لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Plustek پلاستک


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Plustek SmartOffice SN8016U ۴۷,۵۳۰,۰۰۰ ۴۷,۵۳۰,۰۰۰
Plustek OpticBook A300 ۲۴,۹۷۰,۰۰۰ ۲۴,۹۷۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل SmartOffice PS3180U ۱۷,۳۴۰,۰۰۰ ۱۷,۳۴۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل SmartOffice PS3140U ۱۴,۳۹۰,۰۰۰ ۱۴,۳۹۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل OpticFilm 8200i ۹,۴۹۰,۰۰۰ ۹,۴۹۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل SmartOffice PL3060 ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۸,۲۹۰,۰۰۰
Plustek SmartOffice PS3060U Document Scanner ۸,۲۹۰,۰۰۰ ۱۴,۲۰۰,۰۰۰
Plustek SmartOffice PN2040 ۷,۹۶۰,۰۰۰ ۷,۹۶۰,۰۰۰
Plustek SmartOffice PS286 plus ۷,۳۵۰,۰۰۰ ۷,۵۳۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل OpticSlim 1180 ۷,۰۹۰,۰۰۰ ۷,۰۹۰,۰۰۰
Plustek ePhoto Z300 -اسکنر-دو 2 بعدی ۵,۷۸۰,۰۰۰ ۵,۷۸۰,۰۰۰
Plustek اسکنر مدل OpticSlim 550 Plus ۴,۸۰۰,۰۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰
Plustek OpticSlim 2610 ۲,۲۹۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰