لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SUPERMICRO سوپر میکرو


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
SUPERMICRO فن خنک کننده پردازنده مدل SNK-P۰۰۷۰APS۴ ۱۴,۵۹۵,۰۰۰ ۱۴,۵۹۵,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-CT-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۲,۱۰۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-CT-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۱,۶۶۰,۰۰۰ ۱۱,۶۶۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-C-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۱,۴۷۰,۰۰۰ ۱۱,۴۷۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-C-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۰,۸۶۰,۰۰۰ ۱۰,۸۶۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-CLN4-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۰,۵۴۰,۰۰۰ ۱۰,۵۴۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRI-T-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-CLN4-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۹,۵۲۰,۰۰۰ ۹,۵۲۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRI-T-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۹,۰۳۰,۰۰۰ ۹,۰۳۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRH-iLN4-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۸,۳۱۰,۰۰۰ ۸,۳۱۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRD-iTP LGA 2011-3 Server Motherboard ۷,۹۵۰,۰۰۰ ۷,۹۵۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DAI-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۶,۸۱۰,۰۰۰ ۶,۸۱۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DAL-I-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۵,۹۷۰,۰۰۰ ۵,۹۷۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DRL-I-O LGA 2011-3 Server Motherboard ۵,۹۴۰,۰۰۰ ۵,۹۴۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10DAL-I-B LGA 2011-3 Server Motherboard ۵,۵۵۲,۰۰۰ ۵,۵۵۲,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X10SRL-F-B LGA 2011 Server Motherboard ۴,۸۶۶,۰۰۰ ۴,۸۶۶,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X11SSi-LN4F LGA 1151 Server Motherboard ۴,۰۲۹,۰۰۰ ۴,۰۲۹,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X11SSH-F LGA 1151 Server Motherboard ۳,۹۷۲,۰۰۰ ۳,۹۷۲,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X11SAE LGA 1151 Server Motherboard ۳,۹۴۳,۰۰۰ ۳,۹۴۳,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X11SSM-F LGA 1151 Server Motherboard ۳,۷۰۰,۰۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰
SUPERMICRO MBD-X11SSL-F LGA 1151 Server Motherboard ۳,۵۰۰,۰۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰
SUPERMICRO SNK-P0048P 2U Passive CPU Heat Sink LGA2011 Cooling System ۲,۷۵۰,۰۰۰ ۲,۷۵۰,۰۰۰
SUPERMICRO C7C232-CB-ML LGA 1151 Server Motherboard ۲,۰۹۹,۰۰۰ ۲,۰۹۹,۰۰۰