لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات PARS KHAZAR پارس خزر


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آب مرکبات گیری
PARS KHAZAR آب مرکبات گیری مدل سیتروس | -CITRUS ۲۰۵,۲۰۰ ۲۰۵,۲۰۰
آبميوه گيری خانگی
PARS KHAZAR 610P - سه کاره ۶۲۶,۰۰۰ ۶۲۶,۰۰۰
PARS KHAZAR Avocado ۶۵۵,۰۰۰ ۶۵۵,۰۰۰
PARS KHAZAR JBG-610SP - سه کاره ۵۸۶,۷۰۰ ۵۸۶,۷۰۰
PARS KHAZAR آبمیوه گیری دو کاره مدل 645P ۴۷۹,۶۰۰ ۴۷۹,۶۰۰
PARS KHAZAR آبمیوه گیری مدل VitaFruit Glass ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل 700P - تک کاره ۳۲۹,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل آووکادو - تفاله جدا ۵۲۷,۶۰۰ ۵۲۷,۶۰۰
PARS KHAZAR مدل تایگر - Tiger - قدرتمند ۸۳۲,۲۰۰ ۱,۱۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل ویتافروت - Vitafruit - سه کاره ۸۵۳,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل ویتافروت - Vitafruit - سه کاره با پارچ شیشه ای ۹۲۷,۵۰۰ ۹۲۷,۵۰۰
PARS KHAZAR مدل ویتاملون - Vitamelon - سه کاره ۶۳۲,۰۰۰ ۶۳۴,۵۰۰
اتو خانگی
PARS KHAZAR SI-PC 301 کف دیاموند الماسه ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-602 ۴۲۵,۰۰۰ ۴۹۳,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-702 ۴۵۵,۰۰۰ ۵۰۵,۰۰۰
PARS KHAZAR SI-DS501 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-PC301 ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-PC411 ۳۳۴,۶۰۰ ۳۳۴,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-S201 ۲۵۲,۶۰۰ ۲۵۲,۶۰۰
PARS KHAZAR SI-S301 ۳۲۰,۳۰۰ ۳۲۰,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-S411 ۳۲۰,۳۰۰ ۳۲۰,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-S501 ۳۴۰,۷۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
PARS KHAZAR اتو بخار سایا - رينيوم - Rhenium ۲۸۲,۷۰۰ ۲۸۲,۷۰۰
PARS KHAZAR اتوی بخار سایا - واناديوم - Vanadium ۳۹۹,۰۰۰ ۳۹۹,۰۰۰
PARS KHAZAR بخار - SI-503 ۳۷۸,۲۰۰ ۳۷۸,۲۰۰
آسیاب کن
PARS KHAZAR 320P ۲۴۹,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
PARS KHAZAR آسیاب مدل ML-320P ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
بخارپز
PARS KHAZAR FS-12000P ۴۴۸,۳۰۰ ۴۴۸,۳۰۰
PARS KHAZAR بخارپز دیجی استیل - Digi Steel ۵۵۵,۰۰۰ ۵۵۵,۷۰۰
PARS KHAZAR بخارپز مدل مالتی استيل ۴۹۹,۰۰۰ ۴۹۹,۰۰۰
بخارشور
PARS KHAZAR مدل 8500 ۵۰۲,۷۰۰ ۵۰۲,۷۰۰
PARS KHAZAR بخارشوی مدل T-Rex ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
PARS KHAZAR تي شوی بخار مدل تيركس - Tirex ۶۰۶,۸۰۰ ۶۰۶,۸۰۰
بخاری برقی-رادیاتور
PARS KHAZAR 2000TL ۴۲۸,۳۰۰ ۴۲۸,۳۰۰
PARS KHAZAR 2000TM ۳۸۲,۰۰۰ ۳۹۶,۰۰۰
PARS KHAZAR بخاری برقی کانوکتور مدل CH2000TL ۴۱۹,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR بخاری کانوکتور مدل CH2000TM ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر ایستاده مدل SH-2000P ۵۵۹,۶۰۰ ۵۵۹,۶۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر گرم کننده رو میزی مدل FH2000P ۲۸۵,۰۰۰ ۳۰۲,۰۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر مدل SH2000M ۳۹۰,۸۰۰ ۴۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR فن هیتر مدل SH2000P ۵۸۸,۰۰۰ ۵۸۸,۰۰۰
پاکت جاروبرقی
PARS KHAZAR 04 ۲۶,۰۴۰ ۲۶,۰۴۰
PARS KHAZAR Alpha ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR Kompressor ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR Vacuum Cleaner Dust Bag ۲۹,۰۰۰ ۲۹,۰۰۰
PARS KHAZAR کیسه برای جاروبرقی مدل پاسا و دیاموند بسته 5 عددی ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RCW271 ۶۲۶,۰۰۰ ۸۱۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RC-101 TYAN ۴۷۵,۰۰۰ ۴۷۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC-181TS ۵۶۲,۰۰۰ ۵۶۲,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC181TSP Candoj ۴۹۹,۰۰۰ ۵۶۹,۲۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RCSC181 ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RCW181 ۵۵۶,۰۰۰ ۵۵۶,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RC271 TYAN ۶۲۶,۸۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RC-271TS ۶۴۸,۰۰۰ ۶۴۸,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 12 نفره - مدل RC271TSP Candoj ۵۲۴,۰۰۰ ۶۵۴,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 16 نفره - مدل RC-361TSW ۸۶۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 2 نفره - مدل RC-61TS ۴۸۰,۰۰۰ ۴۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 2 نفره - مدل Taftan 61 ۵۱۶,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RCW-101 TAFTAN ۵۸۷,۰۰۰ ۵۸۷,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RC-101TS ۳۸۹,۰۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل RC-101TSP ۴۲۵,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره - مدل تفتان 101 ۶۴۵,۰۰۰ ۶۴۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 4 نفره مدل Kanduj 101TSP ۴۳۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل 181 Plaza ۱,۲۱۰,۰۰۰ ۱,۲۱۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز 8 نفره - مدل RC-181N TYAN ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پلوپز-آرام پز 12 نفره - مدل RCSC271 ۶۴۹,۷۰۰ ۶۸۰,۰۰۰
پنكه
PARS KHAZAR پنکه رومیزی 3010 ۴۴۱,۵۰۰ ۴۵۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند 4010 ۵۷۰,۶۰۰ ۶۳۷,۰۰۰
PARS KHAZAR 2030 - رومیزی ۴۱۳,۹۰۰ ۴۱۳,۹۰۰
PARS KHAZAR 2040 سه پره-رومیزی - پایه کوتاه ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۱,۵۰۰
PARS KHAZAR 4010R - پایه بلند ۶۴۵,۰۰۰ ۷۱۹,۰۰۰
PARS KHAZAR 4010S ۵۶۹,۳۰۰ ۵۶۹,۳۰۰
PARS KHAZAR 4030 ۵۷۰,۶۰۰ ۵۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR 5030R ۶۵۱,۰۰۰ ۶۵۱,۰۰۰
PARS KHAZAR 7020 - دیواری ۵۴۸,۶۰۰ ۵۴۸,۶۰۰
PARS KHAZAR ES-4060R - پایه بلند ۶۵۸,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR ES7020WKAI-دیواری ۵۴۸,۶۰۰ ۵۴۸,۶۰۰
PARS KHAZAR پایه بلند مدل 4020 ۵۲۶,۵۰۰ ۵۲۶,۵۰۰
PARS KHAZAR پنكه پايه بلند مدل 4070R ۷۰۳,۱۰۰ ۷۶۵,۰۰۰
PARS KHAZAR پنكه پايه بلند مدل شیبا - SHIBA ۸۴۹,۰۰۰ ۹۲۲,۶۰۰
PARS KHAZAR پنكه پايه تلسكوپی مدل 5020 ۴۹۹,۷۰۰ ۴۹۹,۷۰۰
PARS KHAZAR پنكه رومیزی پايه تلسکوپی مدل 8010R ۵۰۳,۰۰۰ ۵۰۳,۰۰۰
PARS KHAZAR پنكه سقفی -مدل پاور - POWER ۵۱۰,۰۰۰ ۵۱۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنكه سه كاره مدل درنا - 9010R ۸۵۶,۸۰۰ ۱,۳۷۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند مدل ES4010RWKM ۱۷۰,۰۰۰ ۵۷۰,۶۰۰
PARS KHAZAR پنکه پایه بلند مدل آدو - ADO ۷۲۹,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه روميزی بدنه فلزی سايز 12 اينچ مدل آنتيک - Antique ۵۱۶,۱۰۰ ۵۱۶,۱۰۰
PARS KHAZAR پنکه روميزی بدنه فلزی سايز 16 اينچ مدل آنتيک - Antique ۶۰۶,۴۰۰ ۶۰۶,۴۰۰
PARS KHAZAR پنکه رومیزی مدل RIMA-FDR ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه رومیزی مدل RIMA-FDS ۴۴۰,۰۰۰ ۴۴۰,۰۰۰
PARS KHAZAR پنکه سقفی سایا پارس خزر مدل FC140-3W-AW ۴۱۶,۲۰۰ ۴۱۶,۲۰۰
PARS KHAZAR پنکه مدل FSR-SHIBA-رنگ مشکی ۹۱۹,۰۰۰ ۹۱۹,۰۰۰
PARS KHAZAR رومیزی مدل ریما- RIMA - رنگ مشکی ۴۰۲,۶۰۰ ۴۹۷,۸۰۰
PARS KHAZAR مدل ریما بدون کنترل - RIMA ۴۱۱,۶۰۰ ۴۱۱,۶۰۰
تخم مرغ پز
PARS KHAZAR مدل 9990 ۱۱۴,۴۰۰ ۱۱۴,۴۰۰
جارو برقی خانگی
PARS KHAZAR 2000 ۳۳,۰۰۰ ۱,۰۸۱,۱۰۰
PARS KHAZAR 2500W-Kompressor ۱,۷۰۲,۲۰۰ ۲,۳۹۵,۰۰۰
PARS KHAZAR 808 ۷۰۲,۸۰۰ ۷۰۲,۸۰۰
PARS KHAZAR ECO-1900W ۷۷۸,۶۰۰ ۷۷۸,۶۰۰
PARS KHAZAR ECO-1900W-Bosch ۸۱۲,۳۰۰ ۸۱۲,۳۰۰
PARS KHAZAR SI-PC201 ۲۶۳,۳۰۰ ۲۶۳,۳۰۰
PARS KHAZAR VC2200 ۱,۰۱۳,۰۰۰ ۱,۶۶۱,۰۰۰
PARS KHAZAR VC-707-ALPHA ۷۶۸,۸۰۰ ۷۶۸,۸۰۰
PARS KHAZAR جارو برقی مدل AROMA 2000 ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۱,۵۵۹,۰۰۰
PARS KHAZAR جارو برقی مدل VC-2000W ۱,۱۷۵,۰۰۰ ۱,۱۷۵,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل اكو 1800 ۶۹۰,۳۰۰ ۶۹۰,۳۰۰
PARS KHAZAR مدل توربو 2000 - TURBO ۱,۰۳۸,۶۰۰ ۱,۲۴۹,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل لوتوس - Lotus ۸۹۸,۲۰۰ ۸۹۸,۲۰۰
جارو شارژی
PARS KHAZAR 414 - آب و خاک ۳۵۰,۳۰۰ ۳۵۰,۳۰۰
PARS KHAZAR جارو شارژی مدل Shark ۸۸۰,۰۰۰ ۸۸۰,۰۰۰
PARS KHAZAR جارو عصایی مدل مرلین ۶۱۳,۹۰۰ ۶۱۳,۹۰۰
PARS KHAZAR جارو مخصوص اتومبيل -خودرو مدل 121 ۲۶۸,۶۰۰ ۲۶۸,۶۰۰
چای ساز
PARS KHAZAR چای ساز مدل TK-2300P ۳۱۰,۰۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
PARS KHAZAR مدل چای نوش ۷۰۰,۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰
چرخ گوشت
PARS KHAZAR 1500SP ۷۹۹,۰۰۰ ۷۹۹,۰۰۰
PARS KHAZAR 1600 ۹۵۲,۲۰۰ ۹۵۲,۲۰۰
PARS KHAZAR Buffalo - 2020 - بوفالو ۱,۰۷۰,۰۰۰ ۱,۱۲۴,۱۰۰
PARS KHAZAR Hamehkareh - همه کاره ۱,۱۴۲,۰۰۰ ۱,۱۴۲,۰۰۰
PARS KHAZAR MG 1100P ۵۰۱,۵۰۰ ۵۰۱,۵۰۰
PARS KHAZAR MG 1500P ۸۳۹,۰۰۰ ۸۳۹,۹۰۰
PARS KHAZAR MG 1600P ۸۷۰,۰۰۰ ۹۵۲,۲۰۰
PARS KHAZAR MG 1800 ۸۵۸,۴۰۰ ۸۵۸,۴۰۰
PARS KHAZAR MG-1400R ۷۸۳,۰۰۰ ۹۳۹,۰۰۰
PARS KHAZAR MT 1200 ۶۸۰,۸۰۰ ۶۸۰,۸۰۰
PARS KHAZAR چرخ گوشت مدل Buffalo-2020 ۱,۱۲۴,۱۰۰ ۱,۱۹۸,۰۰۰
PARS KHAZAR مکمل آبمیوه گیری چرخ گوشت-FP-2000P ۲۰۲,۹۰۰ ۲۰۲,۹۰۰
خرد کن
PARS KHAZAR مدل CP-802P ۲۳۳,۰۰۰ ۲۴۶,۲۰۰
PARS KHAZAR GR-123P ۳۹۴,۰۰۰ ۳۹۴,۰۰۰
PARS KHAZAR Omega ۴۶۶,۰۰۰ ۴۷۵,۱۰۰
PARS KHAZAR مدل 123 کارا ۴۰۳,۰۰۰ ۴۰۳,۰۰۰
دستگاه تصفیه هوا
PARS KHAZAR مدل KF-P22 ۱,۰۶۳,۸۰۰ ۱,۰۶۳,۸۰۰
PARS KHAZAR مدل KF-P23A ۹۲۹,۰۰۰ ۹۲۹,۰۰۰
سالاد ساز
PARS KHAZAR Jupiter ۲۰۳,۳۰۰ ۲۰۳,۳۰۰
ساندويچ ساز
PARS KHAZAR SM-850P ۳۶۴,۶۰۰ ۴۲۹,۸۰۰
سبزی خردکن
PARS KHAZAR سبزی خردکن مدل 7000P ۳۸۰,۲۰۰ ۳۸۰,۲۰۰
سشوار
PARS KHAZAR سشوار مسافرتی مدل 861 ۱۱۹,۲۰۰ ۱۱۹,۲۰۰
غذا ساز
PARS KHAZAR غذاساز کوپ مدل FP400L ۲۴۸,۴۰۰ ۲۴۸,۴۰۰
گوشتکوب برقی
PARS KHAZAR HB-5501AP ۳۱۴,۰۰۰ ۳۱۴,۰۰۰
PARS KHAZAR HB-5503AP ۳۴۰,۶۰۰ ۳۴۹,۶۰۰
PARS KHAZAR بلندر مدل HB-5501AP ۲۲۴,۲۰۰ ۲۲۴,۲۰۰
مخلوط کن
PARS KHAZAR 310P ۳۵۸,۹۰۰ ۳۵۸,۹۰۰
PARS KHAZAR BG-300P ۳۳۹,۵۰۰ ۳۴۸,۵۰۰
PARS KHAZAR آسیاب-مخلوط کن و اسموتی ساز مدل کارن - Karen ۵۸۶,۸۰۰ ۹۳۳,۰۰۰
PARS KHAZAR خردکن مخلوط کن مدل امگا پلاس + Omega ۵۷۷,۱۰۰ ۵۷۷,۱۰۰
همزن
PARS KHAZAR بلندر- همزن مدل اربیتال میکس- Orbital Mix ۵۸۹,۳۰۰ ۵۸۹,۳۰۰
PARS KHAZAR هند بلندر مدل سالسا - Salsa ۲۲۷,۰۰۰ ۴۹۱,۰۰۰
هواکش خانگی
PARS KHAZAR هواکش خانگی مدل 30AP - بند دار ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰