لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات ZEBRA زبرا


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
لیبل پرینتر -Label Printer
ZEBRA GC420t Labeller ۵,۵۰۰,۰۰۰ ۵,۹۰۰,۰۰۰
ZEBRA GK888t Label Printer ۴,۹۰۰,۰۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰
ZEBRA HC100 Wristband Printer - پرینتر مچبند بیمارستانی ۷,۸۸۰,۰۰۰ ۷,۹۹۷,۰۰۰
ZEBRA ZT230 Label Printer With 203 dpi Print Resolution ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲۱,۰۰۰,۰۰۰
ZEBRA ZT410 Label Printer With 203 dpi Print Resolution - صنعتی ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰,۰۰۰