لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات QNAP کیونپ


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-H2483XU-RP-E2236-128G ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS کیو نپ مدل TS-451DeU-2G ۳۲,۶۰۰,۰۰۰ ۳۲,۶۰۰,۰۰۰
QNAP TS-251+-2G -NAS supporting HDMI ۲۲,۷۵۶,۰۰۰ ۲۲,۷۵۶,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-251D-2G 2 Bay Diskless NAS ۱۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۷,۶۰۰,۰۰۰
QNAP TS-231P3-2G Diskless NAS ۱۵,۴۰۰,۰۰۰ ۱۵,۴۰۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-231K ۱۱,۹۶۰,۰۰۰ ۱۱,۹۶۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-230 ۹,۸۰۰,۰۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰
QNAP TS-251 ۷,۲۵۰,۰۰۰ ۷,۲۵۰,۰۰۰
QNAP TS-251B-4G 2 Bay Diskless NAS ۶,۴۳۰,۰۰۰ ۶,۴۳۰,۰۰۰
QNAP TS-228A-US 1GB 2-Bay Diskless NAS ۳,۶۴۰,۰۰۰ ۳,۶۴۰,۰۰۰