لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Trisa تریزا


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Trisa سری Sonic Power مدل Complete Protection با برس متوسط ۷۴۰,۰۰۰ ۷۴۰,۰۰۰
Trisa مسواک برقی برس متوسط سری Sonic Power مدل Complete Protection ۳۵۰,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
Trisa مسواک برقی سری Sonic Power مدل Battery Young Edition ۲۵۰,۰۰۰ ۳۱۲,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible Head بسته 3 عددی ۲۳۰,۹۰۰ ۲۳۰,۹۰۰
Trisa مسواک مناسب کودکان بالای 6 سال مدل Young بسته 2 عددی ۲۲۶,۰۰۰ ۲۲۶,۰۰۰
Trisa برس گرد سری Styling مدل Swiss Wood Hair Style ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز بزرگ ۲۰۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
Trisa برس مو با پین ترکیبی سری Brushing مدل Hair Style ۱۹۵,۰۰۰ ۱۹۵,۰۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Trend Hair Style ۱۹۴,۹۰۰ ۱۹۴,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Swiss Wood Hair Style ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک بابرس نرمTrisaمدلProfilac Completeبه همراه آینه دندانپزشکی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Pro Interdental بسته 2 عددی ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز متوسط ۱۷۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Swiss Wood Hair Style ۱۷۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing - صورتی ۱۷۹,۹۰۰ ۱۷۹,۹۰۰
Trisa برس مو سری Brushing - قرمز ۱۶۸,۹۰۰ ۱۶۸,۹۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم مدل Flexible Head بسته 2 عددی ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Pro Interdental بسته 2 عددی ۱۶۲,۰۰۰ ۱۶۲,۰۰۰
Trisa برس گرد سری Volume مدل Professional Hair Style سایز کوچک ۱۶۰,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible White بسته دو عددی - آبی نارنجی ۱۵۶,۰۰۰ ۱۵۶,۰۰۰
Trisa سری مسواک برقی Trisa سریSonic Powerمدل Young Edition بسته 2 عددی ۱۵۵,۰۰۰ ۱۵۵,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Feel Good بسته 2 عددی ۱۵۳,۹۰۰ ۱۵۳,۹۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم Trisa مدل Super Promo بسته 4 عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Super Promo بسته 4 عددی ۱۵۲,۰۰۰ ۱۵۲,۰۰۰
Trisa برس مو تونلی سری Volume مدل Professional Hair Style ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Trisa برس گرد سری Styling مدل Your Hair Style - سفید ۱۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
Trisa برس مو سری Brushing مدل Professional Hair Style ۱۴۹,۹۰۰ ۱۴۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Perfect White بسته 2 عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Perfect White بسته 2 عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Focus Pro Clean بسته 4 عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible White بسته دو عددی ۱۴۰,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Trisa برس مو تونلی سری Styling مدل Trend Hair Style ۱۳۹,۹۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
Trisa برس مو تخت سری Brushing ۱۳۹,۹۰۰ ۱۳۹,۹۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Flexible Head با برس متوسط بسته 4 عددی ۱۳۲,۸۲۰ ۱۳۲,۸۲۰
Trisa مسواک مدل Extra Pro Vital با برس متوسط بسته 2 عددی ۱۳۲,۶۳۰ ۱۳۲,۶۳۰
Trisa یدک براش مسواک بین دندانی مدل Interdental Set ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
Trisa برس مو سری Kid - آبی ۱۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
Trisa مسواک مدل فلکسی بل هد با برس نرم بسته 4 عددی ۱۲۶,۰۰۰ ۱۲۶,۰۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Flexible Head با برس نرم بسته 4 عددی ۱۲۴,۰۰۰ ۱۲۴,۰۰۰
Trisa سری یدک مسواک برقی سری Sonic Power مدل Complete Protection ۱۱۸,۹۹۰ ۱۱۸,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Set - نارنجی ۱۱۶,۹۹۰ ۱۱۶,۹۹۰
Trisa مسواک کودک مدل Smart Clean برای کودکان 6 سال به بالا بسته 2 عددی ۱۱۵,۵۰۰ ۱۱۵,۵۰۰
Trisa مسواک مدل Pro Vital با برس نرم بسته 2 عددی ۱۱۴,۹۰۰ ۱۱۴,۹۰۰
Trisa مسواک مدل extra vitalising با برس متوسط بسته 2 عددی ۱۱۲,۹۹۰ ۱۱۲,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.3mm بسته سه عددی -صورتی ۱۰۹,۹۰۰ ۱۰۹,۹۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 0.9mm بسته سه عددی ۱۰۹,۹۰۰ ۱۰۹,۹۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.1mm بسته سه عددی ۱۰۹,۹۰۰ ۱۰۹,۹۰۰
Trisa نخ دندان مدل Super Slide طول 25 متر ۱۰۹,۹۰۰ ۱۰۹,۹۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 1.6mm بسته سه عددی -سفید ۹۸,۹۰۰ ۹۸,۹۰۰
Trisa مسواک مدل Matrix Protection با برس نرم مجموعه 2 عددی ۹۸,۶۰۰ ۹۸,۶۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Pearl White بسته دو عددی ۹۷,۳۰۰ ۹۷,۳۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل Interdental Brush 0.6mm ۹۵,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Flexible Head بسته 2 عددی ۹۴,۰۰۰ ۹۴,۰۰۰
Trisa مسواک بین دندانی مدل 0.8 ۹۳,۴۲۰ ۹۳,۴۲۰
Trisa مسواک مناسب کودکان 6-3 سال مدل Kid بسته 2 عددی ۹۳,۰۰۰ ۹۳,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Pro Interdental با برس متوسط بسته 2 عددی ۸۹,۹۹۰ ۸۹,۹۹۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Pro Interdental ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Pro Interdental - مشکی ۸۹,۹۰۰ ۸۹,۹۰۰
Trisa مسواک مدل pro clean extra با برس متوسط بسته 2 عددی ۸۸,۵۰۰ ۸۸,۵۰۰
Trisa نخ دندان مدل Pro White طول 40 متر ۸۷,۹۰۰ ۸۷,۹۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Extra White ۸۵,۹۰۰ ۸۵,۹۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Perfect White با برس نرم - بسته 2 عددی ۸۵,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Pro Interdental با برس نرم بسته 2 عددی ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
Trisa مسواک مسافرتی تاشوبابرس متوسط همراه باخمیردندان Trisa مدل Travel ۷۹,۰۰۰ ۷۹,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Focus Pro Clean بسته 4 عددی ۷۸,۰۰۰ ۱۴۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Active Care ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Cool & Fresh ۷۸,۰۰۰ ۷۸,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Flexible Head ۷۷,۹۹۰ ۷۷,۹۹۰
Trisa مسواک بین دندانی Trisa مدل Interdental Clean ۷۷,۹۹۰ ۷۷,۹۹۰
Trisa مسواک مدل Flexible با برس نرم - بسته 2 عددی ۷۷,۹۸۰ ۷۷,۹۸۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible White ۷۷,۹۰۰ ۷۷,۹۰۰
Trisa نخ دندان مدل Comfort Expander طول 40 متر ۷۷,۰۰۰ ۷۷,۰۰۰
Trisa مسواک مسافرتی تاشو Trisa مدل Travel ۷۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰
Trisa مسواک ارتودنسی Trisa مدل Bracket Clean ۷۴,۹۰۰ ۷۴,۹۰۰
Trisa مسواک سریSuper Promo مدل Focus Pro Cleanبا برس نرم-بسته 2+2 عددی ۷۳,۰۱۰ ۷۳,۰۱۰
Trisa مسواک سریSuper PromoمدلFocus Pro Cleanبا برس متوسط -بسته 2+2عددی ۷۲,۳۰۰ ۷۲,۳۰۰
Trisa نخ دندان مدل Active Clean Charcoal طول 40 متر ۷۲,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
Trisa مسواک با سری بسیار نرم مناسب کودکان 3-0 سال مدل Baby ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم Trisa مدل Flexible Head ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مدل Perfect White با برس متوسط ۷۰,۰۰۰ ۷۲,۸۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Intensive Care بسته 2 عددی ۷۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible White - نارنجی ۶۹,۹۰۰ ۶۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Feel Good ۶۸,۹۰۰ ۶۸,۹۰۰
Trisa مسواک مناسب کودکان بالای 6 سال مدل Young ۶۸,۹۰۰ ۶۸,۹۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط Trisa مدل Cool & Fresh ۶۷,۰۰۰ ۶۷,۰۰۰
Trisa مسواک مدل اکتیو کر با برس نرم ۶۶,۰۰۰ ۶۶,۰۰۰
Trisa مسواک کودک مدل Baby با برس نرم ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
Trisa نخ دندان مدل Easy Waxed طول 40 متر ۶۴,۰۰۰ ۶۴,۰۰۰
Trisa مسواک ارتودنسی مدل براکت کلین با برس متوسط ۶۳,۷۵۰ ۶۳,۷۵۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Profilac Completeبه همراه آینه دندانپزشکی ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Profilac White ۶۳,۰۰۰ ۶۳,۰۰۰
Trisa مسواک سری Super Promo مدل Travel با برس متوسط ۶۱,۹۲۰ ۶۱,۹۲۰
Trisa مسواک با برس سخت مدل Flexible Head ۶۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس بسیار نرم مدل Pro Sensitive ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
Trisa مسواک کودک مدل Baby برای برای کودکان 0 تا 3 سال با برس بسیار نرم ۵۶,۳۰۰ ۵۶,۳۰۰
Trisa مسواک با برس سخت مدل Flexible - آبی ۵۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Flexible - نارنجی ۴۹,۹۰۰ ۴۹,۹۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Pearl White ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
Trisa مسواک ایمپلنت مدل Professional ۴۷,۰۰۰ ۴۷,۰۰۰
Trisa مسواک با برس متوسط مدل Flexible - سبز ۴۵,۰۰۰ ۴۵,۰۰۰
Trisa مسواک مدل Travel با برس متوسط ۳۹,۰۰۰ ۳۹,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم Trisa مدل Focus Pro Clean ۳۷,۹۰۰ ۳۷,۹۰۰
Trisa مسواک با برس سخت Trisa مدل Focus Pro Clean ۳۷,۹۰۰ ۳۷,۹۰۰
Trisa مدل Focus Pro Clean با برس متوسط ۳۷,۹۰۰ ۳۷,۹۰۰
Trisa مدل Pearl White با برس متوسط ۳۵,۹۹۰ ۴۷,۰۰۰
Trisa مسواک با برس نرم مدل Matrix Protection ۳۴,۰۰۰ ۳۴,۰۰۰