لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات PAKSHOMA پاکشوما


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
PAKSHOMA یخچال و فریزر ساید بای ساید مدل P190S ۱۹,۵۰۰,۰۰۰ ۲۰,۶۴۵,۰۰۰
PAKSHOMA یخچال و فریزر مدل P230S ۱۶,۸۱۱,۰۱۰ ۱۶,۹۰۰,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFB-95401WT ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۳,۹۵۰,۰۰۰ ۱۳,۹۵۰,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFB 95401 ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۳,۹۱۱,۰۱۰ ۱۳,۹۱۱,۰۱۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFI 94402 ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۳,۸۵۱,۰۱۰ ۱۳,۸۵۱,۰۱۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFB-95402 ۱۳,۵۰۰,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFI 94401 ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۳,۲۰۶,۰۰۰ ۱۳,۲۰۶,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی اتومات 8 کیلوگرم مدل TFB-85401 ۱۲,۶۸۵,۸۸۰ ۱۲,۶۸۵,۸۸۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFB-85401WT ظرفیت 8 کیلوگرم ۱۲,۶۸۵,۸۸۰ ۱۲,۶۸۵,۸۸۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-94407 ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۲,۶۶۹,۰۰۰ ۱۲,۶۶۹,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-84407 ظرفیت 8 کیلوگرم ۱۲,۵۱۶,۰۰۰ ۱۲,۵۱۶,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-84406 ظرفیت 8 کیلوگرم ۱۲,۳۹۰,۰۰۰ ۱۲,۳۹۰,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU 74406 WT ظرفیت 7 کیلوگرم ۱۲,۱۹۱,۰۰۰ ۱۲,۱۹۱,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-94408 ظرفیت 9 کیلوگرم ۱۲,۱۶۲,۲۲۰ ۱۲,۱۶۲,۲۲۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی اتومات 8 کیلوگرم مدل TFU-85402 ۱۲,۱۲۹,۰۰۰ ۱۳,۳۲۵,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU 74406 ST ظرفیت 7 کیلوگرم ۱۱,۷۴۰,۰۰۰ ۱۱,۷۴۰,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-74401 ظرفیت 7 کیلوگرم ۱۱,۶۷۵,۰۰۰ ۱۱,۶۷۵,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی اتومات 7 کیلوگرم مدل TFU-75401 ۱۱,۶۱۱,۰۱۰ ۱۱,۶۱۱,۰۱۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-84401 ظرفیت 8 کیلوگرم ۱۱,۳۷۶,۹۲۰ ۱۱,۳۷۶,۹۲۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-63100WS ظرفیت 6 کیلوگرم ۸,۹۱۱,۰۱۰ ۸,۹۱۱,۰۱۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TFU-63100 ظرفیت 6 کیلوگرم ۸,۳۲۸,۸۹۰ ۹,۱۱۵,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل TLF-62511 ظرفیت 6.2 کیلوگرم ۵,۰۵۱,۰۱۰ ۵,۰۵۱,۰۱۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل PWF -1564AJ ظرفیت 15.5 کیلوگرم ۳,۳۹۰,۴۱۰ ۳,۳۹۰,۴۱۰
PAKSHOMA جاروبرقی مدل PVC 25501 ۳,۲۸۶,۰۰۰ ۳,۲۸۶,۰۰۰
PAKSHOMA ماشین لباسشویی مدل PWN-9654AJ ظرفیت 9.6 کیلوگرم ۳,۰۱۴,۱۵۰ ۳,۰۱۴,۱۵۰