لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات QNAP کیونپ


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-H2483XU-RP-E2236-128G ۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۵۲۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TVS-2472XU-RP-I5-8G ۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱۷۱,۹۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-h1886XU-RP-D1622-32G ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-1677XU-RP-1200-4G ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰ ۱۳۰,۴۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-1253DU-RP-4G ۹۳,۲۶۰,۰۰۰ ۹۳,۲۶۰,۰۰۰
QNAP TS-1263XU-RP-4G 4GB 12-Bay Diskless NAS server ۸۵,۹۰۰,۰۰۰ ۸۵,۹۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-853DU-RP-4G ۷۹,۴۳۰,۰۰۰ ۷۹,۴۳۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-1232PXU-RP-4G ۶۵,۴۰۰,۰۰۰ ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS کیو نپ مدل TS-832PXU-RP-4G ۵۲,۹۰۰,۰۰۰ ۵۲,۹۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS کیو نپ مدل TS-451DeU-2G ۲۸,۱۰۰,۰۰۰ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-451D2-2G ۲۱,۶۱۰,۰۰۰ ۲۱,۶۱۰,۰۰۰
QNAP TS-451+-2G 4-Bay Diskless Home and SOHO ۲۱,۲۶۰,۰۰۰ ۲۱,۲۶۰,۰۰۰
QNAP TS-231P3-2G Diskless NAS ۱۴,۴۰۰,۰۰۰ ۱۴,۴۰۰,۰۰۰
QNAP ذخیره ساز تحت شبکه مدل TS-231K ۱۰,۱۸۰,۰۰۰ ۱۰,۱۸۰,۰۰۰
QNAP ذخيره ساز تحت شبکه NAS مدل TS-230 ۸,۴۵۰,۰۰۰ ۸,۴۵۰,۰۰۰