لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات PARS KHAZAR پارس خزر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آب مرکبات گیری
PARS KHAZAR PULP ۴۲۵,۰۰۰ ۴۲۵,۰۰۰
PARS KHAZAR Limonade ۲۸۶,۰۰۰ ۳۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR آب مرکبات گیری مدل سیتروس | -CITRUS ۲۳۵,۰۰۰ ۲۳۵,۰۰۰
آبميوه گيری خانگی
PARS KHAZAR 610P - سه کاره ۰ ۰
PARS KHAZAR Avocado ۷۹۵,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR JBG-610SP - سه کاره ۰ ۰
PARS KHAZAR آبمیوه گیری دو کاره مدل 645P ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل 700P - تک کاره ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل آووکادو - تفاله جدا ۶۳۳,۲۰۰ ۶۳۳,۲۰۰
PARS KHAZAR مدل تایگر - Tiger - قدرتمند ۹۵۷,۱۰۰ ۹۵۷,۱۰۰
PARS KHAZAR مدل ویتافروت - Vitafruit - سه کاره ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل ویتافروت - Vitafruit - سه کاره با پارچ شیشه ای ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل ویتاملون - Vitamelon - سه کاره ۰ ۰
اتو خانگی
PARS KHAZAR SI-PC 301 کف دیاموند الماسه ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-602 ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۶,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-702 ۶۲۸,۰۰۰ ۶۲۸,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-DS501 ۴۹۰,۰۰۰ ۴۹۰,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-PC301 ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-PC411 ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-S201 ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-S301 ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-S411 ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-S501 ۳۷۴,۱۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR اتو بخار سایا - رينيوم - Rhenium ۰ ۰
PARS KHAZAR اتوی بخار سایا - واناديوم - Vanadium ۰ ۰
PARS KHAZAR بخار - SI-503 ۰ ۰
آسیاب کن
PARS KHAZAR 320P ۰ ۰
بخارپز
PARS KHAZAR FS-12000P ۵۱۸,۰۰۰ ۵۱۸,۰۰۰
PARS KHAZAR بخارپز دیجی استیل - Digi Steel ۶۶۶,۹۰۰ ۶۶۶,۹۰۰
PARS KHAZAR بخارپز مدل مالتی استيل ۰ ۰
بخارشور
PARS KHAZAR مدل 8500 ۰ ۰
PARS KHAZAR تي شوی بخار مدل تيركس - Tirex ۰ ۰
بخاری برقی-رادیاتور
PARS KHAZAR 2000TL ۰ ۰
PARS KHAZAR 2000TM ۰ ۰
PARS KHAZAR بخاری برقی کانوکتور مدل CH2000TL ۴۱۹,۳۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR بخاری کانوکتور مدل CH2000TM ۳۸۷,۰۰۰ ۴۶۴,۰۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر ایستاده مدل SH-2000P ۵۵۹,۶۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر گرم کننده رو میزی مدل FH2000P ۲۹۳,۰۰۰ ۲۹۳,۰۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر مدل SH2000M ۰ ۰
پاکت جاروبرقی
PARS KHAZAR 04 ۱۸,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
PARS KHAZAR Vacuum Cleaner Dust Bag ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
PARS KHAZAR Alpha ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR Kompressor ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR Vacuum Cleaner Dust Bag ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR کیسه برای جاروبرقی مدل پاسا و دیاموند بسته 5 عددی ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
PARS KHAZAR کیسه جاروبرقی مدل LG-ال جی ۲۳,۰۰۰ ۲۳,۰۰۰
PARS KHAZAR کیسه جاروبرقی مدل Sanam-صنام ۲۷,۰۰۰ ۲۷,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RC-101 TYAN ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC-181 TYAN ۶۹۵,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC-181TS ۶۶۵,۰۰۰ ۶۷۴,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC181TSP Candoj ۶۶۵,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RCSC181 ۶۷۳,۰۰۰ ۶۷۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RC271 TYAN ۷۹۰,۰۰۰ ۸۰۱,۴۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RC271TSP Candoj ۶۱۵,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 2 نفره - مدل RC-61TS ۵۶۸,۰۰۰ ۵۷۶,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 2 نفره - مدل Taftan 61 ۶۹۶,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RC-101TS ۴۶۷,۰۰۰ ۴۶۷,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RCW-101 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل تفتان 101 ۵۸۰,۰۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل DMC-181P ۱,۱۸۹,۰۰۰ ۱,۲۴۶,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز چند کاره 4 نفره - مدل RC-SC101 ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز مدل 12 نفره مدل RCW-271 TS ۹۶۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز مدل RCW-101TS ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز-آرام پز 12 نفره - مدل RCSC271 ۷۹۸,۰۰۰ ۸۱۲,۲۰۰
پنكه
PARS KHAZAR پنکه رومیزی 3010 ۰ ۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند 4010 ۷۹۴,۰۰۰ ۷۹۴,۰۰۰
PARS KHAZAR 2030 - رومیزی ۰ ۰
PARS KHAZAR 2040 سه پره-رومیزی - پایه کوتاه ۶۱۵,۰۰۰ ۶۱۵,۰۰۰
PARS KHAZAR 4010R - پایه بلند ۸۹۵,۰۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
PARS KHAZAR 4010S ۰ ۰
PARS KHAZAR 4030 ۰ ۰
PARS KHAZAR 5030R ۰ ۰
PARS KHAZAR 7020 - دیواری ۷۵۵,۰۰۰ ۷۵۵,۰۰۰
PARS KHAZAR ES-4060R - پایه بلند ۷۹۷,۸۰۰ ۹۲۰,۰۰۰
PARS KHAZAR ES7020MKAI-دیواری ۷۶۵,۰۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
PARS KHAZAR ES7020WKAI-دیواری ۶۵۸,۴۰۰ ۷۷۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پایه بلند مدل 4020 ۰ ۰
PARS KHAZAR پنكه پايه بلند مدل 4070R ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پنكه پايه بلند مدل شیبا - SHIBA ۰ ۰
PARS KHAZAR پنكه پايه تلسكوپی مدل 5020 ۰ ۰
PARS KHAZAR پنكه رومیزی پايه تلسکوپی مدل 8010R ۰ ۰
PARS KHAZAR پنكه سقفی -مدل پاور - POWER ۰ ۰
PARS KHAZAR پنكه سه كاره مدل درنا - 9010R ۱,۴۹۵,۰۰۰ ۱,۴۹۶,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند مدل ES4010RWKM ۶۸۴,۸۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند مدل آدو - ADO ۰ ۰
PARS KHAZAR پنکه روميزی بدنه فلزی سايز 12 اينچ مدل آنتيک - Antique ۰ ۰
PARS KHAZAR پنکه روميزی بدنه فلزی سايز 16 اينچ مدل آنتيک - Antique ۰ ۰
PARS KHAZAR پنکه رومیزی مدل RIMA-FDS ۵۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه سقفی سایا پارس خزر مدل FC140-3W-AW ۰ ۰
PARS KHAZAR پنکه مدل 4010S-Linear ۷۷۰,۰۰۰ ۷۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه مدل ES-4070RW ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه مدل FSR-ADO ۹۹۵,۰۰۰ ۹۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه مدل FSR-SHIBA-رنگ مشکی ۱,۱۶۷,۲۰۰ ۱,۱۶۷,۲۰۰
PARS KHAZAR رومیزی مدل ریما- RIMA - رنگ مشکی ۵۸۶,۶۰۰ ۵۸۶,۶۰۰
PARS KHAZAR مدل ریما بدون کنترل - RIMA ۰ ۰
تخم مرغ پز
PARS KHAZAR مدل 9990 ۰ ۰
PARS KHAZAR تخم مرغ پز مدل Egg morning ۲۶۱,۰۰۰ ۲۶۱,۰۰۰
جارو برقی خانگی
PARS KHAZAR 2000 ۳۲,۰۰۰ ۳۲,۰۰۰
PARS KHAZAR 2500W-Kompressor ۱,۹۵۷,۶۰۰ ۱,۹۵۷,۶۰۰
PARS KHAZAR 808 ۰ ۰
PARS KHAZAR ECO-1900W ۰ ۰
PARS KHAZAR ECO-1900W-Bosch ۰ ۰
PARS KHAZAR SI-PC201 ۰ ۰
PARS KHAZAR VC2200 ۱,۴۵۹,۰۰۰ ۱,۴۵۹,۰۰۰
PARS KHAZAR VC-707-ALPHA ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل اكو 1800 ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل توربو 2000 - TURBO ۱,۲۴۶,۴۰۰ ۱,۲۴۶,۴۰۰
PARS KHAZAR مدل لوتوس - Lotus ۰ ۰
جارو شارژی
PARS KHAZAR 414 - آب و خاک ۰ ۰
PARS KHAZAR جارو شارژی مدل Shark ۸۴۵,۰۰۰ ۸۴۵,۰۰۰
PARS KHAZAR جارو عصایی مدل مرلین ۰ ۰
PARS KHAZAR جارو مخصوص اتومبيل -خودرو مدل 121 ۰ ۰
چرخ گوشت
PARS KHAZAR 1500SP ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
PARS KHAZAR 1600 ۰ ۰
PARS KHAZAR Buffalo - 2020 - بوفالو ۱,۴۳۰,۰۰۰ ۱,۴۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR Hamehkareh - همه کاره ۰ ۰
PARS KHAZAR MG 1100P ۰ ۰
PARS KHAZAR MG 1500P ۹۵۵,۰۰۰ ۹۵۵,۰۰۰
PARS KHAZAR MG 1600P ۱,۱۹۰,۰۰۰ ۱,۱۹۰,۰۰۰
PARS KHAZAR MG 1800 ۰ ۰
PARS KHAZAR MG-1400R ۷۸۳,۰۰۰ ۱,۲۵۸,۰۰۰
PARS KHAZAR MT 1200 ۰ ۰
PARS KHAZAR چرخ گوشت مدل Buffalo-2020 ۱,۲۹۲,۸۰۰ ۱,۲۹۲,۸۰۰
PARS KHAZAR مکمل آبمیوه گیری چرخ گوشت-FP-2000P ۲۳۱,۰۰۰ ۲۳۱,۰۰۰
خرد کن
PARS KHAZAR مدل CP-802P ۲۳۳,۰۰۰ ۲۳۳,۰۰۰
PARS KHAZAR GR-123P ۴۷۲,۸۰۰ ۴۷۲,۸۰۰
PARS KHAZAR Omega ۵۵۰,۰۰۰ ۵۵۹,۴۰۰
PARS KHAZAR مدل 123 کارا ۰ ۰
دستگاه تصفیه هوا
PARS KHAZAR مدل KF-P22 ۰ ۰
PARS KHAZAR مدل KF-P23A ۰ ۰
سالاد ساز
PARS KHAZAR Jupiter ۰ ۰
ساندويچ ساز
PARS KHAZAR SM-850P ۴۳۷,۶۰۰ ۴۳۷,۶۰۰
سبزی خردکن
PARS KHAZAR سبزی خردکن مدل 7000P ۰ ۰
سرخ کن
PARS KHAZAR سرخ کن مدل FR-2012 ۸۶۵,۰۰۰ ۸۷۴,۰۰۰
سشوار
PARS KHAZAR HD-861P ۱۶۸,۰۰۰ ۱۶۹,۰۰۰
PARS KHAZAR سشوار مسافرتی مدل 861 ۰ ۰
غذا ساز
PARS KHAZAR غذاساز کوپ مدل FP400L ۰ ۰
گوشتکوب برقی
PARS KHAZAR HB-5503AP ۴۰۸,۸۰۰ ۴۹۴,۰۰۰
PARS KHAZAR بلندر مدل HB-5501AP ۰ ۰
ماشین لباسشویی
PARS KHAZAR WM - 712 - 7kg ۰ ۰
PARS KHAZAR ٌWM - 814 -8kg ۰ ۰
مخلوط کن
PARS KHAZAR 310P ۰ ۰
PARS KHAZAR BG-300P ۳۳۹,۵۰۰ ۳۳۹,۵۰۰
PARS KHAZAR آسیاب-مخلوط کن و اسموتی ساز مدل کارن - Karen ۹۳۳,۰۰۰ ۹۳۳,۰۰۰
PARS KHAZAR خردکن مخلوط کن مدل امگا پلاس + Omega ۰ ۰
همزن
PARS KHAZAR بلندر- همزن مدل اربیتال میکس- Orbital Mix ۰ ۰
PARS KHAZAR هند بلندر مدل سالسا - Salsa ۲۲۷,۰۰۰ ۲۲۷,۰۰۰