لیست قیمت به روز خرید و فروش محصولات ZOTAC زوتاک


کالا کمترین قیمت (تومان) بیشترین قیمت (تومان)
ZOTAC GeForce RTX 3090 Trinity OC 24GB GAMING ۹۱,۹۹۹,۰۰۰ ۹۱,۹۹۹,۰۰۰
ZOTAC GeForce RTX 3080 AMP Holo 10GB GAMING -10GB DDR6 ۴۵,۳۰۰,۰۰۰ ۴۵,۳۰۰,۰۰۰
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3080 Trinity OC LHR – 10GB ۳۹,۶۹۹,۰۰۰ ۳۹,۶۹۹,۰۰۰
ZOTAC GAMING GeForce RTX 3070 Ti Trinity OC 8GB ۲۸,۲۶۹,۰۰۰ ۲۸,۲۶۹,۰۰۰
ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge OC White Edition LHR 8GB - DDR6 ۲۴,۴۷۹,۰۰۰ ۲۴,۴۷۹,۰۰۰
ZOTAC ZT-A30700E-10P GAMING GeForce RTX 3070 Twin Edge 8GB ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ZOTAC GeForce RTX 3070 Twin Edge OC 8GB GAMING - 8GB DDR6 ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰
ZOTAC GeForce RTX 3060 Ti Twin Edge OC 8GB GAMING ۲۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲۱,۸۰۰,۰۰۰
ZOTAC 8GB-GAMING GeForce RTX 2070 SUPER AMP ZT-T20710D-10P ۱۸,۸۹۰,۰۰۰ ۱۸,۸۹۰,۰۰۰
ZOTAC GeForce RTX 3060 Twin Edge OC 12GB - 12GB -DDR6 ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰,۰۰۰
ZOTAC GTX 1080 Ti Mini - 11GB DDR5 -ZT-P10810G-10P ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۴,۵۰۰,۰۰۰
ZOTAC کارت گرافیک GeForce GTX 1660 SUPER Twin Fan حافظه 6GB ۱۳,۸۹۹,۰۰۰ ۱۳,۸۹۹,۰۰۰
ZOTAC GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition-11GB DDR5 ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ ۱۳,۵۹۰,۰۰۰
ZOTAC ZT-T20600H-10M GeForce RTX 2060 6GB DDR6 ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰
ZOTAC ZT-T20820H-10P GAMING GeForce RTX 2080 SUPER Triple Fan8GB GDDR6 ۱۲,۷۷۳,۰۰۰ ۱۲,۷۷۳,۰۰۰
ZOTAC GeForce® GTX 1080 Ti AMP Extreme-11GB DDR5 ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ ۱۱,۷۰۰,۰۰۰
ZOTAC ZT-T16520F-10L GAMING GeForce GTX 1650 OC GDDR6 4GB ۷,۹۴۹,۰۰۰ ۷,۹۴۹,۰۰۰
ZOTAC GeForce GTX 1070 Ti AMP EXTREME 8GB GDDR5 ۵,۹۶۰,۰۰۰ ۵,۹۶۰,۰۰۰
ZOTAC GTX 1070 AMP Core Edition -8GB DDR5 ۵,۹۵۰,۰۰۰ ۵,۹۵۰,۰۰۰
ZOTAC GTX 1070 Ti AMP Edition -8GB -DDR5 ۵,۸۵۹,۰۰۰ ۵,۸۵۹,۰۰۰
ZOTAC ZT-P10710G-10P GTX 1070 Ti Mini 8GB - GDDR5 ۵,۶۲۰,۰۰۰ ۵,۶۲۰,۰۰۰
ZOTAC GTX 1070 Mini, ZT-P10700G-10M, 8GB GDDR5 ۵,۳۵۰,۰۰۰ ۵,۳۵۰,۰۰۰
ZOTAC GTX 1070 AMP Edition -8GB-DDR5 ۴,۹۴۰,۰۰۰ ۴,۹۴۰,۰۰۰
ZOTAC GeForce GTX 1060 Mini ZT-P10600A-10L ۳,۷۷۰,۰۰۰ ۳,۷۷۰,۰۰۰
ZOTAC ZOTAC GeForce GTX 1050 Ti OC Edition ۲,۹۲۰,۰۰۰ ۲,۹۲۰,۰۰۰
ZOTAC GT 730 4GB Zone Edition ZT-71115-20L ۲,۵۹۰,۰۰۰ ۲,۵۹۰,۰۰۰