لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات VIDAS ,ویداس


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
اتو خانگی
VIDAS اتوبخار مدل VIR-1016 ۳۷۰,۰۰۰ ۳۷۰,۰۰۰
VIDAS اتوبخار مدل VIR-1017 ۳۶۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
آسیاب کن
VIDAS آسیاب مدل VIR-3307 ۲۹۸,۰۰۰ ۲۹۸,۰۰۰
پلوپز-آرام پز
VIDAS پلوپز مدل VIR-5407 ۸۹۵,۰۰۰ ۸۹۵,۰۰۰
پنكه
VIDAS پنکه سه منظوره مدل VIR-8033 ۶۳۰,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
جای ادویه-نمک پاش
VIDAS فلفل ساب مدل VI-9027 ۵۷,۰۰۰ ۵۷,۰۰۰
چرخ گوشت
VIDAS VIR-3507-رنگ سفید ۱,۴۹۷,۰۰۰ ۱,۴۹۷,۰۰۰
خرد کن
VIDAS خردکن مدل VIR-3332 ۳۴۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰
سالاد ساز
VIDAS مدل VIR-3730 ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
سرخ کن
VIDAS سرخ کن مدل VIR-5730 ۶۹۰,۰۰۰ ۶۹۰,۰۰۰
VIDAS سرخ کن و هواپز مدل VIR-5862 ۱,۱۵۰,۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰
سشوار
VIDAS VIR-6365 ۲۸۸,۰۰۰ ۲۸۸,۰۰۰
ماشین ریش تراش /اصلاح مردانه
VIDAS ماشین اصلاح صورت مدل VI-6465 ۱۶۵,۰۰۰ ۱۶۵,۰۰۰
VIDAS ماشین اصلاح صورت مدل VI-6467 ۳۸۰,۰۰۰ ۳۸۰,۰۰۰