لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات PROMAX پروماکس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اتو مو
PROMAX 5721-حرفه ای ۳۳۲,۵۰۰ ۳۳۲,۵۰۰
PROMAX 5735 ۳۵۶,۰۰۰ ۳۵۶,۰۰۰
PROMAX 5742-حرفه ای ۶۴۷,۰۰۰ ۶۴۷,۰۰۰
PROMAX 5757k-حرفه ای ۶۷۰,۰۰۰ ۶۷۰,۰۰۰
PROMAX حالت دهنده سه کاره مو مدل ST-3303 ۱۴۷,۹۷۰ ۱۴۷,۹۷۰
بابلیس(حالت دهنده مو)
PROMAX 4713k ۰ ۰
PROMAX 4719k ۴۰۷,۰۰۰ ۴۰۷,۰۰۰
PROMAX 4725k ۳۹۰,۰۰۰ ۴۴۹,۰۰۰
PROMAX 4732k ۴۶۲,۰۰۰ ۴۶۲,۰۰۰
PROMAX 4755K ۴۹۷,۰۰۰ ۴۹۷,۰۰۰
PROMAX 4859G ۳۸۷,۰۰۰ ۳۸۷,۰۰۰
PROMAX 8000 ۳۷۹,۰۰۰ ۳۷۹,۰۰۰
PROMAX 8500ez ۲۴۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
PROMAX 8530ez ۵۲۳,۰۰۰ ۵۲۳,۰۰۰
PROMAX 8562ez ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
PROMAX ست حالت دهنده مو مدل 4480 ۵۱۸,۵۰۰ ۵۱۸,۵۰۰
PROMAX فرکننده مو سرامیک بلند مدل 4365L ۰ ۰
سشوار
PROMAX 1200S-مسافرتی تاشو ۱۵۲,۰۰۰ ۱۷۶,۰۰۰
PROMAX 1500F-خانگی ۱۷۴,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰
PROMAX 6122-کودک ۳۲۲,۰۰۰ ۳۲۲,۰۰۰
PROMAX 7200-حرفه ای ۴۴۰,۰۰۰ ۴۶۰,۰۰۰
PROMAX 7220N-حرفه ای ۴۷۰,۰۰۰ ۴۷۰,۰۰۰
PROMAX 7230R-حرفه ای ۴۹۹,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
PROMAX 7240-حرفه ای ۹۹,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
PROMAX 7842- حرفه ای ساخت ایتالیا ۷۵۳,۰۰۰ ۷۵۳,۰۰۰
PROMAX 7854-حرفه ای ساخت ایتالیا ۶۹۷,۰۰۰ ۶۹۷,۰۰۰
PROMAX 7865-حرفه ای ساخت ایتالیا ۷۲۹,۰۰۰ ۷۲۹,۰۰۰
PROMAX Lx1600-خانگی ۲۲۹,۰۰۰ ۲۲۹,۰۰۰
فرکننده مو
PROMAX فر مو مخروطی مدل 4750K ۰ ۰
PROMAX فر مو مرواریدی مدل 4866G ۰ ۰
PROMAX فرکننده مو سرامیک بلند مدل 4320L ۰ ۰
PROMAX مدل 4577D ۲۸۱,۰۰۰ ۲۸۱,۰۰۰
ماشین اصلاح سر و صورت
PROMAX 1536AB ۲۴۷,۰۰۰ ۲۴۷,۰۰۰
PROMAX 2115 ۰ ۰
PROMAX 2235 ۰ ۰
PROMAX ماشین اصلاح سر مدل 1100Pro ۰ ۰
ماشین ریش تراش /اصلاح مردانه
PROMAX 1472AB ۴۴۵,۵۰۰ ۴۴۵,۵۰۰
PROMAX 8414 ۳۶۲,۵۰۰ ۳۶۲,۵۰۰
PROMAX 9855 ۰ ۰
PROMAX ریش تراش نوسانی مدل 9340 ۰ ۰
موزن گوش و بینی
PROMAX 3250T ۱۲۳,۰۰۰ ۱۲۳,۰۰۰
PROMAX 3712 ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰