لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Nokia نوكيا


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Nokia 800 Tough ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 800 Tough- دست دوم - کارکرده ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰,۰۰۰
Nokia C3 - دست دوم - کارکرده ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Nokia C3 ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰
Nokia X5 - دست دوم - کارکرده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 5.1 - دست دوم - کارکرده ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 1 - دست دوم - کارکرده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 6300 4G ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 6300 4G - دست دوم - کارکرده ۸,۰۰۰,۰۰۰ ۸,۰۰۰,۰۰۰
Nokia G21 ۴,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۷۶۲,۰۰۰
Nokia C21 ۴,۷۶۲,۰۰۰ ۴,۷۶۲,۰۰۰
Nokia 6.2 - دست دوم - کارکرده ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
Nokia 6.2 ۴,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰
Nokia 7.2 ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Nokia 7.2 - دست دوم - کارکرده ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Nokia G20 ۴,۰۸۵,۰۰۰ ۶,۹۹۹,۰۰۰
Nokia 8000 4G ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
Nokia 8000 4G - دست دوم - کارکرده ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
Nokia G10 ۳,۳۰۳,۰۰۰ ۳,۳۹۹,۰۰۰
Nokia 5.3 - دست دوم - کارکرده ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 220 4G - دست دوم - کارکرده ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 5.3 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 3.4 ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 3.4 - دست دوم - کارکرده ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia C30 - دست دوم - کارکرده ۳,۰۰۰,۰۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 6.1 دست دوم - کارکرده ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Nokia 6.1 ۲,۹۰۰,۰۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰
Nokia C30 ۲,۸۱۵,۰۰۰ ۲,۹۴۹,۰۰۰
Nokia 1.4 ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۷۹۹,۰۰۰
Nokia 1.4 - دست دوم - کارکرده ۲,۴۰۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
Nokia 6 - دست دوم -کارکرده ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Nokia 8 - دست دوم - کارکرده ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Nokia N8 - دست دوم - کارکرده ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰
Nokia 3.1 Plus ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Nokia PLUS 3.1 -دست دوم - کارکرده ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
Nokia C20 ۲,۱۸۵,۰۰۰ ۲,۴۸۰,۰۰۰
Nokia 2.3 - دست دوم - کارکرده ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Nokia 2.3 ۲,۱۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
Nokia 6310 2021 ۲,۰۹۰,۰۰۰ ۲,۰۹۰,۰۰۰
Nokia 2.1 - دست دوم - کارکرده ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
Nokia Comfort Earbuds+ TWS-411W ۱,۷۹۵,۰۰۰ ۱,۷۹۵,۰۰۰
Nokia C10 - دست دوم - کارکرده ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Nokia 5 - دست دوم - کارکرده ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰
Nokia Lumia 930 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
Nokia C10 ۱,۳۹۹,۰۰۰ ۱,۵۷۵,۰۰۰
Nokia 3.2 - دست دوم - کارکرده ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Nokia 3.2 ۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰
Nokia C1 2nd Edition 2021 ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱,۳۱۰,۰۰۰
Nokia C2 - دست دوم - کارکرده ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Nokia 8110 4G - دست دوم - کارکرده ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
Nokia C1 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۴۶۵,۰۰۰
Nokia 2.2 ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Nokia 2.2 - دست دوم - کارکرده ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Nokia C1 - دست دوم - کارکرده ۱,۱۰۰,۰۰۰ ۱,۱۰۰,۰۰۰
Nokia 150 2020 ۱,۰۱۶,۰۰۰ ۱,۱۴۵,۰۰۰
Nokia 1 Plus - دست دوم - کارکرده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 2720 Flip ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 3 - دست دوم - کارکرده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 2720 Flip - دست دوم - کارکرده ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰
Nokia 210 ۹۹۵,۰۰۰ ۱,۰۱۵,۰۰۰
Nokia 5310 2020 - دست دوم کارکرده ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
Nokia X7 - دست دوم - کارکرده ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Nokia 8.1 - دست دوم - کارکرده ۸۰۰,۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰
Nokia 125 ۷۲۲,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
Nokia 7 PLUS ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
Nokia 7 Plus - دست دوم - کارکرده ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
Nokia 110 2019 ۶۹۷,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
Nokia 110 ۶۸۰,۰۰۰ ۷۶۹,۰۰۰
Nokia هندزفری بلوتوثی مدل E3102 ۶۷۸,۵۴۰ ۹۳۵,۰۰۰
Nokia New 105 2017 - Dual SIM ۵۹۹,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
Nokia 106 ۵۷۵,۰۰۰ ۵۷۵,۰۰۰
Nokia 106 2019 Dual SIM ۵۷۵,۰۰۰ ۶۵۹,۰۰۰
Nokia 105 ۵۷۲,۰۰۰ ۵۷۲,۰۰۰
Nokia 106 2018 - Dual SIM ۵۵۶,۰۰۰ ۷۰۵,۰۰۰
Nokia هدفون بلوتوثی رنگی مدل E3100 ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰
Nokia هندزفری بلوتوثی مدل E3103 ۵۳۱,۰۰۰ ۸۳۵,۰۰۰
Nokia 125 - دست دوم - کارکرده ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Nokia 2 - دست دوم - کارکرده ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Nokia 110 4G - دست دوم - کارکرده ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
Nokia 105 2019 ۵۱۴,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
Nokia 105 4G - دست دوم - کارکرده ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
Nokia N95 - دست دوم - کارکرده ۴۵۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
Nokia X - دست دوم - کارکرده ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
Nokia 1202 - دست دوم - کارکرده ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
Nokia 1.3 - دست دوم - کارکرده ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
Nokia G50 5G - دست دوم - کارکرده ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Nokia G20 - دست دوم - کارکرده ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
Nokia باطری BL-5F ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
Nokia باطری BP-6MT ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Nokia باطری BL-5BT ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Nokia باطریBL-6P ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Nokia باطری BL-5J ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Nokia باطری BL-5CT ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
Nokia باطری BP-5L ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
Nokia قاب E60 ۱۱۳,۸۰۰ ۱۱۳,۸۰۰