لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات Xigmatek زیگماتک


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
Xigmatek Odin Full Tower ۵,۰۰۰,۰۰۰ ۵,۰۰۰,۰۰۰
Xigmatek Alfar Mid Tower ATX ۱,۹۹۰,۰۰۰ ۱,۹۹۰,۰۰۰
Xigmatek Centauro S CTS-600 600W ۱,۹۵۰,۰۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰
Xigmatek Frontliner ۱,۹۰۰,۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰
Xigmatek Centauro S CTS-500 500W ۱,۷۵۰,۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰
Xigmatek Soundwave-A ATX ۱,۳۱۴,۰۰۰ ۱,۳۱۴,۰۰۰
Xigmatek MACH ATX ۹۵۹,۰۰۰ ۹۵۹,۰۰۰