لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات VIDAS ,ویداس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
آبميوه گيری خانگی
VIDAS آبمیوه گیری مدل VIR-3605 ۸۵۰,۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰
اتو خانگی
VIDAS اتوبخار مدل VIR-1017 ۳۸۸,۰۰۰ ۳۸۸,۰۰۰
آسیاب کن
VIDAS آسیاب مدل VIR-3307 ۳۲۵,۰۰۰ ۳۲۵,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
VIDAS پلوپز مدل VIR-5407 ۸۳۰,۰۰۰ ۸۳۰,۰۰۰
پنكه
VIDAS پنکه سه منظوره مدل VIR-8033 ۷۰۹,۰۰۰ ۷۰۹,۰۰۰
VIDAS پنکه مدل VIR-8013 - پایه بلند - ایستاده مشکی ۶۴۶,۰۰۰ ۶۴۶,۰۰۰
VIDAS مدل VIR-8025 ۵۴۴,۰۰۰ ۵۴۴,۰۰۰
جای ادویه-نمک پاش
VIDAS فلفل ساب مدل VI-9015 ۵۶,۰۰۰ ۵۶,۰۰۰
VIDAS فلفل ساب مدل VI-9027 ۵۵,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰
خرد کن
VIDAS خردکن مدل VIR-3332 ۳۸۵,۰۰۰ ۳۸۵,۰۰۰
سالاد ساز
VIDAS مدل VIR-3730 ۸۲۰,۰۰۰ ۸۲۰,۰۰۰
ساندويچ ساز
VIDAS مدل VIR-5637-رنگ مشکی ۵۹۵,۰۰۰ ۵۹۵,۰۰۰
سرخ کن
VIDAS سرخ کن مدل VIR-5712 ۹۸۵,۰۰۰ ۹۸۵,۰۰۰
VIDAS سرخ کن مدل VIR-5730 ۸۹۰,۰۰۰ ۸۹۰,۰۰۰
VIDAS سرخ کن و هواپز مدل VIR-5862 ۱,۳۵۰,۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰
سشوار
VIDAS VIR-6365 ۲۹۹,۰۰۰ ۲۹۹,۰۰۰
قهوه ساز و اسپرسوساز
VIDAS قهوه ساز مدل VIR-2336 ۱,۲۴۰,۰۰۰ ۱,۲۴۰,۰۰۰
ماشین ریش تراش /اصلاح مردانه
VIDAS ماشین اصلاح صورت مدل VI-6467 ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰