لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات TEAM تیم


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
TEAM 32GB-T-Force Night Hawk LED -DDR4 3200MHz CL16 Dual Channel ۵,۰۹۰,۰۰۰ ۵,۰۹۰,۰۰۰
TEAM 16GB -Group T-Force TUF Delta RGB DDR4 2400MHz CL16 Dual Channel ۲,۹۶۰,۰۰۰ ۲,۹۶۰,۰۰۰
TEAM 128GB-TM4PS5128GMC121 ۸۲۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰
TEAM 64GB - E902 Flash Memory - USB 2.0 ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
TEAM 32GB- C173-USB 2.0 ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰