لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Trisa تریزا


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Trisa سری Sonic Power مدل Complete Protection با برس متوسط ۹۶۱,۹۰۰ ۹۶۱,۹۰۰
Trisa مسواک برقی سری Sonic Power مدل Pro Interdental با برس نرم ۷۳۹,۰۰۰ ۷۳۹,۰۰۰
Trisa مسواک برقی برس متوسط سری Sonic Power مدل Complete Protection ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم Trisa مدل Super Promo بسته 4 عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Super Promo بسته 4 عددی ۳۲۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰
Trisa مسواک برقی سری Sonic Power مدل Battery Young Edition ۳۱۱,۹۰۰ ۳۱۱,۹۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز بزرگ ۲۵۹,۹۰۰ ۲۵۹,۹۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز متوسط ۲۳۳,۹۰۰ ۲۳۳,۹۰۰
Trisa برس گرد سری Styling مدل Swiss Wood Hair Style ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Trisa برس مو با پین ترکیبی سری Brushing مدل Hair Style ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Professional Hair Style ۱۹۴,۹۰۰ ۱۹۴,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Trend Hair Style ۱۹۴,۹۰۰ ۱۹۴,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Swiss Wood Hair Style ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Profilac Completeبه همراه آینه دندانپزشکی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Pro Interdental بسته 2 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Perfect White بسته 2 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Perfect White بسته 2 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Pro Interdental بسته 2 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک بابرس نرمTrisaمدلProfilac Completeبه همراه آینه دندانپزشکی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Swiss Wood Hair Style ۱۷۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing - صورتی ۱۷۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰
Trisa برس مو سری Kid - آبی ۱۶۸,۹۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing - قرمز ۱۶۸,۹۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز کوچک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم مدل Flexible Head بسته 2 عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Flexible Head با برس نرم بسته 4 عددی ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible White بسته دو عددی - آبی نارنجی ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Focus Pro Clean بسته 4 عددی ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
Trisa سری مسواک برقی Trisa سریSonic Powerمدل Young Edition بسته 2 عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Trisa سری یدک مسواک برقی سری Sonic Power مدل Complete Protection ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Trisa مسواک مناسب کودکان بالای 6 سال مدل Young بسته 2 عددی ۱۵۴,۷۰۰ ۱۵۴,۷۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Feel Good بسته 2 عددی ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible White بسته دو عددی ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
Trisa یدک براش مسواک بین دندانی مدل Interdental Set ۱۵۱,۹۹۰ ۱۵۱,۹۹۰
Trisa برس گرد سری Styling مدل Your Hair Style - سفید ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Trisa برس مو تونلی سری Volume مدل Professional Hair Style ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Trisa مسواک مناسب کودکان 6-3 سال مدل Kid بسته 2 عددی ۱۴۶,۶۰۰ ۱۴۶,۶۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Flexible Head با برس متوسط بسته 4 عددی ۱۴۰,۰۱۰ ۱۴۰,۰۱۰
Trisa برس مو تونلی سری Styling مدل Trend Hair Style ۱۳۹,۹۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
Trisa برس مو تخت سری Brushing ۱۳۹,۹۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible Head بسته 3 عددی ۱۳۶,۵۰۰ ۱۳۶,۵۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Cool Fresh با برس متوسط - بسته 2 عددی ۱۳۳,۹۷۰ ۱۳۳,۹۷۰
Trisa مسواک مدل فلکسی بل هد با برس نرم بسته 4 عددی ۱۳۰,۸۰۰ ۱۳۰,۸۰۰
Trisa مسواک مدل extra vitalising با برس متوسط بسته 2 عددی ۱۲۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Extra Pro Clean با برس متوسط - بسته 2 عددی ۱۱۸,۰۰۰ ۱۱۸,۰۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Set - نارنجی ۱۱۶,۹۹۰ ۱۱۶,۹۹۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Flexible Head بسته 2 عددی ۱۱۵,۹۹۰ ۱۱۵,۹۹۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Perfect White با برس نرم - بسته 2 عددی ۱۱۴,۲۷۰ ۱۱۴,۲۷۰
Trisa مسواک مدل pro clean extra با برس متوسط بسته 2 عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Extra Pro Vital بسته 2 عددی ۱۱۳,۰۰۰ ۱۱۳,۰۰۰
Trisa مسواک کودک مدل Smart Clean برای کودکان 6 سال به بالا بسته 2 عددی ۱۱۱,۹۲۰ ۱۱۱,۹۲۰
Trisa مسواک مدل Matrix Protection با برس نرم مجموعه 2 عددی ۱۱۰,۵۰۰ ۱۱۰,۵۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.3mm بسته سه عددی -صورتی ۱۰۹,۹۹۰ ۱۰۹,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.6mm بسته سه عددی -سفید ۱۰۹,۹۹۰ ۱۰۹,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 0.9mm بسته سه عددی ۱۰۹,۹۹۰ ۱۰۹,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.1mm بسته سه عددی ۱۰۹,۹۹۰ ۱۰۹,۹۹۰
Trisa نخ دندان مدل Super Slide طول 25 متر ۱۰۹,۹۰۰ ۱۰۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Extra Pro Clean بسته 2 عددی ۱۰۱,۹۰۰ ۱۰۱,۹۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Travel با برس متوسط ۹۹,۰۰۰ ۹۹,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Extra Pro Vital با برس متوسط بسته 2 عددی ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Pearl White بسته دو عددی ۹۸,۰۰۰ ۹۸,۰۰۰
Trisa نخ دندان مدل Pro White طول 40 متر ۹۷,۹۰۰ ۹۷,۹۰۰
Trisa مسواک مدل Pro Vital با برس نرم بسته 2 عددی ۹۵,۲۰۰ ۹۵,۲۰۰
Trisa مسواک سریSuper Promo مدل Focus Pro Cleanبا برس نرم-بسته 2+2 عددی ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Trisa نخ دندان مدل Active Clean Charcoal طول 40 متر ۹۴,۹۹۰ ۹۴,۹۹۰
Trisa مسواک مسافرتی تاشوبابرس متوسط همراه باخمیردندان Trisa مدل Travel ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 0.6mm ۹۲,۱۸۰ ۹۲,۱۸۰
Trisa مسواک ایمپلنت مدل Professional ۹۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Profilac White ۸۹,۹۹۰ ۸۹,۹۹۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Pro Interdental ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Pro Interdental - مشکی ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Cool & Fresh ۸۷,۰۰۰ ۸۷,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Cool & Fresh ۸۶,۹۰۰ ۸۶,۹۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Extra White ۸۵,۹۰۰ ۸۵,۹۰۰
Trisa مسواک مسافرتی تاشو Trisa مدل Travel ۸۳,۰۰۰ ۸۳,۰۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل 0.8 ۸۲,۹۴۰ ۸۲,۹۴۰
Trisa مسواک مدل Pro Interdental با برس نرم بسته 2 عددی ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک بین دندانی Trisa مدل Interdental Clean ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم Trisa مدل Flexible Head ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Active Care ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس سخت مدل Flexible Head ۷۷,۹۹۰ ۷۷,۹۹۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Flexible Head ۷۷,۹۹۰ ۷۷,۹۹۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible White - نارنجی ۷۷,۹۹۰ ۷۷,۹۹۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible White ۷۷,۹۰۰ ۷۷,۹۰۰
Trisa نخ دندان مدل Comfort Expander طول 40 متر ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Feel Good ۷۶,۹۹۰ ۷۶,۹۹۰
Trisa مسواک مناسب کودکان بالای 6 سال مدل Young ۷۶,۹۹۰ ۷۶,۹۹۰
Trisa مسواک مدل Flexible با برس نرم - بسته 2 عددی ۷۵,۴۸۰ ۷۵,۴۸۰
Trisa مسواک ارتودنسی Trisa مدل Bracket Clean ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Flexible Withe با برس متوسط ۷۳,۱۰۰ ۷۳,۱۰۰
Trisa مسواک کودک مدل Baby با برس نرم ۷۳,۰۰۰ ۷۳,۰۰۰
Trisa مسواک سریSuper PromoمدلFocus Pro Cleanبا برس متوسط -بسته 2+2عددی ۷۲,۸۷۰ ۷۲,۸۷۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم مدل Pro Sensitive ۷۱,۲۹۰ ۷۱,۲۹۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Focus Pro Clean بسته 4 عددی ۷۰,۹۹۰ ۱۵۶,۰۰۰
Trisa مدل Perfect White با برس متوسط ۷۰,۷۳۰ ۸۹,۹۹۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Intensive Care بسته 2 عددی ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مسواک با سری بسیار نرم مناسب کودکان 3-0 سال مدل Baby ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Pro Interdental با برس متوسط بسته 2 عددی ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مسواک کودک مدل Baby برای برای کودکان 0 تا 3 سال با برس بسیار نرم ۶۹,۶۶۰ ۶۹,۶۶۰
Trisa مسواک ارتودنسی مدل براکت کلین با برس متوسط ۶۸,۹۰۰ ۶۸,۹۰۰
Trisa مدل Flexible با برس متوسط به همراه درپوش ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Trisa مسواک مدل اکتیو کر با برس نرم ۶۵,۴۰۰ ۶۵,۴۰۰
Trisa نخ دندان مدل Easy Waxed طول 40 متر ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Travel با برس متوسط ۶۳,۳۰۰ ۶۳,۳۰۰
Trisa مسواک مدل Flexible با برس نرم به همراه درپوش ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Trisa مدل Pearl White با برس نرم ۵۴,۳۴۰ ۵۴,۳۴۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible - نارنجی ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible - سبز ۴۹,۹۹۰ ۴۹,۹۹۰
Trisa مسواک با برس سخت مدل Flexible - آبی ۴۹,۹۹۰ ۴۹,۹۹۰
Trisa مدل Pearl White با برس متوسط ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Pearl White ۴۶,۹۹۰ ۴۶,۹۹۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Focus Pro Clean ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
Trisa مدل Focus Pro Clean با برس متوسط ۳۸,۰۰۰ ۳۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس سخت Trisa مدل Focus Pro Clean ۳۷,۹۹۰ ۳۷,۹۹۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Matrix Protection ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰