لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SYMA سیما


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
هلی کوپتر/بالگرد کنترلی
SYMA کواد کوپتر مدل X20 ۴۱۶,۰۰۰ ۴۱۶,۰۰۰
SYMA کوادکوپتر کنترلی مدل X11 Hornet ۵۸۶,۰۰۰ ۵۸۶,۰۰۰
SYMA کوادکوپتر مدل X13 ۲۷۱,۰۰۰ ۲۷۱,۰۰۰