لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Transcend ترنسند


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Transcend 4TB-25H3-StoreJet USB 3.0 ۴,۱۰۰,۰۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰
Transcend 2TB-StoreJet 25M3 -USB 3.0 ۲,۲۳۰,۰۰۰ ۲,۲۳۰,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M3 1TB USB 3.0 ۱,۵۵۰,۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰
Transcend رم ریدر F8 USB 3 Card Reader ۶۲۰,۰۰۰ ۶۲۰,۰۰۰
Transcend Ultimate UHS-I U3 Class 10 95MBps SDXC - 64GB ۳۶۹,۰۰۰ ۳۶۹,۰۰۰
Transcend 16GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۱۲۵,۰۰۰ ۱۲۵,۰۰۰
Transcend JetFlash 380G OTG Flash Memory - 8GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend 8GB- JetFlash 380S OTG Flash Memory ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend StoreJet 25M2 500GB USB 2.0 2.5" External Hard ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend SDHC 2GB- Class 10 card ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend SDHC 4GB- Class 10 Card ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend SDHC 8GB- Class 10 card ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend JetFlash®T5 4GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend JetFlash®T5 8GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend JetFlash®330 4GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend JetFlash®330 8GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Transcend JetFlash®330 16GB ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰