لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SCOPE اسکوپ


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
SCOPE پرده نمایش برقی پروژکتور 3×4 ۱۲,۴۰۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش پایه دار 250*250 ۳,۱۲۰,۰۰۰ ۳,۱۲۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش آویز سقفی و دیواری 200*300 ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمايش آويز 250*250 ۲,۴۷۹,۰۰۰ ۲,۴۷۹,۰۰۰
SCOPE سقفی و دیواری با ریموت 300*300 ۲,۳۰۰,۰۰۰ ۳,۹۹۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش آویز سقفی و دیواری برقی با ریموت 200*200 ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش پایه دار 200*200 ۲,۲۲۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش پایه دار پروژکتور 2×2 ۲,۲۰۰,۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش دستی پروژکتور 2.5×2.5 ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش آویز سقفی و دیواری برقی با ریموت 180*180 ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش آویز سقفی و دیواری 180*180 ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲,۲۲۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمايش آويز 150*150 ۱,۶۵۰,۰۰۰ ۱,۸۳۰,۰۰۰
SCOPE پایه دار 155* 155 ۱,۶۲۰,۰۰۰ ۱,۶۲۰,۰۰۰
SCOPE پرده نمایش پایه دار 180*180 ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰
SCOPE Video Projector Stand Roof 65 - 100 cm-پایه سقفی ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
SCOPE Video Projector Stand Roof 43 - 65 cm-پایه سقفی ۱۸۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
SCOPE کابل 10متری VGA ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰