لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات SanDisk سنديسك


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
حافظه فلش / Flash Memory
SanDisk 128GB- iXpand - Lightning -USB 3.0-SDIX30C-128G-AN6NE ۶۶۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۳۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SanDisk CZ450-32GB-USB Type-C ۹۵,۸۰۰ ۹۵,۸۰۰
SanDisk CZ61-16GB- USB 2.0 ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual Drive M3.0-256GB-USB 3.0 ۱۶۳,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB 3.0 Drive - 32GB ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
SanDisk 128GB - Cruzer Glide CZ60 ۲۲۵,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
SanDisk 128GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۲۲۵,۰۰۰ ۲۴۹,۰۰۰
SanDisk 128GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۲۰۹,۰۰۰ ۵۱۳,۰۰۰
SanDisk 128GB -Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-128G-A46 ۲۱۹,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۲۲۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-Extreme Go CZ800 -USB 3.1 ۵۲۰,۰۰۰ ۵۲۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۴۶۰,۰۰۰ ۵۳۵,۰۰۰
SanDisk 128GB-Ultra Fit- USB 3.0 - SDCZ43-128 ۲۲۹,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
SanDisk 128GB-ULTRA FIT USB 3.1 CZ430-USB 3.1 ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
SanDisk 16GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
SanDisk 16GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۴۳,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
SanDisk 16GB- Dual Drive OTG ۵۲,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 16GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۴۸,۵۰۰ ۶۷,۰۰۰
SanDisk 16GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۶۰,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SanDisk 16GB- Ultra Dual Drive USB Type-C Flash Memory ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
SanDisk 16GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-016G-A46 ۵۶,۵۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 16gb-Cruzer Blade CZ50 USB 2.0 ۴۲,۰۰۰ ۴۸,۸۰۰
SanDisk 16GB-Cruzer Switch CZ52-USB 2.0 ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ430-USB 2.0 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ57CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-CZ600 ۴۸,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand Mini USB 3.0 -Lightning ۲۳۴,۰۰۰ ۲۳۴,۰۰۰
SanDisk 16GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۳۰۵,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰
SanDisk 16GB-ULTRA FIT NEW ۵۹,۰۰۰ ۵۹,۰۰۰
SanDisk 32- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۸۰,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
SanDisk 32GB - Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۶۷,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SanDisk 32GB -Cruzer Fit CZ33 USB 2.0 ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
SanDisk 32GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 Flash ۵۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SanDisk 32GB- Dual Drive OTG ۷۵,۰۰۰ ۱۱۵,۰۰۰
SanDisk 32GB- GLIDE CZ600 usb 3.0 ۸۹,۰۰۰ ۸۹,۰۰۰
SanDisk 32GB -Ultra Dual Drive USB Type-C ۸۱,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk 32GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive-SDCZ73-032G-A46 ۷۹,۰۰۰ ۱۰۵,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-Cruzer Switch CZ52-USB 2.0 ۷۵,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SanDisk 32GB-Flash Memory Ultra USB 3.0 ۴۳,۵۰۰ ۴۳,۵۰۰
SanDisk 32GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۲۷۷,۰۰۰ ۲۹۴,۰۰۰
SanDisk 32GB-iXpand-Lightning-USB 3.0 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
SanDisk 32GB-ULTRA CZ48 USB 3.0 ۷۱,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Fit CZ33 Flash Memory ۱۰۷,۰۰۰ ۱۰۷,۰۰۰
SanDisk 64GB- Cruzer Force CZ71 USB 2.0 ۹۷,۰۰۰ ۱۳۵,۰۰۰
SanDisk 64GB- CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory ۱۱۵,۰۰۰ ۲۰۵,۰۰۰
SanDisk 64GB- Dual Drive OTG ۱۰۸,۷۰۰ ۱۰۸,۷۰۰
SanDisk 64GB iXpand-Lightning-USB 3.0- SDIX30C-064G-AN6NN ۴۱۰,۰۰۰ ۴۱۷,۰۰۰
SanDisk 64GB -ULTRA CZ48 USB 3.0 ۱۲۴,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA DUAL DRIVE M3.0 ۱۳۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SanDisk 64GB Ultra Flair USB 3.0 Flash Drive -SDCZ73-064G-A46 ۹۹,۰۰۰ ۱۹۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- USB Type C Drive USB Flash Memory ۱۹۴,۰۰۰ ۱۹۴,۰۰۰
SanDisk 64GB-Cruzer Blade CZ50 -USB 2.0 ۸۹,۵۰۰ ۱۰۳,۰۰۰
SanDisk 64GB-CZ57-CRUZER DIAL USB FLASH DRIVE ۱۸۵,۰۰۰ ۱۸۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Extreme Go CZ800 -USB 3.1 ۲۳۵,۰۰۰ ۳۸۹,۰۰۰
SanDisk 64GB-Flash Memory Cruzer Spark USB 2.0 ۹۴,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
SanDisk 64GB-iXpand Mini- USB 3.0 -Lightning ۳۳۵,۰۰۰ ۳۷۸,۰۰۰
SanDisk 64GB-ULTRA FIT USB 3.1 CZ430-USB 3.1 ۱۱۸,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra Fit USB3.0 Flash Memory ۱۲۱,۴۰۰ ۱۳۴,۰۰۰
SanDisk 64GB-Ultra UHS-I U1 Class 10 And A1 100MBps 667X microSDXC ۱۴۵,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-ULTRA® DUAL USB DRIVE 3.0 ۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
SanDisk 8GB-Cruzer Blade CZ50 - USB 2.0 ۴۰,۰۰۰ ۴۱,۰۰۰
SanDisk CRUZER BLADE SPARK-16GB-USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
SanDisk CRUZER BLADE SPARK-32GB-USB 2.0 ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
SanDisk CRUZER DIAL CZ57 -128GB-USB 2.0 ۲۴۵,۰۰۰ ۲۴۵,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 16GB ۴۸,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
SanDisk CRUZER GLIDE CZ60 Flash Memory - 32GB ۵۴,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰
SanDisk CZ450-64GB-USB Type-C ۱۳۸,۲۸۰ ۱۳۸,۲۸۰
SanDisk CZ600 -64GB-USB 3.0 ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
SanDisk CZ600-128GB-USB 3.0 ۲۳۰,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
SanDisk CZ61-32GB-USB 2.0 ۵۸,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
SanDisk CZ61-64GB-USB 2.0 ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
SanDisk Dual Drive USB Type-C -64GB-USB Type-C ۱۳۷,۰۰۰ ۱۳۷,۰۰۰
SanDisk EXTREME CZ880-256GB-USB 3.1-با سرعت بالا ۱,۴۶۰,۰۰۰ ۱,۴۶۰,۰۰۰
SanDisk Extreme PRO CZ88- 128GB- USB 3.0 Flash Drive ۸۳۴,۰۰۰ ۸۳۴,۰۰۰
SanDisk Flash Memory 16GB Cruzer Spark USB 2.0 ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C-128GB-USB Type-C ۳۴۴,۰۰۰ ۳۴۴,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0 Flash Memory - 128GB ۲۵۰,۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰
SanDisk Ultra Dual USB Drive 3.0-256GB- USB 3.0 ۵۲۵,۰۰۰ ۵۲۵,۰۰۰
SanDisk Ultra Fit CZ430 -256GB-USB 3.1 ۴۵۸,۰۰۰ ۴۵۸,۰۰۰
SanDisk ULTRA FIT USB 3.1 CZ430-32GB-USB 3.1 ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
SanDisk USB Type-C Drive-32GB--USB Type-C ۱۰۵,۹۰۰ ۱۰۵,۹۰۰
شارژر وایرلس موبایل
SanDisk شارژر رومیزی و پایه بک آپ مدل iXpand ظرفیت 256 گیگابایت ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
SanDisk شارژر رومیزی و پایه بک آپ مدل iXpand ظرفیت 32 گیگابایت ۱۷۸,۰۰۰ ۱۷۸,۰۰۰
SanDisk شارژر رومیزی و پایه بک آپ مدل iXpand ظرفیت 64 گیگابایت ۳۳۵,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰
كارت حافظه / Memory Card
SanDisk 32GB Extreme PRO UHS-II SDHC ۱۴۹,۰۰۰ ۱۴۹,۰۰۰
SanDisk 32GB -Ultra Micro SDHC UHS-I with Adapter-SDSQUAR-032G-GN6M ۶۷,۰۰۰ ۷۴,۹۰۰
SanDisk 64GB-SDSQUAR-064G-GN6MA- Ultra MicroSDHC Card With Adapter ۱۰۹,۰۰۰ ۱۰۹,۰۰۰
SanDisk Extreme III SD 8GB ۲۵,۰۰۰ ۲۵,۰۰۰
SanDisk Ultra 64GB UHS-I/Class 10 Micro SDXC Memory ۵۸,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
SanDisk 128 GB Extreme CompactFlash - SDCFXS-128G-A46 ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
SanDisk 128GB - Extreme CompactFlash 800X 120MBps ۷۸۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
SanDisk 128GB - Extreme PRO IPM UHS-I U3 Class A2 170MBps microSDXC ۵۳۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰
SanDisk 128GB - Extreme PRO IPM UHS-I U3 Class A2 170MBps microSDXC ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
SanDisk 128GB - UHS-I Class 10 microSDXC With Adapter ۲۱۵,۰۰۰ ۲۱۵,۰۰۰
SanDisk 128GB - Ultra UHS-I Class 10 microSDXC ۲۰۵,۰۰۰ ۲۳۸,۰۰۰
SanDisk 128GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class A1 microSDXC Card ۳۹۰,۰۰۰ ۸۳۴,۰۰۰
SanDisk 128GB-Ultra UHS-I U1 Class 10 And A1 100MBps 667X microSDXC ۲۴۸,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
SanDisk 16GB - Ultra CompactFlash 333X 50MBps CF ۵۴,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
SanDisk 16GB - Ultra UHS-I Class 10 48MBps SDHC Card ۴۲,۰۰۰ ۵۸,۰۰۰
SanDisk 16GB - Ultra UHS-I Class 10 80MBps microSDHC ۴۶,۰۰۰ ۴۶,۰۰۰
SanDisk 16GB - Ultra UHS-I U1 Class 10 80MBps microSDHC With Adapter ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
SanDisk 16GB-Ultra A1 UHS-I U1 Class 10 microSDHC Card With Adapter ۴۹,۰۰۰ ۴۹,۰۰۰
SanDisk 200GB-Ultra A1 UHS-I Class 10 100MBps microSDXC With Adapter ۳۹۸,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
SanDisk 200GB-Ultra UHS-I U1 Class10&A1 100MBps 667X microSDXC + Adapter ۴۰۸,۰۰۰ ۴۳۷,۰۰۰
SanDisk 256GB - Extreme Pro Class 10 UHS-I U3 633X 95MBps SDXC ۱,۲۷۵,۰۰۰ ۱,۲۷۵,۰۰۰
SanDisk 256GB - Ultra A1 UHS-I Class 10 100MBps microSDXC With Adapter ۷۳۰,۰۰۰ ۷۳۰,۰۰۰
SanDisk 256GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class 10 95MBps SDXC ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰
SanDisk 256GB-Ultra UHS-I U1 Class10&A1 100MBps 667X microSDXC+Adapter ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
SanDisk 32GB - Extreme Pro V30 Class 10 UHS-I U3 95MBps 633X SDHC ۱۶۱,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
SanDisk 32GB - Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class 10 100MBps 667X microSDHC ۱۶۶,۰۰۰ ۱۶۶,۰۰۰
SanDisk 32GB-Extreme Pro CompactFlash 1067X 160MBps ۶۴۰,۰۰۰ ۶۴۰,۰۰۰
SanDisk 32GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 A1 100MBps 667X microSDHC ۱۱۳,۰۰۰ ۱۸۹,۰۰۰
SanDisk 32GB-Extreme Pro V30 UHS-I U3 Class 10 633X 95MBps SDHC ۱۵۸,۰۰۰ ۱۵۸,۰۰۰
SanDisk 32GB-EXTREME PRO-SDHC UHS-I -Class 10-U3-V30 ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
SanDisk 32GB-Ultra A1 UHS-I Class 10 98MBps microSDHC Card With Adapter ۶۹,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
SanDisk 32GB-Ultra UHS-I U1 Class 10 80MBps 533X microSDHC With Adapter ۵۴,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
SanDisk 400GB - Ultra A1 UHS-I Class 10 100MBps microSDXC With Adapter ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
SanDisk 64GB- ULTRA® microSDXC UHS-I CARD-CLASS 10 ۱۱۲,۰۰۰ ۱۱۲,۰۰۰
SanDisk 64GB - Extreme CompactFlash 800X 120MBps ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
SanDisk 64GB - Extreme V30 UHS-I U3 Class 10 600X 90MBps SDXC ۳۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
SanDisk 64GB - Ultra UHS-I Class 10 48MBps SDHC Card ۱۹۹,۰۰۰ ۱۹۹,۰۰۰
SanDisk 64GB - Ultra UHS-I Class 10 80MBps microSDXC With Adapter ۱۱۰,۰۰۰ ۱۴۵,۰۰۰
SanDisk 64GB-Extreme Pro CompactFlash 1067X 160MBps ۲۷۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰
SanDisk 64GB-Extreme Pro UHS-II U3 2000X 300MBps SDXC ۱,۶۸۰,۰۰۰ ۱,۶۸۰,۰۰۰
SanDisk 8GB - Ultra Class10 48MB/s ۴۱,۵۰۰ ۴۱,۵۰۰
SanDisk 8GB - Ultimate 70MBps microSDHC ۴۲,۵۰۰ ۴۲,۵۰۰
SanDisk microSDHC-32GB-Extreme A2 کلاس 10 استاندارد UHS-I سرعت 160MBps ۴۲۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
SanDisk microSDHC-64GB-Extreme PRO A2کلاس10استانداردUHS-Iسرعت170MBps ۲۸۴,۰۰۰ ۲۸۴,۰۰۰
SanDisk microSDXC-64GB-Extreme PRO کلاسA2استاندارد UHS-I U3 سرعت 170MBps ۲۸۵,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰
SanDisk microSDXC-64GB-Ultra UHS-I SDHCکلاس10استانداردUHS-I U3سرعت 80MBs ۱۳۶,۰۰۰ ۱۳۶,۰۰۰
SanDisk SDXC - 64GB - Extreme Pro V30کلاس10استانداردUHS-I U3سرعت 170MBps ۲۷۹,۰۰۰ ۲۷۹,۰۰۰
SanDisk SDXC-128GB-Extreme Pro V30 کلاس10استاندارد UHS-I U3 سرعت 170mbps ۵۳۰,۰۰۰ ۵۳۰,۰۰۰
SanDisk SDXC-64GB-Extreme Plus کلاس10استاندارد UHS-I U3 سرعت 80MBps ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
SanDisk SDXC-64GB-Extreme Pro V30کلاس10استاندارد UHS-I U3 سرعت 170mbps ۲۸۶,۰۰۰ ۲۸۶,۰۰۰
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 48MBps 320X microSDHC + Adapter - 16GB ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 533X 80MBps SDHC - 32GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SanDisk Ultra UHS-I U1 Class 10 533X 80MBps SDXC - 128GB ۳۳۰,۰۰۰ ۳۹۸,۰۰۰
SanDisk Ultra UHS-I U1 microSDHC With Adapter - 32GB ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
SanDisk کارت حافظه SDHC کلاس 4 ظرفیت 32 گیگابایت ۵۳,۰۰۰ ۵۳,۰۰۰
هارد SSD اکسترنال-EXTERNAL
SanDisk 2TB-Extreme ۵,۹۸۰,۰۰۰ ۵,۹۸۰,۰۰۰
SanDisk 500GB- SDSSDE60 ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
هارد پر سرعت-SSD
SanDisk 128GB -X300 M.2 2280 TLC SSD Drive ۳۷۵,۰۰۰ ۳۷۵,۰۰۰
SanDisk 120GB-SSD PLUS ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
SanDisk 1TB- 3D SSD Internal SSD Drive ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰
SanDisk 250GB- 3D SSD Internal SSD Drive ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰