,۰۰۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰,۰۰۰
Newrock گیت وی Gateway Newrock HX 440G-4FXO ۶,۴۵۰,۰۰۰ ۶,۴۵۰,۰۰۰
Newrock گیت وی Gateway NewRock HX 402G-2FXS ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Newrock تلفن VoIP نیوراک مدل NRP1000P تحت شبکه ۲,۱۴۰,۰۰۰ ۲,۱۴۰,۰۰۰